Annons

”Busch Thors feminism är skadlig för kvinnor”

Tandlös och förminskande. Magdalena Anderssons (S) dom över Ebba Busch Thors nya borgerliga feminism är hård. Samtidigt svider januariavtalets avtryck på den rödgröna regeringens egen jämställdhetspolitik.

Under strecket
Publicerad

Ebba Busch Thors borgerliga feminism ger inte Magdalena Andersson (S) mycket för. I hennes ögon har det gått inflation i begreppet.

Foto: Tomas Oneborg

Magdalena Andersson medger att hon inte velat lägga budgetutrymme på avskaffad värnskatt, men att det är en del av uppgörelsen med C och L.

Foto: Tomas Oneborg

En av de viktigaste jämställdhetsreformerna enligt Magdalena Andersson är den individualiserade föräldraförsäkringen.

Foto: Tomas Oneborg

Ebba Busch Thors borgerliga feminism ger inte Magdalena Andersson (S) mycket för. I hennes ögon har det gått inflation i begreppet.

Foto: Tomas Oneborg
Ebba Busch Thors borgerliga feminism ger inte Magdalena Andersson (S) mycket för. I hennes ögon har det gått inflation i begreppet.
Ebba Busch Thors borgerliga feminism ger inte Magdalena Andersson (S) mycket för. I hennes ögon har det gått inflation i begreppet. Foto: Tomas Oneborg

Finansministern sitter med knäppta händer vid det avlånga konferensbordet. Mötesrummet högst upp i Finansdepartementet badar i den skarpa vårsolen.

Dagen har varit hektisk. Men Magdalena Andersson har frigjort tid för att prata om den nya högerfeminismen, som hon menar ”begränsar, förminskar och kväver”.

– För mig är inte det feminism. Även om grundidén om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter har väldigt brett stöd i riksdagen krävs det mer än att bara ha den åsikten, säger hon.

KD är inte beredda att bekämpa strukturerna.

I en längre intervju med SvD efterlyste Ebba Busch Thor nyligen en ny borgerlig feminism. Hennes resonemang bygger på att alla kvinnor inte vill göra karriär på samma sätt som män traditionellt gjort. Hon tycker inte heller att staten ska blanda sig i familjelivet, varför pappamånaderna bör slopas och föräldraförsäkringen göras helt flexibel. Kvotering till bolagsstyrelser är också fel väg anser Busch Thor.

Annons
Annons

Finansminister Andersson ser frågan på ett helt annat sätt. Hon går så långt som att mana till vaksamhet inför högerns nya feminism, som enligt henne skuldbelägger kvinnor som inte kan göra fria val, eller väljer fel.

– Vi är och har alltid varit beredda att bekämpa strukturerna. Det är skillnaden mellan progressiv och konservativ familjepolitik. KD är inte beredda att bekämpa strukturerna, säger Magdalena Andersson.

Hur menar du?

– Ebba Busch Thor pratar om att man ska kunna göra fria val. Men hon glömmer att de valen görs i en struktur som pressar både män och kvinnor. Är det någon gång i livet det finns kulturell press på individen att foga sig in i traditionella mönster är det när man gifter sig och skaffar barn. Att då säga att det bara är upp till individen att orka bryta dem är för mig inte feminism.

Den blinda fläcken för strukturer gör KD:s jämställdhetspolitik rik på ord men fattig i handling, menar hon, och tror inte heller att KD:s allt större anspråk på jämställdhetsfrågor är en av faktorerna bakom partiets framgång i opinionen.

– Jag skulle vilja se om det faktiskt är det som drar eller om det är att Moderaterna är i kris, och att Ebba Busch Thor nu har öppnat upp för samarbete med Sverigedemokraterna.

Samtidigt har KD:s familjepolitik lyfts fram som en stark dragningskraft. Behöver S ändra sin familjepolitik?

– Säkert finns det anledning för oss att göra det. Man måste alltid utveckla sin politik.

Att Socialdemokraterna skulle styra världens första feministiska regering var inte självklart. Både Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna var före S att kalla sig ett feministiskt parti, även om Göran Persson envist hävdade att man visst varit feminister sedan 1990.

Annons
Annons

Magdalena Andersson medger att hon inte velat lägga budgetutrymme på avskaffad värnskatt, men att det är en del av uppgörelsen med C och L.

Foto: Tomas Oneborg

Magdalena Andersson är inne på sitt femte år som finansminister. Ett av de tyngsta uppdragen i regeringen. Hon ansvarar för pengarna och har därför ett avgörande inflytande över vilka reformer som blir av och inte.

– Sedan jag blev finansminister har vi försökt jobba på ett mer strukturerat sätt för att jämställdhet hela tiden ska finnas där, så att man inte efter budgetarbetet frågar sig hur den slår mot män respektive kvinnor, säger hon.

90 miljoner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, breda insatser för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete och återställning av Jämställdhetsmyndighetens anslag. Det finns explicita jämställdhetssatsningar i regeringens vårbudget – den första prövningen för det nya blocköverskridande budgetsamarbetet med Centerpartiet och Liberalerna.

Magdalena Andersson medger att hon inte velat lägga budgetutrymme på avskaffad värnskatt, men att det är en del av uppgörelsen med C och L.
Magdalena Andersson medger att hon inte velat lägga budgetutrymme på avskaffad värnskatt, men att det är en del av uppgörelsen med C och L. Foto: Tomas Oneborg

Samtidigt har kritiska röster höjts mot de ekonomiska reformer som stundar i kölvattnet av januariavtalet, och som ett resultat av den M-KD-budget som röstades igenom i riksdagen i december.

Slopad värnskatt, utökat jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer har framför allt pekats ut som att gynna män ekonomiskt mer än kvinnor. Regeringen konstaterade till och med i sin egen analys att budgeten ger sämre ekonomisk jämlikhet mellan könen.

Annons
Annons

En av de viktigaste jämställdhetsreformerna enligt Magdalena Andersson är den individualiserade föräldraförsäkringen.

Foto: Tomas Oneborg

Balansen mellan arbetsmarknadens parter ska inte förändras.

Och Magdalena Andersson medger att eftergifterna svider.

– Det är klart att jag hellre hade lagt de miljarder vi kommer att lägga på avskaffad värnskatt på annat. Som förbättrade arbetsvillkor för kvinnor som jobbar i välfärden till exempel, säger hon.

Du har sagt att du är stolt över att S driver en politik som i synnerhet gynnar kvinnliga låginkomsttagare, till skillnad från Alliansen under tidigare mandatperioder. Tummar ni inte på det i och med januariavtalet?

– Förra mandatperioden hade den ekonomiska politiken en tydlig fördelningsprofil. Det kommer inte se lika bra ut de kommande fyra åren eftersom det är helt andra partier vi samarbetar med. Majoriteten av svenska folket röstade på partier som driver en ekonomisk politik som ökar klyftorna. Men det förändrar inte vad jag står för.

En av de viktigaste jämställdhetsreformerna enligt Magdalena Andersson är den individualiserade föräldraförsäkringen.
En av de viktigaste jämställdhetsreformerna enligt Magdalena Andersson är den individualiserade föräldraförsäkringen. Foto: Tomas Oneborg

En annan känslig punkt i januariavtalet är nummer 20, om moderniseringen av arbetsrätten. När LO i början av mars presenterade sin årliga jämställdhetsbarometer var tonen vass från ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Punkten innebär en uppluckring i kvinnors arbetsrätt och kommer att göda kvinnors deltidsarbete, hävdade han.

Magdalena Andersson menar att bilden bör nyanseras.

– Balansen mellan arbetsmarknadens parter ska inte förändras. Tryggheten på arbetsmarknaden har en tydlig jämställdhetsaspekt. Man ska kunna säga ifrån vid olämpligt beteende och ändå behålla sitt jobb.

Annons
Annons

Och det kommer att göras trots inskränkningar i LAS?

– Det är därför det står att balansen inte ska förändras.

Men den viktigaste jämställdhetsreformen, som hon håller varmast om hjärtat, finns inte nämnd i januariavtalet: en individualiserad föräldraförsäkring.

Balansen mellan arbetsmarknadens parter ska inte förändras.

– Forskningen visar att det är när man skaffar barn som kvinnor börjar ta mer ansvar för hem och barnomsorg, och halkar efter i karriären. Det grundläggs av att kvinnor tar ut en längre föräldraförsäkring. Jag är stolt över att vi infört en tredje pappamånad, säger hon.

Frågan har splittrat också Socialdemokraterna. Även inom S finns konservativa krafter som vill låta familjen bestämma mer. Men under kongressen 2017 enades partiet om skrivningen att ”Steg mot en individualiserad föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod (alltså nuvarande reds anm) och en tidsplan ska fastställas.”

När kommer besked om nästa steg och tidsplanen?

– Vårt långsiktiga mål är en jämställd föräldraförsäkring. Socialdemokraterna har tagit steg på vägen när vi har haft möjlighet och vill ta fler steg åt ett jämställt uttag.

Kommer det under den här mandatperioden?

– Det råder ingen tvekan om att vi socialdemokrater vill se ytterligare åtgärder för att nå målet.

Kvinnor tjänar 3,6 miljoner kronor mindre under ett yrkesliv

Kan en åtgärd vara att komma överens med L, som också vill ha en individualiserad men kortad föräldraförsäkring?

– Alltså, jag ska inte sitta och förhandla via media. Men det är tydligt att S gärna ser olika vägar för att få ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Från borgerligt håll kritiseras den nuvarande föräldraförsäkringen för att vara för lång och ge kvinnor sämre löneutveckling. Inte heller löftet om en familjevecka har imponerat.

Men Magdalena Andersson är säker på sin sak. För henne är en individualiserad föräldraförsäkring synonymt med kvinnlig frigörelse.

– Vi ser resultatet i dag av att kvinnor är hemma längre än männen. De tjänar 3,6 miljoner kronor mindre under ett yrkesliv och har en lägre pension. Att slopa pappamånader och gå mer i den riktningen är att backa bandet. Det är skadligt för kvinnor och för jämställdheten, säger hon.

Efter reklamen visas:
Vem vinner kampen om feminismen? Det här vill S och KD
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons