Annons

Börsbolagen får granska sig själva från årsskiftet

Finansinspektionen lägger ut tillsynen över företagens finansiella rapporter på företagen själva. Från och med årsskiftet gäller självreglering via en nystartad nämnd.

Under strecket
Publicerad
Foto: Erik Simander/TTBild 1 av 1
Foto: Erik Simander/TTBild 1 av 1
Foto: Erik Simander/TT

När EU år 2007 beslutade att börsbolagens årsredovisningar och kvartalsrapporter skulle granskas av ett externt organ lade Sverige uppgiften på Stockholms två börser, Nasdaq och NGM, och på Finansinspektionen. Börserna tar hand om de bolag som är noterade där, drygt 300, och Finansinspektionen om det tiotal svenska bolag som är noterade utomlands.

Men ingen var nöjd med lösningen så en statlig utredning kom fram till att Finansinspektionen skulle ha ansvaret. Börsbolagen ville dock ha självreglering och i somras klubbade riksdagen igenom att Finansinspektionen har rätt att lägga ut uppdraget.

Från och med årsskiftet tar Föreningen för god sed för värdepappersmarknaden över från börserna och FI. Det är samma förening som driver Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering. Nu tillkommer Nämnden för svensk redovisningstillsyn.

Annons
Annons

– Vi har inspirerats mycket av den tyska modellen och gjort lite av en kopia på deras sätt att jobba, säger Patrik Tigerschiöld, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Tanken är att den nya nämnden ska rapportera in misstänkta fall till Finansinspektionen som kan utfärda sanktioner. Inspektionen kommer även att ha det yttersta ansvaret för hur tillsynen bedrivs.

Aron Verständig, jurist på Finansinspektionen hävdar att det blir effektivare med självreglering.

– Det här skiljer sig väldigt mycket från stabilitet och konsumentskyddstillsyn som vi annars sysslar med, säger han.

Är inte självreglering slappare?

– Nej, jag tror snarare att det är tvärtom. I dag är det till stor del självreglering i och med att börserna gör det. Sedan ser vi att nämnden som tar över får betydligt större resurser, säger Aron Verständig.

Patrik Tigerschiöld medger att det skulle kunna uppstå jäv, men att den nya nämnden, liksom sin tyska motsvarighet, ska lotta vilken person som granskar vilket bolag. Och lotta om i de fall jäv uppstår.

Dessutom hävdar han att den nya ordningen innebär ett större lärande kring hur börsbolagen tolkar redovisningsprincipen IFRS och hur de kommunicerar sin redovisning. Han är i full gång med att rekrytera en ordförande för den nya nämnden.

Nordnets sparekonom Joakim Bornold anser att den nya lösningen är bättre än den befintliga och bättre än att Finansinspektionen sköter granskningen.

– Jag tror att det blir en bättre dialog genom självreglering, säger han.

Finansinspektionen har inte gjort någon upphandling av tjänsten eftersom inspektionen inte köper den. Företagen betalar den nya nämnden för vad tillsynen kostar. Granskningen gäller inte bolag som är noterade på marknadsplatser, som Aktietorget eller First North.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons