Annons

Patricia Hedelius:Bostadsbyggarna borde skämmas

Från hett till iskallt. Det var katastrofsiffror som bostadsbyggarna presenterade för det första kvartalet: krympande vinster, få försäljningar och få byggstarter. Om branschen inte börjar idka lite mer självrannsakan och ta hand om sina kunder så riskerar krisen för nyproducerat att förvärras.

Under strecket
Publicerad

Norra tornen på Torsgatan i Stockholm i höstas.

Foto: Tomas Oneborg

Norra tornen på Torsgatan i Stockholm i höstas.

Foto: Tomas Oneborg
Efter reklamen visas:
MELLAN RADERNA Nya strider i bolånekriget

Marknaden för framförallt nyproducerade bostäder är låst sedan många månader tillbaka. I jakten på vem som bär ansvaret för de sinande bostadsaffärer pekar många byggherrar gärna finger mot Finansinspektionen och införandet av det senaste amorteringskravet som skärptes nu i mars. Och ja, rollen som bostadsbubblans uppfinnare ger man gärna Riksbanken och den låga styrräntan och politikernas bostadspolitik. Men låt oss stanna vid skälen till att marknaden gick in i väggen. Amorteringskravet är bara en av flera faktorer som bidrar till att den svenska bostadsmarknaden rämnat.

Under många år har det varit oerhört lönsamt att bygga bostadsrätter för det mer flashiga segmentet. Vinsterna man kunnat göra har varit överdrivet stora i relation till det risktagande som den här typen av bolag själva tar. Det beror på flera faktorer som låga räntor och att många kunder varit lyckligt ovetande eller ignorerat risken med att köpa till ett fast pris under bindande avtal.

Norra tornen på Torsgatan i Stockholm i höstas.
Norra tornen på Torsgatan i Stockholm i höstas. Foto: Tomas Oneborg
Annons
Annons

På en marknad med stigande bostadspriser var det gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggarna att ta ut höga priser – något de allra flesta byggherrar också gjorde. Även om det sved lite för kunderna i början visade det sig att de flesta kunderna också lyckades göra en bra affär när väl bostaden stod klar för inflyttning och betalning skulle ske.

Men de fina vinsterna som bostadsbyggarna gjorde på nyproduktion räckte ändå inte. Utan man hittade nya vägar att gå för att öka vinsten ytterligare, utan att man själv behövde ta mer risk. Risken sköt man över till bostadsköparna i ännu större grad än tidigare.

Bostadsaffären är många svenskars största ekonomiska affär i livet, men utan att överdriva så är det väldigt få som borde göra den utan ekonomisk expertis. Och nej, mäklare och banktjänstemän räknas faktiskt inte eftersom deras intresse primärt inte är ditt som bostadsköpare. De allra flesta har sällan en smart kompis eller släkting att ta till hjälp utan tvingas att förlita sig på sin egen eller sin sambos förmåga att göra ett lyckat bostadsköp. Det för oss till den sista gynnsamma förutsättningen som bostadbyggarna exploaterat till fullo för att maximera sina vinster. Alltför många kunder har otillräcklig kunskap om bostadsköp och är därmed lättlurade.

För hur ska man annars förklara fenomen om varför bostadsbyggare börjar uppfinna krångliga finansiella upplägg i sina nystartade bostadsrättsföreningar för att kunna ta ut ännu mer vinst. Det är inte med omsorg om sina kunder som byggherrar började ignorera traditionella avskrivningsplaner och rekommendationer för underhållsfonder eller förhandlade fram ett par års amorteringsfria lån till föreningen.

Annons
Annons

Vill byggherrarna överleva är det helt enkelt dags för branschen att mogna och börja se kunderna som sin största tillgång och inte som ett ”one night stand”.

Just nu tickar många kostnadsbomber i nya bostadsrättsföreningar. Många kunder kommer känna sig både lurade och besvikna på byggherren som sålde när deras förening måste höja avgifterna, för att täcka de kostnader som uppkommer när något ska underhållas eller banklånen föreningen plötsligt ska amorteras.

Den ensidiga bilden av vad som kullkastar byggherrarnas tidigare så vinstgivande affärsmodellerna är enfaldig. En fortsatt brist på självinsikt, utgör i sig ett hot mot branschen och framtida bostadsbyggande.

Byggherrarna måste ta en större del av den finansiella risk om de ska överleva, eftersom deras kunder inte längre är beredda att ingå ett bindande avtal som sträcker sig över flera år. JM och Riksbyggen har kommit en bit på väg med sina trygghetsavtal, där inflyttning till exempel kan skjutas upp och avtal kan hävas om livssituationen ändras. Men det kan göras mer för att dela risken med sina kunder.

Samtidigt måste branschen själva rensa ut otyg och trycka på bostadsbyggare som satt i system att baka in stora dolda kostnader i bostadsrättföreningarna i nyproduktion. Vill byggherrarna överleva är det helt enkelt dags för branschen att mogna och börja se kunderna som sin största tillgång och inte som ett ”one night stand” som ska köras på porten så fort man fått det man var ute efter.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons