Annons

”Borgerliga experiment fel väg i säkerhetspolitiken”

Vi säger nej till äventyrliga experiment inom utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken. Det pragmatiska förhållningssätt mot omvärlden som vi haft under hela efterkrigstiden tjänar Sverige bäst, skriver utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist.

Under strecket
Publicerad

Ministrarna Peter Hultqvist och Margot Wallström.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

Ministrarna Peter Hultqvist och Margot Wallström.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1
Ministrarna Peter Hultqvist och Margot Wallström.
Ministrarna Peter Hultqvist och Margot Wallström. Foto: Janerik Henriksson/TT

DEBATT | NATO

En socialdemokratisk utrikessäkerhets- och försvarspolitik har som mål att skapa trygghet för Sverige och bidra till stabilitet i vår del av Europa.

Över tid har det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet försämrats. Först kriget i Georgien, därefter den ryska annekteringen av Krim och aggressionen i Ukraina, har i grunden förändrat läget i negativ riktning. Ökad övningsverksamhet, hybridhot och upptrappad retorik bidrar också till spänningar. Till detta ska läggas de bredare hot som vi står inför gemensamt: klimatet, epidemier och terrorism.

En så komplex omvärld kräver en kombination av diplomati och förtroendeskapande åtgärder, höjd militär förmåga och fördjupade försvarssamarbeten för att skapa trygghet och stabilitet i Sverige. Socialdemokraternas linje är tydlig: Vi säger nej till medlemskap i Nato, och förordar i stället en förutsägbar svensk linje med den militära alliansfriheten som grund. Det ligger inte i Sveriges och svenska folkets intresse att gå med i Nato. En sådan förändring skulle påverka hela den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde. Ett ökat spänningsläge gagnar inte stabiliteten.

Annons
Annons

Vårt säkerhetspolitiska läge kräver dock ett fördjupat samarbete med våra grannländer och partner. Det är i samarbetet med andra vi bygger det säkerhetspolitiska nätverk som bidrar till stabiliteten i vårt närområde. Då kan vi också samverka i olika typer av krissituationer om så bedöms som nödvändigt. Under den här mandatperioden har våra samarbeten fördjupats på ett sätt som inte har gjorts tidigare. Allt detta går utmärkt att göra med den militära alliansfriheten som grund. Det bevisas i praktisk handling så gott som dagligen i övningar och andra samarbeten. Vi står för en samarbetslinje i förhållande till andra länder och organisationer.

Medan den socialdemokratiskt ledda regeringen har utvecklat de möjligheter den militära alliansfriheten ger, så utvecklas inte borgerlighetens synsätt och metoder. Detta märks tydligt av de verklighetsfrånvända argument som Liberalerna nyligen presenterade i Expressen: de försöker att komma från det problem Nato har med Turkiet genom att föreslå att de ska uteslutas – något som vore helt orealistiskt.

Liberalernas artikel visar hur Natomedlemskapet är borgerlighetens enda alternativ, deras enda svar. Detta trots att det riskerar att få konsekvenser för den säkerhetspolitiska stabiliteten. Det löser heller inte Sveriges behov att öka den militära förmågan. Sverige utgör i dag en respekterad partner i det internationella samarbetet, däribland inom ramen för Natos partnerskap. Det är en position vi ska vårda och utveckla. Vår ambition är att FN-stadgan ska respekteras, tillika varje nations rätt att göra sina egna säkerhetspolitiska val och varje lands rätt till territoriell integritet.

Moderaternas linje är en annan. De vill i grunden förändra svensk säkerhetspolitik genom ett Natomedlemskap. Trots att det är behäftat med stora risker, trots att det går emot Sveriges intressen och trots att det saknar stöd bland svenska folket.

Att de dessutom är öppna för att förlita sig på stöd från SD – ett parti med en helt annan syn på Ryssland och omvärldsläget – minskar partiets trovärdighet ytterligare.

Den linje Socialdemokraterna står för bygger på samma pragmatiska förhållningssätt mot omvärlden som vi haft under hela efterkrigstiden. Det är en linje baserad på lång erfarenhet och kunskap, trygghet och förutsägbarhet. Vi säger nej till äventyrliga experiment inom utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken. Så gagnar vi Sverige och svenska intressen på bästa sätt.

Margot Wallström
utrikesminister (S)
Peter Hultqvist
försvarsminister (S)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons