Annons

”Ge snarast ut en kraftigt reviderad upplaga”

Christian Catomeris och Knut Kainz Rognerud har skrivit en bok om Svenska Akademien.
Christian Catomeris och Knut Kainz Rognerud har skrivit en bok om Svenska Akademien. Foto: Polaris

KULTURDEBATT | Christian Catomeris och Knut Kainz Rogneruds bok om Svenska Akademien innehåller en mängd sakfel och visar på bristande källkritik. Man borde kunna begära bättre av så erfarna journalister, skriver Sven-Göran Malmgren.

Under strecket
Publicerad

Recensionen i SvD av Christian Catomeris och Knut Kainz Rogneruds ”Svenska Akademien. Makten kvinnorna och pengarna” hade flera goda poänger, men den saknade en viktig ingrediens: en bedömning av bokens förhållande till källorna och ett påtalande av dess många sakfel.

Ett längre avsnitt i boken bygger huvudsakligen på Lars Gyllenstens 20 år gamla memoarbok ”Minnen, bara minnen”. Som många minns hade Gyllensten en långvarig konflikt med Akademien, som han lämnade i samband med Rushdieaffären. Elementära källkritiska principer borde då ha varnat Catomeris och Rognerud för att ta allt Gyllensten skriver om Akademien ad notam och fått dem att söka alternativa källor och eventuella bemötanden. Sådana finns i rikt mått men det finns inga referenser till dem i boken.

Hela avsnittet om Akademiens ordböcker präglas av total förvirring, till stor del orsakad av Gyllenstens vinklade framställning.

Visst förväxlas den enorma SAOB ofta med den lilla Svenska Akademiens ordlista (SAOL), men man borde kunna begära bättre av så erfarna journalister som Catomeris och Rognerud.

Annons
Annons

Han menar att digitaliseringen av vår monumentala historiska ordbok, den 39-bandiga Svenska Akademiens ordbok (SAOB), som gjorde att man lätt kunde ta fram till exempel alla engelska lånord som kom in i svenskan under 1800-talet, inte genererade ny språkhistorisk forskning – vilket den i själva verket gjorde. Catomeris och Rognerud refererar bara okritiskt sin enda, 20 år gamla källa: ”Enligt Gyllensten dyker några sådana undersökningar [det vill säga ny forskning] aldrig upp.”

Vidare: visst förväxlas den enorma SAOB ofta med den lilla Svenska Akademiens ordlista (SAOL), men man borde kunna begära bättre av så erfarna journalister som Catomeris och Rognerud. En del felaktigheter hade undvikits om de bara hade bekvämat sig att läsa Peter Englunds förord till den senaste SAOL-upplagan (2015).

Det stannar inte vid de Gyllensten-relaterade sakfelen. Den häpne läsaren får veta att ett författarupprop år 1902 skrevs under av Hjalmar Gullberg – i så fall ett rekord i brådmogenhet då Gullberg föddes 1898. Lite senare citeras Wirséns kända sommarpsalm så här: ”och vågens sorl bland vinden / förkunna sommartiden”. Det blir ett dåligt rim och dessutom är ”bland vinden” konstig svenska – ”bland viden” står det i originalet. Harry Martinson, född 1904 i Blekinge och uppvuxen där, förses med en ”småländsk” röst och firar märkligt nog sin 40-årsdag 1945.

Peter Englund, ”dåvarande sekreteraren”, gör ett uttalande 2006 – men han blev ständig sekreterare först 2009. Etcetera.

Förlaget Polaris borde snarast se till att en ny, kraftigt reviderad upplaga kommer ut.

Sven-Göran Malmgren

Professor i svenska språket, bland annat huvudredaktör för 14:e upplagan av SAOL.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons