Annons

Corazza Bildt: EU:s nya vapendirektiv är inget hot

Det nya förslaget till vapendirektiv är omarbetat och det stämmer inte att det slår hårt mot jägare, sportskyttar eller försvaret. Att rösta mot det överenskomna direktivet vore oansvarigt, skriver Anna Maria Corazza Bildt i en replik.

Under strecket
Publicerad

Anna Maria Corazza Bildt

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1

Anna Maria Corazza Bildt

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1
Anna Maria Corazza Bildt
Anna Maria Corazza Bildt Foto: Fredrik Persson/TT

REPLIK | VAPENLAGAR

När jag först läste artikeln som kritiserar vapendirektivet tänkte jag att det var januari 2016 snarare än 2017. Artikelförfattarna baserar sin artikel på ett yttrande från försvaret från december 2015, alltså över ett år sedan. Det handlar om EU-kommissionens ursprungsförslag. Det var innan vi i Europaparlamentet och Europeiska rådet över huvud taget började arbeta med förslaget. Nu finns det en överenskommelse om direktivet som kräver en slutomröstning.

Under året som gått har jag tagit krafttag för att förbättra förslaget med hänvisning till bland annat nämnda remiss för att öka säkerhet. Att överenskommelsen slår hårt mot hundratusentals jägare, sportskyttar och försvaret är inte sant.

Det ursprungliga förslaget från EU-kommissionen hade stora brister och var otydligt som försvaret också påpekat. Under året som gått har mycket hänt och förslaget har kraftigt förbättrats för att inte i onödan drabba våra vapeninnehavare, eller möjligheten för militär träning. Att rösta mot det överenskomna direktivet vore oansvarigt. Ur svensk synvinkel kommer det som det ser ut inte ha någon större påverkan på rådande lagstiftning. Därför är argumentet att regeringen bör vägra att införa direktivet inte hållbart. Ett nej till den överenskomna texten som studentförbundet föreslår, vore snarare att skjuta sig själv i foten. Det skulle endast innebära att EU-kommissionen kommer med ett nytt förslag som med allra största sannolikhet inte skulle vara mindre restriktivt och det skulle innebära flera år av osäkerhet. Behovet att modernisera direktivet och harmonisera reglerna finns och eftersom vapen går över gränserna måste vi göra det på EU-nivå.

Annons
Annons

Eftersom det är ett direktiv är reglerna minimikrav. Det är fritt fram för medlemsstater att tolka direktivet hårdare. Som ett exempel kräver vi i Sverige licens även för hagelgevär även fast direktivet inte kräver det. Därför är det viktigt att vi moderater slår vakt om att regeringen inte lägger till onödiga begräsningar för våra jägare, sportskyttar och samlare när direktivet landar i riksdagen för införlivande i Sverige.

Att följa det tjeckiska exemplet och föreslå att privatpersoner själva kan bära vapen offentligt för självförsvar och skjuta terrorister är dock ingen utveckling jag vill se i Sverige och inte heller förenligt med direktivet.

Jag förstår att detta är en fråga som berör. Men det är viktigt att föra en debatt som är baserad på fakta. Att använda ett obsolet remissvar för att peka på brister som är åtgärdade är vilseledande. Direktivet kommer innebära ett bättre regelverk i EU som helhet som ökar säkerhet. Samtidigt kommer det ha marginell påverkan på det redan starka svenska regelverket.

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker, ansvarig för vapendirektivet i EPP-gruppen, Europaparlamentets största grupp

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons