Annons

Börsindex på väg upp – hopp väcks för klädjätten

Denna vecka tittar analysföretaget Investtech på Stockholmsbörsens breda OMXSPI-indexet som nu återfinns i en stigande trendkanal. Vidare analyseras två storbolag, varav ett modeföretag med delårsrapport bakom knuten.

Under strecket
Publicerad

H&M-butik i Toronto, Kanada.

Foto: Tijana Martin/APBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

H&M-butik i Toronto, Kanada.
H&M-butik i Toronto, Kanada. Foto: Tijana Martin/AP

OMXSPI

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index visar på stark utveckling sedan årskiftet, och befinner sig enligt Investtechs algoritmer nu i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att optimismen tilltar bland investerarkollektivet. Noterbart är att trendkanalen har en annualiserad stigningstakt på hela 85 procent.

Indexet har samtidigt brutit upp genom motståndet vid 594 punkter och tangerar motståndet vid 600 punkter på lång sikt. En etablering av indexet ovanför dessa nivåer stärker den tekniska bilden, särskilt i kombination med en positiv volymbalans. Indexet möter på motstånd vid 617 punkter och vid en rekyl ned återfinns stöd vid 562 punkter. Ett brott upp eller ned genom dessa nivåer skulle vara positivt respektive negativt för indexet.

Indexet är tekniskt svagt positivt på 1-6 månaders sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Assa Abloy

Låsföretaget Assa Abloy har senaste året i huvudsak rört sig horisontellt mellan stödnivån vid 169 kronor och motståndsnivån vid 194 kronor.

Efter en mycket stark utveckling under februari och mars, tekniskt stöttad av ett starkt positivt momentum indikerande positiva investerare och kortsiktig styrka, har aktien åter testat motståndet vid 194 kronor. Senaste det begav sig var i maj 2018, då följt av en nedgång som nu är upphämtad.

Etablering av kursen ovanför 194-kronorsnivån är positivt för aktien och stärker utsikterna, särskilt i kombination med positiv volymbalans. Nivån är också signifikant i grafen på lång sikt (1-6 kvartal) och sammanfaller med taket i en rektangelformation.

Vid reaktion ned och brott genom 194 kronor finns stöd närmast vid 183 kronor. Motstånd saknas ovanför 194 kronor vilket ger god uppsida.

Aktien är tekniskt svagt positiv på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

H&M

Med annalkande delårsrapport, beräknad till den 29 mars, återfinns modeföretaget H&M i en horisontell trendkanal på medellång sikt (1-6 månader). Detta indikerar att marknaden är i balans och att aktien befinner sig nära en långsiktig jämviktsnivå. I avsaknad av större förändringar för bolaget eller större marknadsrörelser förväntas aktien fortsätta röra sig sidledes.

Utfallet av delårsrapporten kan vara en utlösande faktor för ett kommande trendskifte. Beroende på utfallet av rapporten kan sålunda den tekniska bilden komma att förändras.

Aktien befinner sig sedan mitten av januari mellan stödet vid 135 kronor och motståndet vid 144 kronor. Brott genom dessa nivåer är negativt respektive positivt för aktien. Vi bör dock se brott upp genom motståndet vid 170 kronor för köpsignal, och brott ned genom stödet vid 125 kronor för säljsignal.

Aktien stärks av positiv insiderhandel vilket indikerar att personer med insyn i bolaget anser det befinna sig på fundamentalt köpvärda nivåer.

Aktien är tekniskt neutral på medellång sikt.

Investtechs rekommendation: Behåll.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons