Annons

Bra ansats från Moderaterna om översyn av public service

Hur öka transparensen?
Hur öka transparensen? Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverige har i dag en lagstiftning som skyddar förutom det fria ordet även spridandet av skadliga lögner.

Under strecket
Publicerad

Moderaterna har presenterat tankar för en kommande översyn av public service. Många medier har rapporterat om detta, och fokuserat på att Moderaterna dels vill pröva tankar om reklamfinansiering av public service, dels ett ”smalare och vassare” public service med mindre sport och underhållning.

Däremot verkar i skrivande stund ingen redaktion ännu ha uppmärksammat två av de fyra delarna av moderaternas områden för översynen:

– En särskild översyn av hur bolagen lever upp till kraven på opartiskhet och saklighet, samt formerna för granskning av detta och sanktioner i de fall reglerna överträds.

– En tydligare uppföljning av hur public service-företagen hushållar med resurser samt transparensen i företagen.

Det är glädjande att Moderaterna valt att fokusera på medieetikens efterlevnad. En särskild fråga att fundera över är hur man kan utvärdera opartiskhet över tid, genom många publicerade inslag om samma ämne.

Men det är knappast granskningsnämndens statliga tjänstemän som bör stå för den utvärderingen. Bättre vore fristående aktörer som exempelvis universitetens medieforskare.

Samtidigt kan det vara rimligt att vidga begreppen till att handla även om överträdelser när det gäller exempelvis skyddet av personlig integritet och även lagstiftningen när det gäller förtal av både enskilda och juridiska personer.

Sverige har i dag en lagstiftning som skyddar förutom det fria ordet även spridandet av skadliga lögner, så länge som det finns en ansvarig utgivare.
Det är också bra att fokusera på styrning av bolagens effektivitet och transparens.

En aktuell fråga är insynen i granskningen av inslag som omotiverat kränker den personliga integriteten. Transparensen är på väg att minska avsevärt i och med att dessa ärenden flyttas till en ny medieetisk nämnd, utan insyn för både medborgare och politiker.

MATS OLIN är chef för Näringslivets medieinstitut.
mats.olin@ naringslivetsmedieinstitut.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons