Annons

”Brister på klinik visar privatiseringskaoset”

Foto: Andreas Arnold/DPA/TT

Region Stockholm gör rätt i att avsluta avtalet med Strandkliniken. Men att stänga ner med kort varsel visar problemen med borgerlig privatiseringspolitik, skriver Catarina Wahlgren (V), gruppledare i region Stockholm.

Under strecket
Publicerad
Foto: Erik Nordblad

DEBATT | SJUKVÅRD

Under våren har det framkommit att Strandkliniken, som driver två mottagningar med avtal med Region Stockholm, under flera år har haft brister i patientsäkerheten och betett sig respektlöst mot patienter, speciellt i samband med aborter. Detta nådde offentlighetens ljus när regionen valde att säga upp avtalet med kliniken gällande abortverksamheten. Patienter har i flera medier berättat om hur personalen på olika sätt har försökt övertyga dem om att avstå från abort.

Det står klart att beslutet om uppsägning var klokt och välgrundat. Många patienters vittnesmål om felbehandlingar och mycket dåligt bemötande visar på en klinik som inte lever upp till svensk sjukvårds högt ställda krav på patientsäkerhet. Enligt Sveriges Radio har 45 anmälningar mot kliniken kommit in till Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnden de senaste sju åren. Det är allvarligt att missförhållandena tilläts pågå så pass länge innan regionen agerade med att säga upp avtalet. Jag reagerar också starkt på att företaget bakom Strandkliniken fortfarande har kvar avtal inom gynekologi med Region Stockholm. När ett vårdbolag har visat sig oförmöget att garantera patientsäkerheten bör det naturligtvis få omedelbara konsekvenser för all vårdverksamhet som företaget bedriver. Därför anser Vänsterpartiet att alla avtal med Strandkliniken ska sägas upp med omedelbar verkan.

Annons
Annons
Foto: Erik Nordblad

Den uppkomna situationen väcker också andra viktiga frågor. Strandkliniken utförde tidigare 40 procent av alla kirurgiska aborter i regionen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har meddelat oss att de tror att detta bortfall kan täckas upp av andra kliniker. Men det räcker inte att tro att tillgången till livsviktig vård är säkrad. Regionen har ett ansvar att se till att så är fallet, så att alla kvinnor som behöver en abort får det inom rimlig tid.

Den aktuella situationen sätter ljuset på ett av de stora problemen med vårdvalssystemet. När ett privat vårdföretag, som drivs av vinstintressen, inte kan garantera patientsäkerheten måste avtalet sägas upp. Men uppsägningen sker med risk för att andra mottagningar överbelastas eller att långa vårdköer bildas. Vi har sett detta tidigare i fallet med BB Sophia. Den privat drivna förlossningsmottagningen stängdes med kort varsel på grund av bristande lönsamhet, med följden att länets övriga förlossningsavdelningar tvingades täcka upp för den förlorade kapaciteten och blev än mer överbelastade.

Om vården hade varit i regionens egen regi i stället för i privata händer hade vi inte behövt hamna i den här situationen. Med bättre insyn och kontroll hade åtgärder kunnat sättas in på ett tidigt stadium för att komma tillrätta med eventuella missförhållanden, i stället för att stänga ner hela verksamheten när problemen har gått alltför långt. Region Stockholm bär ansvaret för att tillhandahålla vård åt länets invånare. Därför måste regionen också förbehålla sig rätten att planera vårdutbudet efter befolkningens behov, snarare än att lägga vår hälsa i händerna på vinstmaximerande företag. Trots att vi ser allt fler exempel på det kaos som orsakas av privatiseringarna väljer dock den blågröna majoriteten att av ideologiska skäl fortsätta på den inslagna vägen och lämna över mer och mer av vården till privata aktörer.

Foto: Erik Nordblad

Catarina Wahlgren (V)
gruppledare region Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons