Annons

Bris: Skolan har ett särskilt ansvar att säkra miljön

Elever vittnar nu om svek från vuxenvärlden, under uppropet #tystiklassen. Samtal till oss på Barnens rätt i samhället, handlar ofta om tryggheten i skolan. Där har lärarna och andra vuxna en helt avgörande roll för att stoppa övergrepp och trakasserier, skriver Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Under strecket
Publicerad

Magnus Jägerskog skriver att många tjejer som kontaktar Bris ofta känner osäkerhet och tvivel kring övergreppen och vems felet är.

Foto: Pressbild, Jessica Gow/TTBild 1 av 1

Magnus Jägerskog skriver att många tjejer som kontaktar Bris ofta känner osäkerhet och tvivel kring övergreppen och vems felet är.

Foto: Pressbild, Jessica Gow/TTBild 1 av 1
Magnus Jägerskog skriver att många tjejer som kontaktar Bris ofta känner osäkerhet och tvivel kring övergreppen och vems felet är.
Magnus Jägerskog skriver att många tjejer som kontaktar Bris ofta känner osäkerhet och tvivel kring övergreppen och vems felet är. Foto: Pressbild, Jessica Gow/TT

DEBATT | #METOO

I över en månad har #metoo-vågen sköljt över oss, och kvinnor från olika branscher har trätt fram tillsammans och berättat om decennier av trakasserier, våld och övergrepp från manliga kollegor och överordnade. Visst finns det skillnad mellan olika branscher, men i grunden handlar det om ett samhällsproblem. För att komma till rätta med samhällsproblem behöver vi börja från början, och därför är skolan en helt nödvändig arena för samhällsförändring.

Denna vecka kom också, det viktigaste uppropet inom #metoo, #tystiklassen. 1700 barn från grundskolan upp till gymnasiet vittnar om övergrepp och trakasserier, både från jämnåriga och från lärare och andra vuxna i skolan. Det handlar kort sagt om tjejers berättelser om svek från vuxenvärlden.

Annons
Annons

Runt 20 procent av Bris kontakter med barn och unga handlar om skolan, där trygghetsfrågorna är centrala. Det är avgörande att barn och unga kan känna sig trygga i skolan och är sedda och respekterade. Vi pratar om barnens arbetsmiljö och vardag, där de tillbringar omkring 20 000 timmar under sin uppväxt. Barn som inte känner sig trygga i skolan, utan tvärtom upplever kränkningar, ensamhet och uteblivet vuxenstöd, berättar om hur starkt det påverkar både deras mående och deras förmåga att lära och prestera i skolan.

Barnens samtal till Bris bekräftar det vi vet från övriga samhället – att unga tjejer oftare utsätts för våld och övergrepp. Vi vet att barn ofta inte berättar för någon om övergrepp, av rädsla för förövaren eller vad det ska leda till att berätta. Många tjejer som kontaktar Bris bär även på en osäkerhet kring var gränsen för våld och övergrepp går. De beskriver en känsla av att ha blivit utsatta för våld men har samtidigt tvivel och osäkerhet kring vem som gjort fel. Den osäkerheten kan leda till att de bär på händelser under en lång tid, vilket leder till psykisk ohälsa. Det är vanligt att barnet långt senare identifierar att det faktiskt var ett övergrepp.

Vittensmålen under #metoo har tydligt visat att när övergrepp och trakasserier har skett, har ansvariga blundat, brustit i att ta ansvar i såväl skolans miljö som på arbetsplatser. Ansvariga vuxna behöver visa tydligt ledarskap, både i skolan och i samhället i övrigt. Gör man inte det är man en medlöpare.

Från Bris sida vill vi se tidiga insatser, att vuxna samtalar med barn redan från förskoleåldern om rätten till sin egen kropp, om normer och värderingar och hur vi är mot varandra. Vi förväntar oss att regeringen nu går från ord till handling och agerar snabbt för alla barns rätt till en trygg skola:

• Säkerställ att vuxna i skolan är utbildade och har rätt kompetens i frågor som rör rättigheter, normkritik och våld och övergrepp. Varje skola måste ha en fungerande elevhälsa som kan fånga upp och ge rätt stöd till barn och unga som utsätts för trakasserier eller övergrepp.

• Säkerställ att den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen innehåller moment som handlar om rättigheter, normkritik och våld och övergrepp och ett kritiskt perspektiv på porr. Vi vet att allt yngre barn nås av porr i mobiler och surfplattor. Den utvecklingen måste brytas.

• Ställ kravet på huvudmän och skolledare att barns trygghet ska komma i främsta rummet. Skolan kan aldrig ha ett viktigare uppdrag än barns trygghet. I det arbetet ingår förstås att låta barn komma till tals.

Vi på Bris kräver att #metoo-vågen nu leder till reell förändring, att alla vuxna i skolan tar på sig ansvaret att säkerställa en trygg skolmiljö för varje barn.

Magnus Jägerskog

generalsekreterare Bris

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons