Annons

”C och L spelar högt med Sveriges ekonomi”

Den överenskommelse som nu ligger till grund för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister innehåller bra delar, men är i många avseenden oerhört vag. Risken är att de många kostnadsdrivande förslagen genomförs medan skattesänkningarna uteblir. Centerpartiet och Liberalerna spelar ett mycket högt spel när de litar på Socialdemokraternas goda vilja, skriver Christian Ekström och Sofia Linder, Skattebetalarna.

Under strecket
Publicerad

Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L).

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 2

Christian Ekström och Sofia Linder.

Foto: Pressbilder Bild 2 av 2

Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L).

Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1
Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L).
Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L). Foto: Anders Wiklund/TT

DEBATT | REGERINGSBILDNINGEN

Efter arton veckor ser det nu ut som att Sverige kan få en ny regering, givet att Vänsterpartiet välsignar en fortsatt rödgrön regering med Centerpartiet och Liberalerna som underlag. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt protesterade visserligen pliktskyldigt mot skrivningarna om att V inte ska få inflytande, men ingen tvivlar nog på att partiet kommer att släppa fram Löfven efter beskedet att Socialdemokraterna trots allt kan samarbeta även med Vänsterpartiet.

Det finns flera goda förslag i den överenskommelse mellan S+MP+C+L som nu ligger till grund för nästa regering. Viktigast får avskaffandet av värnskatten anses vara. Utfästelsen att skatten ska avskaffas till nästa årsskifte är konkret. Vidare får överenskommelsen också betraktas som dödsstöten för Reepaluutredningen då den klargör att valfriheten i välfärden inte ska inskränkas. Gott så.

Annons
Annons

Dessvärre är övriga goda förslag mestadels inlåsta i utredningar. Förbättrade regler för personaloptioner, borttagen extraskatt på generationsskiften samt förändrade rut- och 3:12-regler ska utredas. Sänkta skatter på arbete ska ske genom grön skatteväxling inom ramen för en skattereform. Det är alltså oklart när dessa förbättringar ska genomföras, liksom hur de kommer att se ut. Det är inget konstigt i att förslagen utreds, men det är väl tidigt att kalla detta en seger för liberal politik. Inte minst mot bakgrund av att den större delen av regeringsunderlaget – S och MP – helst inte hade sett dessa förslag alls, och S omvittnade förmåga att mala ner samarbetspartier. Ett viktigt klargörande är också att flyttskatten inte kommer avskaffas genom överenskommelsen, utan endast räntan på uppskovet tas bort. Skillnaden är väsentlig då flyttskatter framför allt avser reavinstskatten vid bostadsförsäljning.

Värre är det när man granskar övriga delar av listan. Bland förslagen i överenskommelsen finns förutom ett återinförande av flygskatten många mycket kostnadsdrivande reformer. Det är tydligt att det kostar på när fyra väsensskilda partier ska bli nöjda. Införandet av en familjevecka, byggandet av höghastighetståg och Norrbotniabanan, ökat bistånd, stärkt LSS, familjeåterförening och justeringen i försörjningskravet är, oavsett vad man anser om innehållet, alla oerhört kostsamma förslag. Familjeveckan beräknade regeringen Löfven skulle kosta 5,4 miljarder kronor för statskassan, men kostnaden för samhället är väsentligt större, 1 procent av BNP, motsvarande 50 miljarder kronor. Kostnaderna för LSS har skenat och uppgår redan i dag till 30 miljarder kronor.

Annons
Annons

Christian Ekström och Sofia Linder.

Foto: Pressbilder Bild 1 av 1

Parallellt med dessa kostsamma reformer handlar de första två punkterna i överenskommelsen om att det finanspolitiska ramverket ska värnas samt att det ska finnas beredskap för konjunktursvängning för att trygga jobb, välfärd och statsfinanser. Detta kommer – inte minst i en kommande lågkonjunktur – att bli oerhört svårt att få ihop. Det dignande smörgåsbord av skattesänkningar och utgiftsökningar som utgör underlaget för den regering som nu ska prövas vore svårt, sannolikt omöjligt, att genomföra ens i dagens högkonjunktur. När konjunkturen viker kommer pengarna inte att räcka till för att genomföra så kostsamma reformer som utlovats om man samtidigt ska försöka parera en lågkonjunktur och prioritera minskad arbetslöshet.

Risken är uppenbar att de viktiga liberala reformer som överenskommelsen innehåller kommer att hamna i långbänk samtidigt som statens utgifter ökar. I ett sådant läge är det viktigt att C och L gör verklighet av de hot de nu formulerat. Frågan är då om de två partierna kommer att våga rösta ner Stefan Löfven och riskera ett nyval. Kanske i ett läge där deras opinionsstöd är svagt. Oavsett står det klart att C och L just nu spelar ett oerhört högt spel med såväl väljarnas förtroende som med svensk ekonomi.

Christian Ekström
vd Skattebetalarna
Sofia Linder
chefsekonom Skattebetalarna

Christian Ekström och Sofia Linder.
Christian Ekström och Sofia Linder. Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons