Annons

Celibat oviktigt för Nordens mäktigaste präst

”Vem var Nordens mäktigaste kyrkoman genom tiderna? Det måste rimligtvis ha varit en ärkebiskop av Lund under medeltiden, men vem?”

Publicerad
Lunds Domkyrka.
Lunds Domkyrka. Foto: IBL

Frågeställaren har rätt – Lunds ärkebiskopsdöme omfattade när det var som störst, från 1104 till 1152, hela Sverige, Norge och Danmark med tillhörande öar och landområden (vilket i det norska fallet innebar en stor del av Nordatlanten). År 1152 bröts Nidaros ärkestift, det vill säga Norge, ut ur ärkestiftet, och Sverige blev ett eget ärkebiskopsdöme 1164. Om vi vill finna en riktigt mäktig skandinavisk ärkebiskop bör vi alltså söka efter en lundabiskop före 1150-talet.

Det var säkerligen Eskil som låg bakom att munkar från Clairvaux i början av 1150-talet inrättade ett kloster i Esrum på norra Själland, en av det medeltida Danmarks främsta kyrkliga institutioner.

Då hittar vi Eskil. Han föddes vid sekelskiftet 1100 och tillhörde det danska rikets allra högsta stormannakretsar. Den framgångsrika kyrkliga karriären hade han inte minst föregångaren på Lunds ärkebiskopsstol, sin egen farbror Asser (d. 1137), att tacka för. Från Jylland i väster till Skåne i öster hade Eskil gott om rika släktingar, vänner och allierade som var bundna till varandra genom ömsesida åtaganden. Denna djupa förankring i aristokratin är lätt avläsbar i Eskils personliga historia. Genom sin stormannaställning hade han redan från början ett avsevärt inflytande. Som ärkebiskop mellan 1137 och 1177 var han en av Nordeuropas mäktigaste män.

Annons

Eskil stod med ena benet i 1000-talet och det andra i 1100-talet. Å ena sidan var han en hätsk kyrkofurste av den tidigmedeltida skolan som gjort sina läroår i Tyskland, en hårdhudad krigare som intrigerade inom politiken, stödde eller bestred danskarnas kungar med liv och lust, lät resa borgar – som Søborg på Själland – och inte drog sig för att personligen anföra väpnade styrkor. Liksom många andra tidigmedeltida prelater hade han föga till övers för celibatskravet, ingick äktenskap i sin ungdom och fick barn utan att detta låg honom i fatet.

Eskil var också en varm beundrare av Bernhard av Clairvaux, som han räknade till sina nära vänner, och därmed också av cistercienserna och deras tankevärld. Det var säkerligen Eskil som låg bakom att munkar från Clairvaux i början av 1150-talet inrättade ett kloster i Esrum på norra Själland, en av det medeltida Danmarks främsta kyrkliga institutioner. Troligen var han också medansvarig till grundandet av det skånska cisterciensklostret i Herrevad år 1144, liksom till de skånska premonstratenskloster som grundades i Tumatorp (ca 1155), Lund (ca 1160), Vä och Öved (ca 1170).

I egenskap av europeisk kyrkofurste och nära allierad med den stridbare påven Alexander III befann sig Eskil ofta på resa. Förutom färden till Clairvaux år 1153 vistades han i Rom 1156–1157, där han tycks ha utnämnts till påvlig legat på livstid men sedan hade oturen att under hemresan fänglas av banditer i Burgund. Efter frisläppandet återvände han till hemlandet men drevs i början av 1160-talet i exil till följd av en fejd med kung Valdemar.

Striden mellan kung och ärkebiskop var dels en följd av att den danska kungamakten hade stärkts gentemot kyrkan, dels av att Valdemar under några år, av politiska skäl, inte erkände Alexander III utan höll sig till den tyske kejsaren Fredrik Barbarossas motpåve. Mellan 1161 och 1167 levde därför Eskil utomlands, främst i Frankrike. Under denna tid genomförde han möjligen också en egen pilgrimsfärd till Jerusalem, och 1164 invigde han Sveriges förste ärkebiskop Stefan till ämbetet under en ceremoni i Sens.

Efter att ha återkommit till Danmark och försonats med Valdemar deltog Eskil i krigen mot venderna i Nordtyskland. När han kände slutet nalkas utverkade han påvens tillåtelse att år 1177 nedlägga sitt ämbete och gå i kloster. Han flyttade till Clairvaux, där han också avled och fick sin grav år 1181.

Annons
Annons
Annons

Lunds Domkyrka.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons