Annons

"Regeringen skulle ha ställt miljökrav från början"

Frågan om Vattenfall ska sälja sitt tyska brunkol eller inte ligger hos regeringen – där främst Miljöpartiet pressas att förklara sin ståndpunkt. Inför tisdagens debatt i riksdagen har SvD frågat de fyra allianspartierna och SD hur de ställer sig till en affär.

Under strecket
Publicerad

Vattenfalls dagbrott för brunkol i tyska Welzow-Süd.

Foto: Simon PaulinBild 1 av 6

Penilla Gunther, energipolitisk talesperson för KD.

Foto: Per FryknerBild 2 av 6

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Foto: RiksdagenBild 3 av 6

Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TTBild 4 av 6

Maria Weimer, energipolitisk talesperson Liberalerna.

Foto: RiksdagenBild 5 av 6

Mattias Bäckström Johansson, talesperson för energi och statliga bolag, Sverigedemokraterna.

Foto: RiksdagenBild 6 av 6

Vattenfalls dagbrott för brunkol i tyska Welzow-Süd.

Foto: Simon PaulinBild 1 av 2

Penilla Gunther, energipolitisk talesperson för KD.

Foto: Per FryknerBild 2 av 2
Vattenfalls dagbrott för brunkol i tyska Welzow-Süd.
Vattenfalls dagbrott för brunkol i tyska Welzow-Süd. Foto: Simon Paulin

KD: Svårigheten ligger i Tysklands lagar.

Penilla Gunther, energipolitisk talesperson för KD.
Penilla Gunther, energipolitisk talesperson för KD. Foto: Per Frykner

Ska regeringen sälja Vattenfalls tyska brunkol?

– Vi tycker inte att brunkolen ska vara kvar i Vattenfalls ägo. Det finns mål för Vattenfall om att minska utsläppen för sin verksamhet, i det ligger en försäljning. Det är vår utgångspunkt i debatten, säger Penilla Gunther, energipolitisk talesperson för KD.

Tidigare har du sagt att tycker att regeringen ska ställa miljökrav vid en eventuell försäljning?

– Jag tycker att man borde ha gjort det från början. Nu har man lagt ut det till försäljning utan att ställa krav. Jag tycker att man borde ha tänkt annorlunda. Man har så otroligt höga krav till företag i övrigt.

Annons
Annons

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Foto: RiksdagenBild 1 av 1

Vad vore det miljömässigt mest smarta i dag, anser du?

– Svårigheten ligger i Tysklands lagar. Det som förvånar mig mest är att man har tillåtit kolgruvorna under så lång tid trots att man har så bra arbete för förnybart. Det är Tyskland som måste säga att gruvorna inte får förekomma i vårt land. Men de har varit för snabba i sin energiomställning, så därför behöver de kolkraften. Sen finns det sociala skäl, många blir arbetslösa om gruvorna läggs ned. Men det kan inte ett svenskt bolag ta ansvar för.

Har miljörörelsen rätt – om Vattenfall behåller och avvecklar så kommer inte kolet att släppas ut?

– På något sätt känns det som om det blir lika illa vad man än gör. Om Vattenfall behåller eller avvecklar eller om någon annan köper och avvecklar.

Men köparen EPH har inga planer på att avveckla utan vill se en brunkolsrenässans?

– Det får vi hoppas att de inte får vara med om. Jag tycker att problemet är att om inte Tyskland tar ställning för att det ska finnas en avvecklingsplan för alla sådana här verksamheter, så kommer det att finnas företag som vill köpa och expandera.

C: Kommer inte att hjälpa att vi inte säljer

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.
Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet. Foto: Riksdagen

Ska regeringen sälja Vattenfalls tyska brunkol?

– Vi har velat sälja i flera år. Det är ingenting nytt. Vi vill sälja kolverksamheten – Vattenfalls ickenordiska delar – och investera pengarna i grön teknik och forskning för det förnybara. Vi tror att det i längden kan var mer värdefullt för att hjälpa andra med en omställning, säger Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Annons
Annons

Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna.

Foto: HENRIK MONTGOMERY/TTBild 1 av 1

– Det kommer inte att hjälpa att vi inte säljer. Ska man göra något åt brunkolsutsläppen måste man göra något på EU-nivå. Fredrick Federley jobbar för att få ner taket på utsläppsrätterna. Gör man det på marknadsmässiga villkor kommer det att bli dyrare att använda sig av kol och då kommer man att fasa ut det. Vi tror att det är så man kommer att kunna ställa om Europa.

Ni kan tänka er att även sälja bara den tyska kolverksamheten?

– Ja, det är det vi gör nu. Det är en del av det beslutet Centerpartiet har fattat.

EPH som vill köpa Vattenfalls gruvor har sagt att man vill se en brunkolsrenässans. Är det rätt bolag att sälja till?

– Det är svårt för mig och Centerpartiet att säga. En del av materialet är sekretessbelagt. Vi vet inte ens vilka andra som var med och la anbud. Vi måste lita på att Vattenfalls styrelse gör en bra bedömning. Sen är det upp till regeringen att titta över det här, vilket man också gör.

Sverige och Tysklands roll som förebild – om inte de här länderna lyckas behålla kolet i marken, hur ska då andra länder lyckas med det?

– Sverige kan inte bestämma över Tysklands energimix, på samma sätt som Tyskland inte kan bestämma vad vi gör av vår kärnkraft eller Vattenkraft. Till syvende och sist är det Tysklands regering och väljare som bestämmer vilken energimix Tyskland ska ha. Så ser jag det.

M: Vi står fast – man ska kunna sälja detta

Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna.
Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Annons
Annons

Maria Weimer, energipolitisk talesperson Liberalerna.

Foto: RiksdagenBild 1 av 1

Ska regeringen sälja Vattenfalls tyska brunkol?

– Vi står kvar vid vår uppfattning där vi säger att man ska kunna sälja detta. Men vi är också tydliga med de förbehåll vi har: det ska vara rätt ekonomiskt, strategiskt och hållbarhetsmässigt, säger Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna.

När ni säger att det ska vara rätt hållbarhetsmässigt, vad innebär det?

– Det är med respekt för den ansvarsfördelning som finns mellan riksdag och regering. Vi som riksdagsledamöter har inte mer insyn än vad du har. Det är Vattenfall och regeringen som har att hantera frågan. Vi har inte och ska inte ha samma inblick som de har.

Regeringen hänvisar ibland till vad som skulle kunna hända om de behåller kolet – att den skulle kunna bli prickad av riksdagen. Hur skulle ni agera om regeringen väljer att inte sälja?

– Det är en hypotetisk fråga. Just nu handlar det om att ärendet ligger i regeringens knä att avgöra. Det är den som ska göra en självständig granskning. Det är inte per definition att man måste säga ja, regeringen ska göra en samlad bedömning. Att i det läget börja spekulera i hur andra partier kommer att reagera är lite dimridåer.

L: Sker en viktig analys

Maria Weimer, energipolitisk talesperson Liberalerna.
Maria Weimer, energipolitisk talesperson Liberalerna. Foto: Riksdagen

Maria Weimer, energipolitisk talesperson Liberalerna, vill inte ställa upp på intervju. Hon skickar via pressavdelningen nedanstående kommentar:

Annons
Annons

Mattias Bäckström Johansson, talesperson för energi och statliga bolag, Sverigedemokraterna.

Foto: RiksdagenBild 1 av 1

"Just nu sker en viktig analys av det aktuella förslaget och det är regeringen som utifrån denna expertanalys ska ge besked hur man ställer sig till affären."

SD: Strategiskt helt rätt att dra sig undan

Mattias Bäckström Johansson, talesperson för energi och statliga bolag, Sverigedemokraterna.
Mattias Bäckström Johansson, talesperson för energi och statliga bolag, Sverigedemokraterna. Foto: Riksdagen

Ska regeringen sälja Vattenfalls tyska brunkol?

– Vi ser det inte som önskvärt att ett svenskt statligt företag ska bedriva kraftproduktion i andra länder. Vi har förordat att man som ett strategiskt beslut ska avyttra den fossila kraftproduktion som man har runt om i Europa, vilket inkluderar brunkolen, säger Mattias Bäckström Johansson, talesperson för energi och statliga bolag, Sverigedemokraterna.

– Sen är det en senare fråga vad som är ett adekvat pris för det hela. Där kommer riksdagen inte att få insyn i de exakta detaljerna. En försäljning ska ske på en korrekt prisnivå, med hänsyn till elpriset och den politiska risk som finns genom att verka i Tyskland.

Är EPH en bra köpare?

– Vi har inte detaljgranskat EPH. Kopplat till vad som är brunkolets långsiktiga framtid i Tyskland har vi poängterat att det är tyska folket som ska få bestämma vad som ska råda i Tyskland och vilket ramverk man vill sätta upp för de energibolag som verkar där. Det ska inte vara statliga svenska företag som lägger ner kraftproduktion i andra länder.

Hur ser ni på de miljömässiga konsekvenserna av en försäljning?

– Eldning av brunkol finns det inget förhärligande med överhuvudtaget. Så är det en tråkig period som varit där Vattenfall ökat ägarandelen i fossil kraftproduktion runt om i Europa. Det är högst beklagligt. Strategiskt borde det vara helt rätt att dra sig undan från det här.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons