Annons

Maria Ludvigsson:Cancervården är under all kritik

Foto: Johan Nilsson/TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Vårdsverige

Det var 2014 och valrörelse. Stefan Löfven var maktsugen och lovade att med honom som statsminister skulle alla cancerpatienter få vård inom fyra veckor.
Löfven vann valet. Under valrörelsen 2018 sade Löfven ingenting om sitt tidigare vallöfte.

Vi skriver 2019 och vårdköerna är nu ännu värre.

Cancerfonden kom i går med sin årliga rapport om vårdläget. Människor med prostata- eller bröstcancer får vänta orimligt länge på behandling. Jan Zedenius, överläkare och medicinsk talesperson för Cancerfonden, säger till Sveriges Radio:
”Ingen region uppnår målet att en patient med prostatacancer ska bli opererad inom 61 dagar. Och när det gäller bröstcancer där man ska bli opererad inom 28 dagar är det tre av 21 regioner som uppnår målen.” (sr.se 20/2)

Även patienter med andra cancerdiagnoser lever i ångestfylld väntan. En andel av dem har dessutom förvägrats adekvat utredning och möjlighet till diagnos och därmed fått behandling först i ett sent stadium. Två kvinnor, Mia Rajalin och Yann Fränckel som erfarit detta skrev nyligen på debattplats (10/2 SvD.se/debatt). I deras fall har primärvården, trots tydliga indikationer på allvarliga lungrelaterade problem, vägrat dem röntgen. En av dem besökte vårdcentral och akutmottagningar 16 gånger innan hon fick den lungröntgen hon efterfrågat.

Rajalin och Fränckel tillhör patientgruppen yngre, friska kvinnor som aldrig rökt men ändå drabbas av lungcancer. Det är en växande grupp och vården tycks inte vara uppdaterad för att ta hand om dem. Det faktum att patienter sällan får kontakt med en och samma läkare vid upprepade kontakter med vården är också en allvarlig brist. Främst för att det drastiskt ökar risken att patienter ”glöms bort”, remisser som inte kommer fram som de ska och där en kontinuerlig uppföljning blir nära nog omöjlig.

Det sägs ofta att Sverige har en cancervård i världsklass. Det är en definitionsfråga. Om varken de som söker vård för diagnos, eller de med diagnos som väntar på behandling får adekvat hjälp i tid är det knappast världsklass.

Människor förvägras vård och för sent upptäckt cancer leder till att liv släcks tidigare än nödvändigt.

Löfven är fortfarande statsminister och det tycks som om maskorna i cancervårdens väv blir allt glesare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons