Annons

”Bryt upp låsningarna i Stockholms trafikpolitik”

Trafiksituationen i Stockholm är påfrestande för invånarna. Regionen behöver bättre framkomlighet och klimatpåverkan måste minska. Det krävs att kommunledningarna i stad och län bryter upp politiska låsningar och ser till Stockholms bästa, skriver Jan Valeskog (S).

Under strecket
Publicerad

Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor.

Foto: Tomas Oneborg, pressbildBild 1 av 1

Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor.

Foto: Tomas Oneborg, pressbildBild 1 av 1
Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor.
Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor. Foto: Tomas Oneborg, pressbild

DEBATT | TRAFIK

Överfulla tunnelbanor, trånga cykelbanor, bussar som inte dyker upp och långa bilköer. Stockholmsvardagen kan vara rejält påfrestande för många som försöker få ihop det logistiska pusslet. Staden växer så det knakar, men infrastrukturen hänger inte med. Att hämta och lämna på förskolan blir en stressfaktor, kommer jag hinna i tid? Att ställa bilen och åka kollektivt gör att man kanske inte kommer fram när man hade tänkt sig. Det här måste bli bättre.

Dessvärre har vi nu ett ledarskap i Stockholms stad och region som lider av politiska låsningar som inte orkar ta tag i de stora frågorna. Här borde det rimligtvis finnas utrymme för ett brett samarbete över blockgränserna, men då krävs det att man lyfter blicken, startar utvecklingsprojekt och vågar ta de strategiska besluten.

Annons
Annons

Genom att satsa på kapacitetsstarka trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik kan fler människor transportera sig i vardagen utan att tvingas använda bilen. På så sätt kan klimatpåverkan minskas och gaturummet blir mer inbjudande. Det kräver investeringar och prioriteringar. Samtidigt måste också fordonsflottan ställas om och fossila bränslen fasas ut.

Det är fler som åker kollektivt i Stockholms län under en enda dag än vad som kommer åka på ett framtida höghastighetståg under ett helt år. Enbart på tunnelbanan sker en vanlig vardag 1 273 000 påstigningar. Avgångarna har ökat med 4 procent medan resenärerna ökat med 12 procent under 2010-talet. Alla förstår att det inte är hållbart. När tunnelbanan byggdes vågade man satsa ordentligt. Det var en framåtsyftande investering som i mångt och mycket kom att prägla hur Stockholm har utvecklats sedan dess.

  • Vi socialdemokrater driver därför frågan om att staden borde förskottera medel för att tidigarelägga utbyggnaden av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Det finns absolut ingen anledning att vänta.
  • Vidare vill vi ha en ny tunnelbanelinje sträckan Hässelby–Vällingby–Bromma–Alvik. Det kommer att förkorta restiden, öka kapaciteten och förbättra för tiotusentals dagliga resenärer i västra Stockholm och kraftigt avlasta dagens gröna linje i denna del av Stockholm.

Allt fler stockholmare väljer att cykla. Det är glädjande. Det avlastar kollektivtrafiken och har positiva hälsoeffekter. Självfallet ska Stockholms stad underlätta och uppmuntra så att fler kan cykla, men det kräver förändringar av stadsrummet med fler cykelbanor samt säkrare gångstråk. Det är direkt kontraproduktivt att ställa cyklister mot gångtrafikanter som görs i dag. Ett exempel: i den senaste upphandlingen av snöröjningen så avstår man från att ge prioriterade gångbanor samma höga kvalitet med sopsaltning som man ger motsvarande cykelbanor i Stockholms innerstad.

Annons
Annons
  • Åren 2019–2022 vill vi satsa 1,5 miljarder på framkomlighetsåtgärder och cykelinfrastruktur. Ett stärkt arbete med trafiksäkerhet för alla trafikanter genom att fortsätta bygga om osäkra trafikmiljöer och förbättra informationsarbetet. Bättre säkerhet för oskyddade trafikanter behövs, i synnerhet vid skolor, förskolor, olycksdrabbade gång- och cykelstråk och vid gatuarbeten.
  • Vi vill bygga 2 000 nya cykelparkeringar och planera för säkra cykelparkeringar i befintliga och nya fastigheter. Staden behöver arbeta med hållbar mobilitet där cykel och parkeringsplatser för bilpool i attraktiva lägen är en integrerad del.

Stockholms busstrafik kompletterar tunnelbanan väl. Men likväl saknas nu en politisk vilja för att genomföra det som krävs för att busstrafiken ska fungera full ut. Regionens misskötsel av ekonomin gör att busstrafiken inte får tillräckliga medel, utlovad spårväg till Ropsten blir inte av och tvärförbindelse Södertörn som är viktig för att minska den regionala obalansen motarbetas.

  • Vi föreslår en ökning med 100 miljoner kronor för investeringar i framkomlighet, med fokus på stombussarna samt med stadsmiljöanslag medfinansiera spårvägen till Ropsten. Samt att medel från läns- och nationell plan läggs på Tvärförbindelse Södertörn.
  • Signalen om miljözoner för ett fåtal berörda dieselbilar på Hornsgatan, utan mätbar hälsoeffekt, leder nu till en massiv växling till bensinbilar som ger ökade koldioxidutsläpp på flera miljoner ton åren framöver. Se i stället till att efterlevnaden av zonerna för de tunga fordonen fungerar, vilket minst kommer halvera antalet förtida dödsfall. I stället för symbolik, satsa på det som ger effekt.

Regionen behöver bättre framkomlighet. Klimatpåverkan måste minska. Skattesänkningar och missbedömningar försvårar detta arbete. För oss är en prioritering med ökad tillgänglighet i trafiken en självklarhet. Vi hoppas att det finns möjlighet att samarbeta kring detta över blockgränserna – men då krävs det att kommunledningarna i stad och län bryter upp politiska låsningar och ser till Stockholms bästa.

Jan Valeskog (S)
oppositionsborgarråd med ansvar för trafikfrågor

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons