Annons

C-politiker: Fel att ta fler miljarder från Stockholm

Ministrarna Lena Hallengren, Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi i Björneborgs folkpark utanför Kristinehamn den 18 augusti vid en presskonferens om förändringar i utjämningssystemet.
Ministrarna Lena Hallengren, Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi i Björneborgs folkpark utanför Kristinehamn den 18 augusti vid en presskonferens om förändringar i utjämningssystemet. Foto: Pontus Orre/Aftonbladet/TT

Det stöd som många kommuner och regioner utanför storstäderna är i behov av, bör ske genom att de får en större del av statsbidragen, inte genom att Stockholmsregionens kommuner tvingas betala pengarna. Det skriver ett flertal C-politiker i Stockholmstrakten.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KOMMUNAL UTJÄMNING

Som centerpartister tycker vi att det är självklart att landsbygdskommuner med tuffa ekonomiska utmaningar, avfolkning, stora avstånd och minskande befolkning i arbetsför ålder kompenseras ekonomiskt. Men även Stockholmsregionen har mycket svåra utmaningar att bemästra som anstränger resurserna till det yttersta. Därför tycker vi att det är fel av regering och riksdag att tvinga oss att lämna ifrån oss ännu mer av våra skatteinkomster som vi behöver för att bygga skolor, äldreboenden, kollektivtrafik och sjukhus.

Den extra utjämning Region Stockholm ska betala enligt regeringens förslag kommer att landa på omkring 1,6 miljarder. Pengar som i stället skulle behövas för att säkra kvaliteten i vården och bygga ut kollektivtrafiken. Samtidigt drabbas många kommuner i Stockholms län hårt ekonomiskt. Det är kommuner som växer kraftigt och tillsammans ska bygga tiotusentals nya bostäder de kommande tio åren vilket ställer krav på stora investeringar.

Konsekvenserna riskerar bland annat att bli ökad trängsel i trafiken och bostadsbrist, om utbyggnaden av kollektivtrafik inte kan finansieras och om kommunerna drar slutsatsen att nya bostäder bara leder till ökade kostnader och inga nya skatteintäkter. Stockholmsregionen är redan en av Europas mest trängseldrabbade storstäder och har dålig tillgång på bostäder, och risken är därför att fler innovationsföretag och huvudkontor väljer att lämna landet.

Annons
Annons

Det är farligt för Sverige om stad och land ställs emot varandra. Vi är och kommer alltid att vara ömsesidigt beroende av varandra. Som företrädare för Region Stockholm och kommuner i Stockholmsområdet är vi väl medvetna om hur nära storstadens ekonomi hänger samman med övriga landets. Framgångsrika industriföretag runt om i landet är basen för en blomstrande huvudkontorsekonomi, företagstjänster, världsledande forskning och Europas mest framgångsrika it-kluster. Vi är beroende av en god utveckling i hela Sverige.

Samtidigt är också övriga Sverige beroende av en konkurrenskraftig Stockholmsregion. Om vi blir en sämre plats för huvudkontor, forskning, företagstjänster och startupföretag så kommer det att försvaga konkurrenskraften för de företag som driver utvecklingen och ger jobb och skatteintäkter i stora delar av Sverige. I värsta fall kan makten över företagen flytta bort från landet. Stockholm konkurrerar inte med övriga Sverige utan med andra storstadsregioner i Europa om stora och små företag, europeiska myndigheter och arbetskraft. En konkurrenskraftig Stockholmsregion är en viktig komponent i Sveriges gemensamma tillväxtmotor.

Vi anser därför att det stöd som många kommuner och regioner utanför storstäderna är i behov av för att få rättvisa villkor, bör ske genom att de får en större del av statsbidragen, inte genom att Stockholmsregionens kommuner tvingas betala pengarna. Redan i dag står Stockholms län för närmare hälften av den totala statliga skatteintäkten, samtidigt som vår region och kommuner i vårt län totalt bidrar mest till inkomstutjämningen.

Annons
Annons

Vi är ömsesidigt beroende av varandra i Sverige oavsett om vi bor i storstad, industriort eller landsbygd. Vi behöver garantera att alla delar av vårt land har möjlighet att både bidra till tillväxten och erbjuda sina invånare välfärd av god kvalitet. Att säkerställa likvärdigheten är statens ansvar. Ställ inte stad och land emot varandra.

Alla riksdagspartier har ett ansvar för utredningen som regeringen nu föreslår ska genomföras. Vi vill därför uppmana både regering och riksdag att ta fram ett nytt förslag där landsbygden får det stöd de behöver utan att ta av de kommunala och regionala resurser som är helt nödvändiga för att säkra Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft och viktiga funktion i Sveriges ekonomiska ekosystem.

Gustav Hemming (C)
tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd Region Stockholm
Jonas Naddebo (C)
tf gruppledare Stockholms stad
Michaela Haga (C)
distriktsordförande Centerpartiet Stockholms län
Johan Krogh (C)
sammankallande Centerpartiets kommunala sektion i Stockholmsregionen
Christine Lorne (C)
gruppledare Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Stockholm
Annica Nordgren (C)
kommunalråd Täby
Raili Nilsson (C)
gruppledare Salem
Hans Peters (C)
kommunalråd Nacka
Patrik Buddgård (C)
gruppledare Lidingö
Kristina Lång (C)
kommunalråd Värmdö
Magnus Persson (C)
kommunalråd Solna
Ove Wallin (C)
gruppledare Ekerö
Christian Ottosson (C)
kommunalråd Huddinge
Ann-Christin L Frickner (C)
kommunalråd Upplands Väsby
Maria Gard Günster (C)
kommunalråd Nynäshamn
Ulrica Riis-Pedersen (C)
gruppledare Tyresö
Anne-Li Hilbert (C)
gruppledare Österåker
Petri Salonen (C)
kommunalråd Haninge
Gill Brodin (C)
gruppledare Sigtuna
Siv Sahlström (C)
kommunalråd Danderyd
Jonas Riedel (C)
kommunalråd Sollentuna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons