Annons

”Cancervården måste vara rättvis och effektiv”

Ge staten ett utökat ansvar så att alla patienter oavsett bostadsort kan behandlas med det mest verkningsfulla läkemedlet, skriver debattörerna.
Ge staten ett utökat ansvar så att alla patienter oavsett bostadsort kan behandlas med det mest verkningsfulla läkemedlet, skriver debattörerna. Foto: Gorm Kallestad/TT

Våra förslag lämnas tyvärr därhän när företrädare för bland annat NT-rådet svarar. Som företrädare för patientorganisationer tycker vi också att nya behandlingsmetoder förtjänar en ansvarsfull och saklig debatt, skriver debattörer i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | CANCERVÅRD

I en debattartikel i SvD den 7 januari framförde vi som företrädare för olika patientorganisationer kritik mot att Sverige ligger efter andra länder vid introduktion av nya livsavgörande cancerläkemedel och att svensk cancervård är ojämlik.

Gerd Lärfars, NT-rådet, Hans Hägglund nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Freddi Lewin, Nationella arbetsgruppen nya cancerläkemedel har svarat oss.

Det är bra att vi fått igång en dialog. Det är också bra att vi är överens om att nya innovativa behandlingsmetoder måste komma svårt sjuka patienter tillgodo så snabbt som möjligt. Det handlar om att kunna rädda människoliv och lidande med nya verkningsfulla läkemedel som godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och som redan används i andra länder.

Men medan Gerd Lärfars, Hans Hägglund och Freddi Lewin försvarar dagens svenska modell vid införandet av nya läkemedel, anser vi att den är ineffektiv. Vi har flera exempel på att nuvarande process tar alldeles för lång tid och att den – på grund av att varje region i landet har egen beslutsrätt när det gäller användande av nya läkemedel – leder till en ojämlik vård.

Annons
Annons

Vi menar att dagens modell är både krånglig och svåröverskådlig, och att den dessutom helt och hållet saknar ett reellt patientinflytande. I debattartikeln föreslog vi därför ett flertal konstruktiva och förenklande åtgärder, bland annat att staten ska få utökat ansvar så att alla cancerpatienter – oavsett bostadsort – behandlas med de senaste och mest verkningsfulla läkemedlen. Vi föreslog även interimslösningar för nya EMA-godkända läkemedel samt att ett nationellt register, innehållande uppföljning och utvärdering av samtliga cancerläkemedel, upprättas så att vi tidigt kan mäta effekter och kostnader av en behandling. Ett sådant sammanhållande register saknas idag.

Tyvärr lämnar replikförfattarna våra förslag okommenterade. Som företrädare för patientorganisationerna inom bröstcancer, blodcancer och malignt melanom tycker vi också att nya behandlingsmetoder förtjänar en ansvarsfull och saklig debatt. Vi ser därför fram emot en fortsatt dialog – gärna i form av personliga samtal – med representanter från NT-rådet, SKR och andra ansvariga myndigheter och beslutsfattare i dessa frågor. Allt i syfte att kunna erbjuda svårt sjuka cancerpatienter i Sverige en rättvis och effektiv sjukvård.

Lise-lott Eriksson
ordförande Blodcancerförbundet
Susanne Dieroff Hay
ordförande Bröstcancerförbundet
Magnus Norin
styrelseledamot Melanomföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons