Annons

Cancerfondens mål: Åtta av tio ska överleva cancer

Ulrika Årehed Kågström och Klas Kärre på Cancerfonden.
Ulrika Årehed Kågström och Klas Kärre på Cancerfonden. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

2030 ska Sverige ha en tioårsöverlevnad på minst 80 procent för alla som får en cancerdiagnos.

– Det är inte orimligt, det är inte orealistiskt, men krävande, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfonden.

Under strecket
Publicerad

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, är medveten om att målet för 2030 är väldigt högt satt. Att utsikterna för fyra av fem cancerpatienter ska vara att överleva sin sjukdom i minst tio år.

– Vi måste ha höga ambitioner. Det är inte orimligt, det är inte orealistiskt, men krävande, säger hon.

När Cancerfonden bildades 1951 låg tioårsöverlevnaden på 30 procent och därefter har utvecklingen varit enorm. Idag är chansen 69 procent att inte dö av sin cancersjukdom inom tio år. Det är särskilt från 1980-talet och framåt som cancerforskningen varit så framgångsrik i bland annat Sverige.

Men nu har Sverige tappat sin ledande forskarposition.

– Forskningen är inte lika självklar inom cancersjukvården längre. Men nu måste vi målsätta den och se nyttan av att det forskas. Och koppla ihop den patientnära forskningen med vården, säger Ulrika Årehed Kågström.

Hon tror att ett konkret mål kan skapa just den samling som behövs för större satsningar på forskning, att få en mer effektiv och jämlik vård och att ha fler sorters screening som når alla för att upptäcka tumörer tidigt.

Annons
Annons

Men det handlar också om att visa nyttan med livsstilsförändringar för att förebygga cancer och att det blir lättare att göra hälsosamma val.

– Vi vet att fler och fler drabbas av cancer och att de samhällsekonomiska kostnaderna för sjukskrivningar och vårdinsatser ökar kraftigt. En fördubbling från dagens 35 miljarder om året till 70 miljarder år 2040. Det måste politikerna ta till sig. För att vända utvecklingen behöver vi forska mer och då duger det inte att så många andra länder gått förbi oss.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut över elva miljarder kronor till olika forskningsprojekt. Inom kort ska ytterligare 770 miljoner fördelas för åren 2020–2022.

– Staten måste ge trygghet i basfinansieringen av forskartjänster. Det är bara då man vågar ta lite risker i sina projekt och det leder till hög originalitet. Graden av risktagande är avgörande för ett forskningsklimat som ger innovationer som leder till nytta för patienterna men som också kan knoppa av sig till nya företag, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons