Annons

Börsen stiger – nu är det köpläge i Ericsson

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index som har brutit centrala nivåer, och på två storbolag. Det anrika kommunikationsteknikbolaget visar goda tekniska utsikter, medan ett annat storbolag står inför avgörande när resultatrapporten stundar.

Under strecket
Publicerad

Boliden i Skellefteå, börsklockan på Stockholmsbörsen och Ericsson i Kista.

Foto: Johanna Norin/TT, Fredrik Sandberg/TT (två)Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Boliden i Skellefteå, börsklockan på Stockholmsbörsen och Ericsson i Kista.
Boliden i Skellefteå, börsklockan på Stockholmsbörsen och Ericsson i Kista. Foto: Johanna Norin/TT, Fredrik Sandberg/TT (två)

OMXSPI

Sett i det längre perspektivet (1-6 kvartal) visar Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index en stabil utveckling innanför en stigande trendkanal. Här utgör 600-punkternivån signifikant motstånd, och brott genom detta har utlöst köpsignal. Trendbilden på kort sikt (1-6 veckor) är analog med en starkt utveckling innanför en homogen trendkanal där avståndet mellan tak och botten enbart är i storleksordningen 5 procent. Även här har Investtech fått köpsignal efter brott upp genom motståndet intill 600 punkter.

Den positiva bilden för indexet understöds av utvecklingen innanför en stigande trendkanal på medellång sikt (1-6 månader, graf ovan), där brott genom motståndet vid 617 punkter gett köpsignal. Köpsignalen stärks av positiv volymbalans. Ett 21-dagars RSI (RSI21) på 80 indikerar starkt positivt momentum och styrka på kort sikt. Avsaknaden av motstånd ovanför denna nivå stärker utsikterna. Vid reaktion tillbaka utgör 617 punkter numer stöd.

Indexet är tekniskt positivt på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Boliden

Metallföretaget Boliden visar med en vecka till resultatrapport på stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Trendbilden stärks av en starkt positiv volymbalans indikerande aggressiva köpare. Ett högt RSI21 på 77 indikerar starkt momentum och med det en tilltagande optimism och styrka på kort sikt.

Med anledning av kommande rapport som kan komma att förändra den tekniska bilden, styrs de tekniska utsikterna framöver till stor del av huruvida vi får ett brott upp genom motståndet vid 290 kronor eller ej. Brott upp är positivt för aktien och ger köpsignal. Stöd hittar vi vid 254-263 kronor. Brott ned genom dessa nivåer är negativt för aktien.

Aktien är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Ericsson

Investtechs algoritmer har identifierat stigande trendkanal på både kort, medellång, och lång sikt i kommunikationsteknikbolaget Ericsson. Våra senaste forskningsresultat på aktier i stigande trender, baserat på närmare 46 000 köpsignaler, visar att svenska aktier i stigande trend som vid dag 0 får köpsignal i genomsnitt har en meravkastning på 5 procent gentemot den genomsnittliga börsutvecklingen de första 3 månaderna.

På medellång sikt (graf ovan) saknar aktien motstånd vilket stärker utsikterna . Ser vi på den långsiktiga bilden återfinns motstånd runt cirka 100 kronor och brott upp genom denna nivån skulle stärka den tekniska bilden ytterligare. Vid rekyl ned återfinns stöd vid 84 kronor på medellång sikt. En positiv volymbalans och ett positivt momentum där även RSI-kurvan visar en stigande trend stärker trendbilden.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons