Annons

Bra när dåliga skolor stängs

Foto: Tomas Oneborg
Under strecket
Publicerad

I den rapport som Skolinspektionen nyligen presenterade, visar det sig att antalet skarpa ingripanden har ökat. 125 skolor fick viten i fjol. Sex friskolor fick sina tillstånd återkallade och i början av året tog Skolinspektionen över ledningen på en kommunal skola på grund av skolans oförmåga.

Det här är bra och dåliga nyheter samtidigt. Det som är illa är att det finns elever som lyder under skolplikt men får undermålig skattefinansierad undervisning på skolor som inte fungerar väl. Det goda är att tillsynen som Skolinspektionen utför spelar roll: den som inte sköter sin verksamhet får heller inte fortsätta driva den.

Så ska det vara. Den pedagogiska friheten är viktig att värna. Mångfald är värdefullt. Men det finns gränser, och det är bra att Skolinspektionen tydliggör var de går.

Som vanligt passar dock somliga på att använda rapporten för att ta sina käpphästar på en ridtur, till synes obekymrade om att de framställer sig som oförmögna att tänka. Men granskningen lämnar inte utrymme för enkla slutsatser. Goda och dåliga exempel finns både hos friskolor och kommunala skolor, konfessionella som icke-konfessionella.

Att inspektionen pekar på att det tycks finnas ett samband mellan bristande kvalitet och mängden elever med sämre socioekonomiska förutsättningar, exempelvis många nyanlända, kan dock inte förvåna någon. Diskussionen bör därför handla om hur de skolorna kan fullgöra sitt uppdrag.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons