Annons

Chatta med FOI:s säkerhetsexpert

USA har inlett ett storskaligt flyganfall mot IS i Syrien. Vad händer nu? Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), svarar på läsarnas frågor. Ställ din fråga här.

Under strecket
Publicerad

14:02 SvD:
Hej och välkommen till denna chatt om USA:s anfall av IS. Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker på FOI, besvarar läsarnas frågor.

14:03 Nils:
Varför agerar inte Sverige kraftfullt mot ”nyrekryteringen” till organisationen?Bevisligen är det många som åkt härifrån, och mörkertalet vill man inte ens tänka på. Landet dras i smutsen duktigt, man skäms!!
Mike Winnerstig:
Hej Nils! Detta är något som Säpo arbetar mycket aktivt med. Mer än så kan jag inte säga.

14:05 AnnaS:
Varför tar Barack Obama den här risken, att liera sig med Assad, en av tidernas grymmaste diktatorer?
Mike Winnerstig:
Han lierar sig inte med Assad utan med fem arabiska, sunnimuslimska länder. Det gör att han kommer undan problemen med Assad, Iran och risken att konflikten utmålas som en konflikt mellan sunni- och shia-islam.

14:06 Jonny O:
Jag har en bekant i Irak som menar att det är allmänt känt i Irak att Saudiarabien, Qatar och Turkiet tidigare har finansierat Daesh/IS . Har dessa länder nu helt bytt sida?
Mike Winnerstig:
Det vet inte jag men det är uppenbart att de nu stödjer det amerikanska angreppet på IS.

Annons
Annons

14:08 Peter:
Vilka motstrategier sätter IS igång när de nu ser att USA-ledda styrkor börjar med flygangrepp? Är det inte lätt för dem att gömma sig i civilsamhället?
Mike Winnerstig:
Jo, den risken finns. Men de har också, såvitt jag förstår, byggt upp en del fasta installationer och det är främst dem som man kan attackera med flygangrepp. En möjlig taktikanpassning från IS sida kan då vara att gömma sig i städer och dylikt men det minskar deras framryckningskapacitet. Dessutom finns det psykologiska vinster med detta från USA:s sida; IS framstår inte längre som oövervinnerliga.

14:09 John:
Varför är vi så mesiga i Sverige. Gör IS olagligt. Frånta eventuellt medborgarskap för de som reser till IS och låt dess personer inte återvända till Sverige.
Mike Winnerstig:
Detta är en fråga för Säpo och regeringen. Diskussioner om att göra det olagligt att delta i krig utomlands pågår redan i riksdagen.

14:11 Kristoffer Weiland:
Bedömer du det sannolikt att USA går in med marktrupper? Går det att slå ut IS utan marktrupper tror du?
Mike Winnerstig:
Det går med all säkerhet inte att slå ut IS helt utan marktrupper. Men man kan förändra styrkeförhållandena på marken även om man från USA:s sida enbart ägnar sig åt attacker från luften. Det var det man t ex gjorde i Libyen.

14:12 T:
Varför är det ingen som lyckats ingripa mot IS ledare?
Mike Winnerstig:
Det vet inte jag men sannolikt är det svårt att identifera var dessa aktörer finns.

14:14 Marie:
Hur stora marktrupper skulle det krävas för att jaga bort/besegra Isis?
Mike Winnerstig:
Det är väldigt svårt att svara på. Enligt tillgängliga uppgifter omfattar IS idag högst 31000 man. Om man räknar på den vanliga faktorn 3:1 när det gäller anfall mot förskansad fiende skulle det innebära att man behöver ha handlingsfrihet med ca 150 000 soldater om man ska vara säker på att besegra en styrka på drygt 30000. Om jag minns rätt är den irakiska armén numera ca 150 000 soldater så teoretiskt skulle det räcka med den. Men sen kommer det in andra frågor som kvalitet, flygunderstöd och teknisk överlägsenhet etc så det är inte omöjligt att det skulle räcka med färre. Detta är dock mest spekulationer från min sida.

Annons
Annons

14:15 Totte:
Med tanke på att antalet dödade IS-soldater ligger kring 8% och det var 20 döda svenskar i Maj borde det vara över 250 som rest från Sverige. USA borde satsa på att slå ut ISIS tyngre vapenarsenal för att ge kurderna jämlika odds.
Mike Winnerstig:
Det tror jag är just vad man försöker göra. Såvitt jag känner till har IS inte några större mängder tyngre vapen, dock.

14:15 Kristian:
Finns det någon uppdaterad och överskådlig grafik över vilka områden IS kontrollerar i Syrien /Irak?
Mike Winnerstig:
Det finns en mängd sådana kartor på nätet men hur tillförlitliga de är har jag inte koll på. Läget ändrar sig ganska ofta och det är svårt att etablera korrekt information kring det.

14:17 Ingenjören:
Hej Mike! Vilka tidshorisonter pratar man om? Kommer detta bli ett kort och effektivt krig? Vilken är den största påverkande faktor om det nu skulle bli en långdragen konflikt?
Mike Winnerstig:
Såvitt jag vet har man inte definierat några tidshorisonter. Däremot har USA uttryckt mål som att man ska ”degrade and destroy” (dvs minska och förstöra) IS' förmåga att genomföra väpnade aktioner. Detta var nästan ordagrant samma mål man hade när det gällde Syrien förra året, vilket man dock aldrig gjorde (pga överenskommelsen om de syriska C-vapnen). Och inte heller i det läget hade man någon tidsplan. Många av de faktorer som kommer att vara avgörande finns på marken, dvs hur lokalbefolkning och lokala miliser etc ställer sig till IS om de uppfattas som försvagade genom de amerikansk-arabiska angreppen.

Annons
Annons

14:18 Malte:
Hur rädda ska vi svenskar vara för terrordåd av IS här?
Mike Winnerstig:
Det vet inte jag, det är en fråga man bör ställa till Säpo.

14:19 Andreas:
I olika pressuppgifter sägs det att IS har betydligt mer omfattande finansiering än vad tex Al-qaida hade när de var som starkast. Hur stor är risken i din mening att de kan omsätta detta i terrordåd i väst?
Mike Winnerstig:
Risken är säkert inte obefintlig men inget jag är expert på. Frågan bör ställas till Säpo eller terrorismexperter t ex vid FHS.

14:20 Ron:
Finns det någon beredskap mot vilande 'celler' av IS-lojala i Sverige? Vad kan man göra som medborgare, ska vi börja ange misstänkta aktiviteter? Hur ser andra muslimer i Sverige på IS?
Mike Winnerstig:
Detta känner jag inte heller till. Säpo eller Cats vid FHS bör kunna svara på denna typ av frågor.

14:21 Ulrika:
Kan man säga att risken for en terrorattack mot västvärlden ökar i och med USA:s flyganfall?
Mike Winnerstig:
Det tror jag inte. Däremot riskerar de västeuropéer och andra som finns som fångar i IS-kontrollerade områden att råka illa ut (och det har ju flera av dem redan gjort).

14:22 Fredrik:
IS verkar till stor del vara en personkult runt Abu Bakr Al-Baghdadi som påstått avlägsen ättling till profeten. Tror du att USA överväger en insats mot honom av SF-förband likt man gjorde med Bin Laden?
Mike Winnerstig:
Det skulle inte förvåna mig, men jag har inte hört nåt specifikt om detta än.

14:24 Sara:
Var får IS sina vapen i från? Kan de ha svenska vapen?
Mike Winnerstig:
Såvitt jag förstår har de fått tag på vapen på två sätt; dels genom olaglig försäljning/smuggling, dels genom att erövra vapen från den retirerande irakiska armén. Har mycket svårt att tänka mig att de fått några svenska vapen via dessa vägar.

Annons
Annons

14:25 Lasse:
Tror du att man verkligen kan vinna över och slå ut IS utan att använda markstridskrafter?
Mike Winnerstig:
Nej. Däremot kan man hålla organisationen i schack och skapa förutsättningar för att andra ska kunna lösa problemet på marken.

14:26 Georgios Toris:
Vad anser du om uppgifterna att IS är skapat och understött av Turkiet för att ta hand om det kurdiska ”hotet” mot landet?
Mike Winnerstig:
De uppgifterna känner jag inte till.

14:27 Micke:
Står Assads trupper redo att svepa in i de områden som IS eventuellt jagas bort från av USA:s anfall?
Mike Winnerstig:
Det tror jag inte. Det finns ju fler oppositionsgrupper än IS i Syrien som bekämpar Assad-regimen.

14:28 Historikern:
Väst stoppade inte Hitler när han började annektera Sudet Tyskland, Österrike m.fl områden och detta slutade i ca 40 milj döda.IS uppvisar samma attityd rörande mänskliga rättigheter som Hitler. Varför inte skicka trupper från FN:s medlemsländer för att omringa och utrota det avskum som IS visat att de är?
Mike Winnerstig:
Som du säkert vet är FN en organisation som styrs – i alla fall i såna här sammanhang – av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Om endast en av dem är emot en aktion av den typ du beskriver så gör inte FN något. Och både Ryssland och Kina är ju principiellt emot FN-interventioner i andra länder (i alla fall när de initieras av västvärlden) vilket innebär att något sådant scenario aldrig kommer att utspelas. Ryssland och Kina gör ju egna interventioner när det ligger i linje med deras nationella intressen men då är FN inte heller någon aktör. Sen kan man ha förståelse för din principella inställning men som sagt, det kommer inte att hända.

Annons
Annons

14:30 Ingenjören:
Om konflikten förvärras och IS tar mer mark/kontroll i området. Tex genom mer stöd av lokalbefolkning/miliser osv. Vilket närliggande land skulle sannolikt konfilkten spridas till?
Mike Winnerstig:
Jag tror inte det scenariot är realistiskt men de länder som det främst skulle handla om är Iran och Libanon. Samt möjligen Turkiet.

14:32 SvD:
Chatten med Mike Winnerstig börjar närma sig sitt slut. Vi tar en sista fråga till Mike innan vi avslutar.

14:32 Marie E:
USA bombar Syrien utan tillstånd från både FN:s säkerhetsråd och Syriens regering. Är inte det ett brott mot FN-stadgan som borde klassas som krigsbrott?
Mike Winnerstig:
Den aktör som kan ta beslut om sådant är FN:s säkerhetsråd. Och där sitter, som bekant, bl a USA som permanent medlem med vetorätt så det kommer inte att hända. Exakt hur man folkrättsligt kan analysera situationen kan jag inte svara på, men många skulle nog hävda att IS hotar internationell fred och säkerhet och att ett ingripande mot IS därmed i högsta grad är förenligt med FN-stadgan. FN-diskussionen om Responsibility to Protect (som gäller hur världssamfundet måste kunna skydda civilbefolkningar även om deras regeringar inte gör det) är t ex tillämplig här.

14:33 Anders:
Hur mycket stöd har man av lokalbefolkningen?
Mike Winnerstig:
Du menar IS? Det vet inte jag, men jag tror att det förändras berorende på hur starkt IS förefaller att vara.

14:34 Malte:
Är det en svår nöt att knäcka för regeringarna när det kommer fler såna här ”gränslösa” krigande grupper som inte är direkt kopplade till en viss nation?
Mike Winnerstig:
Jo. Det var samma problem man hade även efter 9/11.

14:34 Victor:
Är IS intresserade av att sprida terror i västvärlden eller är deras enda mål att skapa ett kalifat?
Mike Winnerstig:
Min bild – och jag är ingen expert på IS – är att de vill använda terror generellt för att skapa ett kalifat.

14:36 Viktor:
Hej! I dagsläget får jag uppfattningen om att många grupper i Irak har en ändad front mot IS. Om vi antar nu att man lyckas slå ut IS, hur stor tror du då att chansen är att det blir konflikter mellan grupperna i Irak, då tänker jag mest på kurderna som vill ha självständighet mot Baghdad.
Mike Winnerstig:
Kan inte svara på det då jag inte är expert på Irak, men helt klart är att landet fortfarande lider av konflikten mellan religiösa och etniska grupperingar och det lär fortsatta ett bra tag till.

14:39 SvD:
Där avslutar vi chatten med säkerhetsexpert Mike Winnerstig. Tack alla läsare som ställt frågor och tack Mike för ditt deltagande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons