Annons

Börje Ekholm: ”Är ett fruktansvärt belopp”

Börje Ekholm, vd Ericsson.
Börje Ekholm, vd Ericsson. Foto: Annika af Klercker

Lättnad kanske bäst beskriver börsens reaktion över att Ericsson sätter av 12 miljarder kronor för väntande böter i en mututredning i USA. ”Det är ett fruktansvärt belopp”, säger vd Börje Ekholm.

Under strecket
Publicerad

Bara minus ett par procent som mest. Börsreaktionerna var stillsamma efter torsdagens pressmeddelande om att Ericsson vinstvarnar och avsätter mångmiljardbelopp för att tackla mutaffärerna, vilka man tidigare erkänt.

Vd Börje Ekholm medger att bolaget borde ha reagerat snabbare och mer kraftfullt på de varningssignaler som funnits i företaget under flera år.

12 miljarder kronor är mycket pengar, blir det så mycket?

– Det är vår bästa bedömning vad böterna kommer bli. Det pågår fortfarande förhandlingar, men det här är vår bästa bedömning, säger Börje Ekholm.

Så ni kommer försöka få ned beloppet?

– Ja, det är ju fortfarande en förhandling.

Du satt i styrelsen tidigare och är nu vd. Vad tänker du om uppgörelsen och skälen till att det blivit så här?

– Det är väldigt stora belopp. Det råder det ingen tvekan om. Givet det sätt som vi bedrivit verksamheten tidigare har vi inte haft tillräckligt bra funktioner för att fånga och följa upp problem och ”brott” mot vår regelefterlevnad och våra policies. Men det förstod jag först till fullo när vi anlitade en extern firma som gick igenom våra funktioner och kom fram till att vi inte nådde upp till de krav som vi hade.

Annons
Annons

Börje Ekholm lägger till efter viss eftertanke:

– Det är ett fruktansvärt belopp och det kan ses som en konsekvens av att vi har haft de här bristerna som vi inte åtgärdat tillräckligt fort.

Har Ericsson samarbetat från början eller var det först när du blev vd som Ericsson prioriterade de här frågorna?

– Det är svårt att svara på men det jag kan notera är att det tog lång tid innan vi vidtog åtgärder att stärka upp vårt compliance program (regelefterlevnadsprogram, reds anm). Vi fick varningssignaler från myndigheterna om att allt inte fungerade som det skulle och vi kunde ha agerat snabbare.

Blev det alltså ett annat fokus när du kom in som vd?

– Regelefterlevnad blev och har varit en av mina absolut viktigaste frågor. Vi är verksamma i 180 länder och det sker att anställda vill kringgå våra riktlinjer, då måste vi fånga upp det snabbt och vidta åtgärder. Våra tidigare funktioner var otillräckliga och det är en fråga jag jobbat hårt med för att ändra på.

Mutaffärerna utspelar sig i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam. Men det finns fler länder och fler missförhållanden som SvD tidigare har rapporterat om där frågetecknen är stora.

Det är klart jag skäms för den sits vi är i som bolag, det är inte här vi vill vara.

Hur kommer det sig att det just blev de här sex länderna som anges i förhandlingen med de amerikanska myndigheterna?

– Det är myndigheterna som styr utredningen och vart den tar vägen beror på deras arbete.

Innebär uppgörelsen att det stannar vid de här sex länderna eller kan de amerikanska myndigheterna ta upp andra fall från andra länder och att det då blir en ny granskning med risk för bot?

Annons
Annons

– När man går in i slutförhandling så hanterar vi de frågor som finns för att sedan kunna dra ett streck och gå vidare. Det är klart jag skäms för den sits vi är i som bolag, det är inte här vi vill vara. Nu gäller det att ta tjuren vid hornen och lägga detta bakom oss för att sedan flytta oss framåt.

Finns det en risk att Ericssonchefer personligen kommer ställas till svars av amerikanska myndigheter?

– Det vet jag faktiskt inte och kan inte svara på.

Många chefer har tvingats bort under utredningens gång men de finns fortfarande personer kvar på höga poster som kan förknippas med de områden som ni nämner i ert pressmeddelande. Hur ska man se på dom?

– Där anställda har brutit mot riktlinjerna så har vi vidtagit åtgärder, så de är inte längre kvar i bolaget. Det gör att de anställda som i dag finns i bolaget har antingen inte alls varit inblandade eller har varit väldigt perifert iblandade och inte haft någon central roll.

Hur många har fått lämna bolaget till följd av den här utredningen?

– Det är knappt 50 personer. Sedan har vi ett antal andra situationer över de senaste åren som lett till att anställda slutat.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons