Annons

C-kvinnorna: Vi tror inte på statligt förbud mot slöja

Alla individer har rätt att klä sig som de själva vill. Därför tror vi inte på ett statligt förbud mot slöja eller burka. Däremot skyggar vi inte för att problematisera slöjan, framför allt i skolorna. Rektor och lärare ska kunna förbjuda slöja i skolan vid förtryck eller tvång i hederns namn, skriver Sofia Jarl och Golnoush Keshavarzi Lundén, Centerkvinnorna.

Under strecket
Publicerad

Sofia Jarl och Golnoush Keshavarzi Lundén.

Foto: Claes Söderberg, pressbildBild 1 av 1

Sofia Jarl och Golnoush Keshavarzi Lundén.

Foto: Claes Söderberg, pressbildBild 1 av 1
Sofia Jarl och Golnoush Keshavarzi Lundén.
Sofia Jarl och Golnoush Keshavarzi Lundén. Foto: Claes Söderberg, pressbild

DEBATT | BURKAFÖRBUD

Nyligen förbjöds heltäckande klädnad i Danmark. Beslutet som i praktiken är riktat mot slöjbärande kvinnor har mött stark kritik från Amnesty International. Istället för statliga förbud vill Centerkvinnorna se en större tydlighet i skollagen så att lärare och rektorer med lagen i ryggen ska kunna ges förutsättningar att förbjuda slöja i skolan vid förtryck och tvång i hederns namn. Skolan måste få vara en frizon. Vi föreslår därför att skollagen förtydligas och i förlängningen även Skolverkets rekommendationer på detta område.

Sverige har i många avseenden kommit långt med jämställdheten. Trots det finns det flickor och kvinnor i vårt land som inte berörs av de fri- och rättigheter som de har rätt till. Som feminister och medsystrar ser vi det som vår skyldighet att stå upp för alla flickor och kvinnor som inte själva kan göra sin röst hörd. Hedersrelaterat våld och förtryck har inte någon plats i vårt samhälle.

Annons
Annons

Vi behöver beslutsfattare som tar politiska krafttag mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket utan att för den skull dubbelbestraffa den som redan är utsatt. Det finns många områden där politiken kan göra skillnad på både kort och lång sikt. Vi vill att jämställdhet ska ingå i samhällsintroduktionen för nyanlända och att uteblivet deltagande ska resultera i indragen dagsersättning. Att tala om jämställdhet i samhällsintroduktionen är en tydlig markering för att alla kvinnor och män är lika mycket värda – och att inget annat accepteras.

Vi vill också se ökad kunskap och effektiva verktyg för skolpersonal som möter unga tjejer, och även killar, som utsätts för förtryck i hederns namn. Samtliga skolor bör ha en handlingsplan för förebyggande arbete, upptäckande och stöd vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att bli bättre på att upptäcka och prata om problematiken kan fler flickor och pojkar leva ett liv i frihet.

Centerkvinnorna värnar alla individers rätt att klä sig som de själva vill och tror därför inte på ett statligt slöjförbud, niqabförbud eller burkaförbud. Vi skyggar däremot inte för att problematisera slöjan. Och det är mycket illa att lärare och pedagoger å föräldrarnas vägnar ombetts, med eller utan hot, att säkerställa att barn i skola och förkola bär sin slöja. Det är inte rätt att lärare och pedagoger saknar mandat genom tydlig lagstiftning för att kunna säga nej till krav att agera moralpolis. I läroplanen för förskolan finns idag tydliga skrivningar om individens frihet och jämställdhet mellan könen. Vi stödjer Skolverkets rekommendationer som säger att lärare och pedagoger ska ha rätt att förbjuda elever att bära heltäckande slöja i situationer där det bedöms som nödvändigt. Men rekommendationerna lutar sig enbart mot praktiska hinder i undervisningen, och är inte tillräckligt tydliga vad gäller individens fria val. Därför vill vi se en större tydlighet i skollagen så att lärare och rektorer med lagen i ryggen ska ges större möjlighet att förbjuda slöja i skolan vid förtryck och tvång i hederns namn.

Skolan ska vara en frizon från förtryck i hederns namn – inte en förlängd arm av förtrycket. Vi vill att en statlig utredning tillsätts med syfte att förtydliga skollagen och i förlängningen även Skolverkets rekommendationer på detta område.

Individens egenmakt och möjlighet att säga nej måste vara den liberala utgångspunkten i debatten om slöja. Det är också egenmakten som måste vara avgörande i fråga om huruvida slöjan är ett aktivt val eller ett förtryck – och utifrån det måste vi gemensamt agera med erforderlig lagstiftning i ryggen, för alla tjejers och kvinnors rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Jämställdheten får inte backa – vi måste framåt!

Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnorna
Golnoush Keshavarzi Lundén
ledamot i Centerkvinnornas förbundsstyrelse

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons