Annons

”Brist på installatörer slår mot klimatmålen”

Riksdagens mål om halverad energianvändning kräver energirenoveringar och nya energisnåla byggnader. Men brist på utbildade installatörer försämrar kraftigt möjligheten att nå klimatmålen, skriver Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Under strecket
Publicerad
Foto: Colourbox

Ola Månsson.

Foto: Maja Suslin/TT
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

DEBATT | UTBILDNING

Byggnader står för en stor del av den totala energianvändningen. Om Sverige ska nå riksdagens klimatmål måste byggnaders energianvändning minska radikalt de närmaste 20 åren. Effektivare alternativa värmekällor och ventilationslösningar är viktiga delar i detta. Det krävs ny teknik för att minska energiåtgången genom smartare användning av ljus, luft, vatten, värme och kyla.

Riksdagens mål om halverad energianvändning förutsätter både energirenoveringar av befintliga hus och att nya byggnader som uppförs är allt energisnålare. Tyvärr riskerar den här ambitionen att grusas av en stor brist på utbildade installatörer som kan se till att ny energisnål teknik kommer på plats.

Det råder omfattande brist på elinstallatörer, vatten-, värme- och sanitetsexperter och experter inom ventilation, larm, fiber, kyla med mera. Beräkningar som vi har låtit göra av pensionsavgångar och nytillträdande visar att branschen skulle behöva runt 20 000 fler yrkesutbildade för att klara de samhällsmål som politikerna har satt upp för bostadsbyggande och energieffektivisering. Det krävs med andra ord snabba åtgärder för att komma till rätta med kompetensbristen, om Sverige ska klara klimatomställningen.

Annons
Annons

Ola Månsson.

Foto: Maja Suslin/TT

Det finns två, möjligen samverkande, vägar att lösa bristen på arbetskraft: öka utbildningsinsatserna snabbt eller locka hit en allt större del av arbetskraften från andra länder.

Här våra förslag på hur Sverige kan möta behovet av fler utbildade installatörer:

  • Arbetsförmedlingens uppdrag behöver förändras så att man aktivt hjälper företag att hitta kvalificerad arbetskraft över hela EU. Det handlar till exempel om att söka upp och attrahera företagslärlingar och yrkesutbildade inom EU att flytta till Sverige.
  • Komvuxutredningens förslag om möjlighet till yrkesväxling måste genomföras. Det är orimligt att regelverket för att få läsa inom yrkesvux i hög grad förhindrar för personer som vill utbilda sig till en ny yrkesbana.
  • Det behövs en särskild öronmärkt satsning inom ramen för det statliga yrkesvux för att utbilda minst 1 000 personer årligen inom samhällsbyggnadssektorn.
  • Möjligheterna att anställa och utbilda företagslärlingar även bland vuxna måste förbättras.
  • Systemet och stödet med yrkesintroduktionsanställningar behöver ses över i syfte att i högre grad motsvara företagens kompetensbehov.
  • Statens ansvar för den nationella och regionala kompetensförsörjningen måste bli mer samlat och samordnat. I dag faller ansvaret mellan stolarna inom olika myndigheter och departement.

Den avgående regeringen har genomfört flera insatser som har förbättrat läget, men mycket återstår. Antalet utbildningsplatser behöver skruvas upp rejält utifrån samhällsbyggnadssektorns behov. Detta gäller inte minst inom yrkeshögskolan. Det blir dessutom allt mer uppenbart att villkoren för att studera som vuxen med studiestöd måste förbättras kraftigt.

Utan installationsföretag med kunniga medarbetare som arbetar med avancerade tekniker för effektivare elanvändning, smart uppvärmning, kylning och ventilering av byggnader blir det tyvärr inte möjligt att nå klimatmålen.

Ola Månsson
vd Installatörsföretagen

Ola Månsson.
Ola Månsson. Foto: Maja Suslin/TT
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons