Annons

Bränner vi mer fett av att gå än av att springa?

9 december. Maximerar lågintensiv träning fettförbränningen? Myter och påståenden avfärdas eller bekräftas av Linda Bakkman varje dag fram till jul i Näringsfysiologens mytkalender.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Normalt bidrar fett och kolhydrater parallellt till vår energiförsörjning, ett marginellt tillskott kommer också från protein.

I vila är fett vår huvudsakliga bränslekälla och står för ungefär 60 procent av energin vi omsätter. Så fort vi höjer arbetsintensiteten kommer fettets bidrag till den totala energiförsörjningen att minska och kroppen går istället över till att utnyttja mer kolhydrater.

Fett bidrar därför till en större procentandel av energiförbrukningen när vi går än när vi springer. Men det finns fler faktorer än så att ta hänsyn till. Annars hade man kunnat hävda att vila är det absolut effektivaste sättet att bränna fett, vilket naturligtvis inte stämmer.

Vid högintensiv träning är fettets bidrag till energiförsörjningen lågt.

Annons
Annons

Även om fettets bidrag till energiförsörjningen procentuellt sett är lägre när vi springer än när vi promenerar så gör vi av med mer energi vid löpning än vid promenad. Därför blir den totala fettförbränningen, räknat som antal gram, större.

När vi höjer intensiteten ökar alltså fettförbränningen som en direkt konsekvens av de ökade energiutgifterna. Upp till en viss gräns. Vid högintensiv träning, då vi ligger på mer än 75 procent av vår maximala syreupptagningsförmåga (motsvarar runt 85 procent av vår maxpuls), är fettets bidrag till energiförsörjningen lågt, både procentuellt sett och räknat i hur många gram vi förbränner.

Slutsats:

Ja, det stämmer delvis

Rent procentuellt stämmer det att en större andel av kroppens totala energiförbrukning kommer från fett när vi går än när vi springer. Men det håller inte att därför hävda att promenader skulle vara mer effektiva för att bränna fett än löpturer.

Räknat i tid får du däremot en större energiförbrukning – och fettförbränning – om du joggar en halvtimme än om du går.

Vilken träningsform som ger bäst fettförbränning är också ett begränsat sett att utvärdera träningseffekt, till och med för den vars huvudsakliga träningsmål är att minska i vikt. Fokusera hellre på att träningen ska kosta mer energi att genomföra om målet är viktnedgång.

Om du går fem kilometer eller springer motsvarande sträcka har en marginell betydelse för mängden energi som förbrukas; i det ena fallet gör du av med mer energi per minut, i det andra håller du på längre. Räknat fettförbränning per träningstid får du däremot en större energiförbrukning – och därför fettförbränning – om du joggar en halvtimme än om du går.

 

Näringsfysiologens mytkalender den 10 december 07.00:
Bör vi dricka juice till blodpuddingen?

 

Här är de första ”luckorna” att öppna:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons