Annons

”Britterna förebild i kamp mot hedersförtryck”

Désirée Pethrus.
Désirée Pethrus. Foto: Riksdagen

Sverige behöver ett nationellt kompetensteam mot tvångs- och barnäktenskap, likt det brittiska systemet med ”Forced Marriage Unit”. Det skriver Désirée Pethrus (KD).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | HEDERSFÖRTRYCK

Att bekämpa hedersförtrycket är en av Sveriges viktigaste jämställdhetsfrågor. Enligt en rapport från Örebro universitet som kartlagt situationen i Stockholm, Göteborg och Malmö lever ungefär var sjätte niondeklassare under hedersförtryck och en stor andel av dessa har utsatts för våld. Detta kräver aktiva åtgärder från samhället.

Samtidigt är statistiken över hedersförtryckets utbredning bristfällig. Socialstyrelsen fick för två år sedan uppdraget att undersöka omfattningen men i våras kom beskedet att kartläggningen inte gick att genomföra. Regeringen med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i spetsen måste nu se till att svenska myndigheter får de verktyg man behöver för att kunna mäta hedersförtryckets omfattning.

Vi har inte råd att låta mer tid passera. De, framför allt, flickor och kvinnor som drabbas av hedersförtrycket måste få hjälp och stöd så snart det bara går.

Alliansen skärpte år 2014 lagstiftningen för att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap och i år skärpte regeringen lagstiftningen men det krävs mer än lagstiftning för att komma till bukt med problemet och på riktigt nå fram till de unga flickor som drabbas.

Annons
Annons

Ingen ska behöva utsättas för att tvingas gifta sig. Vi har en skyldighet att se till att dessa flickor har rätt till sitt eget liv och sin egen kropp.

Därför behöver Sverige ett nationellt kompetensteam mot tvångs- och barnäktenskap, likt det brittiska systemet med ”Forced Marriage Unit” (FMU) som arbetar proaktivt i ett samarbete mellan det brittiska inrikes- och utrikesdepartementet.

Svenska utrikesdepartementet saknar idag verktyg för att, som britterna, agera på utländsk mark. Brittiska UD har kunnat säkra avtal med flera länder för att med hjälp av lokal polis i det aktuella landet kunna hämta hem en bortförd person. Barnen som förs bort från Sverige måste veta att de har vårt stöd och att samhället arbetar hårt för att få hem dem.

Med befogenheter motsvarande de som FMU besitter kan flickor ges bättre skydd och föräldrar som tagit dem ut ur landet effektivt lagföras. I Storbritannien kan man ta till rättsliga åtgärder mot en förälder som inte inom en viss tid återför flickan/pojken eller kan påvisa var han eller hon finns. Det kan ge upp mot sju års fängelse om barnet inte återförs inom den givna tiden. Med ett sådant system blir det svårt att dölja att ens dotter är bortförd och dessutom har det en starkt preventiv effekt.

JÖK-partierna, och i synnerhet Liberalerna som gärna talar om hedersfrågor, måste därför ta ansvar och snarast komma med förslag om att inrätta en särskild enhet inom Polismyndigheten med uppgift att hjälpa de svenska barn som riskerar att giftas bort mot sin vilja.

Vi kristdemokrater har i vårt alternativa budgetförslag redan lagt tio miljoner kronor för att starta upp en sådan enhet vid Nationella operativa avdelningen, Noa, i syfte att starta upp ett arbete liknande det som finns i Storbritannien.

Det ska inte finnas någon plats i Sverige för hederskulturen. Vi måste stå på de utsattas sida.

Désirée Pethrus (KD)
riksdagsledamot, jämställdhetspolitisk talesperson

Rättelse: I en tidigare version av texten angavs felaktigt Nationella trygghetsundersökningen som källa istället för rapporten från Örebro universitet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons