Annons

Brå ska studera islamofobi: ”Hårdare samhällsklimat”

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att studera islamofobiska hatbrott.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att studera islamofobiska hatbrott. Foto: TT

Främlingsfientliga idéer har fått allt större fäste i Sverige, enligt Säpo. Regeringen ger nu Brottsförebyggande rådet i uppdrag att studera islamofobiska hatbrott.

Under strecket
Publicerad

Vittnesmål om kvinnor i muslimska kläder som blir trakasserade i affären eller kollektivtrafiken är något Åsa Lindhagen (MP) fått höra många gånger i egenskap av jämställdhetsminister med ansvar för arbetet mot diskriminering. På torsdag fattar regeringen beslut om att ge Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott.

Enligt Säpos årsrapport 2018 har “en främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning” ökat i samhället.

– Vi behöver öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi vet mer om vad vi behöver sätta in för åtgärder för att bekämpa hatbrotten framöver. Muslimer vittnar om ett hårdare samhällsklimat de senaste åren, säger Åsa Lindhagen.

Brå:s senaste rapport visar att anmälningar av islamofobiska hatbrott låg relativt stilla mellan 2010 och 2013, för att sedan öka till 2015 och minska något 2016. Anmälda afrofobiska hatbrott var dock nästan dubbelt så högt som islamofobiska år 2016. Mörkertalet när det gäller anmälda hatbrott, det vill säga att få av de utsatta anmäler, antas dock vara stort.

Annons
Annons

Tidigare har Brå gjort en studie som fokuserat på antisemitiska hatbrott.

Varför ska Brå titta på islamofobi nu?

– Det är oerhört angeläget att vi får bredare kunskap om rasismen i samhället, och då behöver vi borra djupare i problematiken. Det finns flera utsatta grupper i Sverige. Muslimer är en grupp. Där behöver vi titta på och lära oss mer om islamofobin.

Senare kan myndigheten få i uppdrag att titta närmare på hatbrott mot andra grupper. Åsa Lindhagen pekar på att regeringen lägger 10 miljoner i budgeten för 2020 på arbete mot rasism. Till exempel har polisen fått i uppdrag att “fortsätta med åtgärder mot rasism”. Där ingår bland annat att myndigheten ska sprida information om hatbrott.

– Det ska vara tydligt från samhällets sida att vi inte accepterar rasism, vi accepterar inte att man inte känner sig trygg på gatan, eller att man som kvinna inte känner sig trygg om man går med muslimsk klädsel.

Säkerhetspolisen pekar ut internet som den främsta platsen där främlingsfientlighet sprids. Enligt Brås statistik skedde 21 procent av de anmälda islamofobiska hatbrotten på allmän plats, tätt följt av internet där 18 procent av brotten skedde. Åsa Lindhagen säger att det är “oerhört allvarligt” att så många brott sker på allmän plats, eftersom det kan hindra människor från att känna sig trygga i det offentliga rummet. Inte minst muslimska kvinnor drabbas enligt Åsa Lindhagen ofta av rasism i vardagen.

– Det är oerhört viktigt att människor ska kunna vistas i och känna sig trygga i det offentliga rummet. Därför behöver vi mer kunskap om islamofobiska hatbrott.

Brå får i uppdrag att titta brett på hatbrottens karaktär.

– Det handlar om hur, var, när och vem. Det är det Brå har till uppgift att förse oss med kunskap om.

Brå ska redvisa uppdraget senast sista mars 2021.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons