Annons

Olof Ehrenkrona:C och L har förverkat sitt sociala kapital

Foto: Stina Stjernkvist/TT
Under strecket
Publicerad

Kolumn | Tillit och politik

Säg som det är! Och gör som du har sagt! Receptet fungerar för alla politiker som inte vill gå vilse.

Att följa den regeringsbildning som nu går mot sitt slut har varit en tämligen smärtsam upplevelse. Det har varit svårt att se hur några av aktörerna så metodiskt föröda sitt sociala kapital men också fascinerande, som när man bevittnar en olycka i slowmotion.

Processer av det här slaget medför ofrånkomligen tillitsförluster för de inblandade. Ingen förblir oskadd men de största förlorarna är de som inte levererar enligt förväntningarna. I synnerhet om det är förväntningar som de har skapat själva.

Varje socialt system behöver tillit för att fungera. När den upphör dör också relationerna. Det gäller i kretsen av partiledare och medarbetare. En förtroendefull relation som inte leder till ett förväntat resultat kan inte återupprättas utan vidare. Även hos den som försöker glömma och gå vidare finns alltid kvar en tagg av misstro.

Politiska processer har också stora skaror deltagare utanför ledarskapet med roller som opinionsbildare och väljare. Tillitsförluster får konsekvenser överallt. I toppen går det ut över gruppens prestation och ledarskapets legitimitet. Bland opinionsbildare och väljare blir konsekvensen tystnad i det politiska samtalet och kanske partibyte i nästa val.

Annons
Annons

De fyra månader som har gått sedan valdagen har inneburit sexton veckor av förlorad tillit för framförallt Centern och Liberalerna. De lovade en sak före valet, under hela valrörelsen och fyra år i gemensam opposition, men handlade sedan på rakt motsatt sätt när vallokalerna hade stängt.

Oftast talar man om den förlorade tilltrons konsekvenser hos de egna sympatisörerna. Men det är långtifrån den enda betydelsefulla faktorn.
Långsiktigt ännu viktigare är det identitetsskifte som sker i omgivningens ögon när en aktör går från att vara pålitlig till någon som det inte går att lita på. Det är ett identitetsbyte som alla – inte bara medlemmar och sympatisörer måste förhålla sig till.

Efter fyra månaders regeringsbildning har Centerpartiet och Liberalerna nu fått en ny identitet, inte bara genom det nya svaret på frågan om ”vem” de samarbetar med utan också i kraft av svaret på frågan ”hur” det gick till att inta den nya positionen.

Ordet ”hur” är betydelsefullt i politiken. Det är helt fundamentalt i rättstatsdimensionen och för trovärdigheten i de förslag som läggs fram i debatten. Men det har alltså också stor betydelse för legitimiteten hos de politiska aktörerna, som inte förutsätts låta ändamålet helga medlen.

Tilltro är en ömsesidig relation som tar tid att bygga upp. Att återupprätta förlorad tilltro är en ännu längre process eftersom starten då sker från en minusposition.

Centern och Liberalerna har haft ett stort socialt kapital också i alla som utanför deras egen krets har talat väl om dem och som vid köksbord och i fikarum har svarat ja på frågan om man kan lita på dem i regeringsfrågan. Det kapitalet är borta i dag.

Tilliten som fanns har gått förlorad.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons