Annons

Brytdatumet avgörande när ni ska dela upp egendomar

Be flera mäklare värdera er gemensamma bostad för att få fram ett aktuellt marknadsvärde att utgå från i er bodelning. Det rådet ger SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag och min make har efter många år tillsammans beslutat oss för att gå skilda vägar. Vi har skickat in alla papper till domstolen men har ännu inte fått något beslut så vi är fortfarande gifta rent juridiskt vad jag förstår. Vi är överens om att vi ska ordna upp det ekonomiska så fort som möjligt.

Går det att göra innan skilsmässan har gått igenom och vart börjar man?

Vi har bland annat ett hus tillsammans som vi äger med hälften var. Jag har haft en väldig tur och fått tag på en hyresrätt som jag har flyttat till men min man bor kvar i huset och vill gärna fortsätta göra det. Han vill nu att jag ska betala hälften var för lån, sophämtning, el och liknande men jag har ju mina egna kostnader för mitt nya boende. Vad är rätt och riktigt?

Caroline Elander Knip: När ett äktenskap upphör ska makarnas tillgångar fördelas mellan dem genom en bodelning. Huvudregeln är då att all makarnas egendom ska delas lika mellan makarna. Det gäller under förutsättning att ni inte har något äktenskapsförord som säger annorlunda och att ni inte heller har någon egendom som är enskild egendom till följd av exempelvis gåva eller arv.

Annons
Annons

Den dagen som tingsrätten registrerade er ansökan om äktenskapsskillnad, det som inom juridiken kallas ”brytdatumet” är avgörande för vilka tillgångar och skulder som ska ingå i bodelningen, inte dagen för domen om äktenskapsskillnad som många tror. Det är alltså era tillgångar och skulder som ni hade den dagen som blir aktuella. I många fall görs bodelningen först efter det att domen på äktenskapsskillnad har meddelats men det är inget krav. Förslagsvis börjar ni redan nu genom att upprätta en varsin sammanställning avseende era tillgångar och skulder per brytdatumet och ser om ni utifrån dessa kan komma fram till en lösning i godo.

Det är inte helt ovanligt att ena maken bor kvar och tar över en tidigare gemensamt ägd fastighet eller bostadsrätt. Huvudregeln är då att den som bor kvar står för sina boendekostnader vilket inkluderar el, sophämtning och liknande. När det gäller gemensamma lån ska den kvarboende parten som regel stå för räntekostnader och eventuell avgift till bostadsrättsföreningen medan kostnaden för eventuella amorteringar som gynnar båda parterna normalt sett delas på.

Det är inte ovanligt att en fastighet eller bostadsrätt utgör den största tillgången i en bodelning. Ni bör därför försöka få fram ett aktuellt marknadsvärde så att du vet hur stort belopp som din blivande ex-make ska ge dig när han tar över din halva av fastigheten. Många mäklare kan göra en värdering utan kostnad och en vanlig lösning är att be flera mäklare värdera fastigheten och sedan ta ett medelvärde. Ett alternativ till detta är att låta ett värderingsinstitut göra värderingen.

Från detta marknadsvärde ska som regel avdrag ske för en eventuell latent vinstskatt och ett latent mäklararvode.

Om ni kommer överens om bodelningen måste ni upprätta ett skriftligt avtal mellan er för att undvika senare diskussioner. Detta krävs också för att din man ska kunna få lagfart på hela fastigheten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons