Annons

C: Orättvis jämförelse av Naturskyddsföreningen

Om Naturskyddsföreningen vill fortsätta att vara pådrivande bör de rikta sin udd mot regeringen som har det främsta ansvaret i stället för att bara kritisera oppositionen. Det skriver Rickard Nordin (C),
klimat- och energipolitisk talesperson, i en replik.

Under strecket
Publicerad

Rickard Nordin (C).

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1

Rickard Nordin (C).

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
Rickard Nordin (C).
Rickard Nordin (C). Foto: Pontus Lundahl/TT

REPLIK | MILJÖPOLITIK

Johanna Sandahl och Karin Lexén från Naturskyddsföreningen efterlyser långsiktighet i miljöpolitiken. Det kan vi inte göra något annat än att hålla med om. Långsiktiga spelregler vill alla ha, men vilka regler som ska gälla, det är det som är det svåra. Politik, till skillnad från lobbying, handlar om att ta brett ansvar och väga många olika angelägna behov mot varandra.

De är inte sällan i konflikt, eller ställer grupper på olika sidor om linjen, särskilt när budgetar ska beslutas. Därför behövs politiken, med konflikt, debatt och kompromisser som innebär det bästa möjliga resultat för så många intressen som möjligt. Att beskriva den politiska processen och det demokratiska beslutsfattandet som ”fastfrusen i partipolitiska låsningar” blir därför inte rättvist.

Annons
Annons

Dessutom är det inte en korrekt beskrivning. Som de själva skriver har den här mandatperioden inneburit flera viktiga överenskommelser som bygger på arbete och initiativ från tidigare mandatperioder, och som kommer att leva långt över nästa mandatperiod. Ett resultat av partier, både när de varit i opposition och i regeringsställning, som funderat, föreslagit, debatterat, förhandlat och kompromissat.

Naturskyddsföreningen gör också ett försök att granska partiernas miljöbudgetar. Vi blir gärna granskade och har inga problem att svara på frågor om varför vi prioriterar som vi gör. Det som däremot känns orättvist är att Naturskyddsföreningen bara redovisar siffror och inte berör varför partierna landar i olika slutsatser.

Inte ett ord om de utvärderingar som visat att regeringens stora budgetsatsning Klimatklivet är ineffektivt, de kontraproduktiva skatter på förnybara drivmedel och solel som regeringen infört och sen avskaffat efter enorm kritik bland annat från Centerpartiet. Inte ett ord om det faktum att utsläppen av både växthusgaser och luftföroreningar ökat under denna regering, att bottendöden i Östersjön breder ut sig, att regeringen står passiv när fusket med dieselbilarna avslöjats, och passivt ser på när marknaden för svensk biogas havererar. Inte heller ett ord om regeringens oförmåga att i Bryssel försvara den förnybara energin.

Ett gott råd till Naturskyddsföreningen är att om de vill fortsätta att vara pådrivande bör de rikta sin udd mot regeringen som har det främsta ansvaret i stället för att bara kritisera oppositionen.

Annons
Annons

Centerpartiets främsta prioritet är alltid kraftfulla resultat för bättre miljö och klimat. I stället för stora subventioner till elcyklar där regeringen själva erkänner att de inte vet om det leder till resultat för klimatet, en ineffektiv skatt på flygresor i stället för att jaga flygets utsläpp, och bidrag till sådant som ändå sker utan statens inblandning, lägger vi våra budgetsatsningar på teknikutveckling och innovationer, exempelvis på att göra Sverige till ledande vad gäller förnybara flygbränslen som kan få global påverkan, samt en bred grön skatteväxling som gynnar företag som är klimat- och miljöeffektiva. Vi vet att det är en politik som fungerar. Under vår tid på miljöministerposten sjönk de miljö- och klimatpåverkande utsläppen, de som nu stiger under nuvarande regering.

För att på allvar göra Sverige hållbart krävs ett nytt ledarskap för svensk miljöpolitik. Centerpartiet har visat att vi kan axla detta ansvar och vi ser fram emot att göra det igen.

Rickard Nordin (C)
klimat- och energipolitisk talesperson

Klimatkollen med Jenny Stiernstedtsvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons