Annons

C: Minusutsläpp av koldioxid ska belönas

Centerpartiets Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.
Centerpartiets Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson. Foto: Centerpartiet

Vi föreslår en omvänd koldioxidskatt, så att den som varaktigt tar bort utsläpp ur atmosfären belönas. Det skriver Rickard Nordin (C).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KLIMATPOLITIK

Budgeten för 2020 är den mest ambitiösa miljöbudgeten hittills, med tydligt fokus på grön teknik. Bland annat gynnas den som installerar solceller hemma och pengar avsätts för att starta arbetet med minusutsläpp. Centerpartiet vill nu som ett nästa steg att Sverige och EU börjar belöna de industrier som tar upp mer koldioxid än de släpper ut.

Världens utsläpp måste minska, men trots att nästan alla världens länder står bakom Parisavtalets klimatmål så ökar utsläppen – i Sverige, i Europa och i världen.

Det rådande tillståndet för miljön och klimatet är alarmerande och akut. Men vi får inte låta larmrapporterna förlama oss. Rätt använt kan ny miljö- och klimatteknik bli en tillgång för svensk ekonomi och export. Vi har en lång rad förslag som Centerpartiets partistämma ska ta ställning till nu i veckan.

Centerpartiet föreslår en omvänd koldioxidskatt, så att den som varaktigt tar bort utsläpp ur atmosfären i stället belönas för det. Det kan handla om användning av biokol eller andra sätt att binda utsläpp i marken.

Annons
Annons

Redan i dag ger vi stöd till industrier och energiföretag som arbetar med att utveckla ny teknik för minusutsläpp, genom investeringsstöd i budgeten. I förlängningen vill vi att EU:s utsläppshandel kompletteras med motsvarande handel med negativa utsläpp för att på allvar få fart på utvecklingen av teknik för utsläppsminskning och öka användningen av negativa utsläpp.

För att hitta effektiva sätt att minska utsläppen från transportsektorn måste vi få fart på produktionen av biodrivmedel i Sverige. Vi vill att en kommission bestående av branschen, forskningen och politiken ska tillsättas för att ta fram skarpa förslag på hur vi på allvar ska få igång produktionen av svenska biodrivmedel som fungerar i dagens motorer. En bil lever i snitt 17 år och även om vi också ser att elektrifieringen behöver få en skjuts framåt, så är biodrivmedel en viktig del av lösningen.

Fler elbilar leder till lägre partikelutsläpp, medan mer biodrivmedel minskar vårt beroende av bränsle från länder som Ryssland och Venezuela. Det är naturligtvis de viktigaste skälen till att ställa om transportsektorn. Men gröna innovationer skapar också jobb och företagande runt om i hela vårt land, inte minst på landsbygden där råvarorna och kunnandet finns.

Alla miljöfrågor är dock inte klimatfrågor. Förra sommarens torka visade att god tillgång till vatten inte är något vi kan ta för givet. Nere på kontinenten är frågan redan akut. Vi ser att det behövs tydligare designkrav för produkter som gör av med vatten, exempelvis diskmaskiner, för att minska vattenanvändningen. Allt från belysning till kylskåp gör i dag av med mindre el än tidigare, och nu är nästa steg att titta på vattenförbrukningen i våra hushållsprodukter och gynna de mest vattensnåla.

En annan fråga som inte ofta diskuteras men som har förödande konsekvenser är långa tillståndsprocesser. Det är exempelvis de långsamma processerna för nya elnät som gör att Uppsala, Stockholm och Skåne nu har problem att kunna utöka sin industri eller få ytterligare elbussar att rulla på gatorna. Det är långa tillståndsprocesser som gör att företag tvekar inför att göra betydande miljösatsningar för att utöka och förbättra sin produktion.

Det hämmar helt enkelt den svenska utvecklingen och kostar både miljö, investeringar och jobb för miljarder varje år. Vi vill se ett mål om halverade tillståndstider och att de svenska myndigheterna börjar agera som serviceorganisationer mot medborgare och företag i första hand och kontrollorgan i andra hand.

Vi behöver se till att den enorma potential som finns för nya uppfinningar och företagsamhet inom miljö och klimat släpps loss. Då får vi betydligt bättre förutsättningar för att klara den här omställningen.

Rickard Nordin
klimat- och energipolitisk talesperson (C)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons