Annons

Är du bosatt i England styr britterna över ditt arv

Några länder i Europa har inte tillträtt arvsförordningen. För svenskar bosatta utomlands kan det få stora konsekvenser. Familjeadvokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Är boende i England och har skattemässig hemvist här, men är svensk medborgare.

Vilket lands arvslag gäller?

Jag talar inte om beskattning som ju är en annan fråga, utan arv.

I slutändan blir Storbritannien som styr vilket lands lag som är tillämplig på ditt arv om du som bosatt avlider i England.

Caroline Elander Knip: Sedan augusti 2015 har vi en ny arvslag, den så kallade arvsförordningen. I dag är merparten av de europeiska länderna anslutna till arvsförordningen.

Den stora skillnaden mellan den tidigare arvslagen och arvsförordningen är att det numera är hemvistet som styr vilket lands lag som är tillämplig på arvet och inte, som tidigare, medborgarskapet. Enligt svensk lag, det vill säga enligt arvsförordningen, kan en svensk medborgare dock frångå huvudregeln om hemvist och genom ett aktivt lagval välja att svensk lag ska vara tillämplig på arvet.

Vad gäller din situation så har Storbritannien inte tillträtt arvsförordningen. Det finns några ytterligare länder i Europa som inte har tillträtt, exempelvis Danmark. Detta innebär att det i slutändan blir Storbritannien som styr vilket lands lag som är tillämplig på ditt arv om du som bosatt avlider i England. Det är inte heller säkert att ett eventuellt lagval, där du själv aktivt valt svensk lag, är giltigt i Storbritannien.

Av denna anledning rekommenderar jag alltid att personer som är bosatta i länder som ännu inte har tillträtt arvsförordningen att kontakta en advokat i det aktuella landet för att få rådgivning rörande vilken lagstiftning som är tillämplig.

Det kan även vara klokt att reda ut om testamenten och/eller lagvalsavtal som upprättats i Sverige fortfarande är giltiga eller om de behöver kompletteras.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons