Annons

Bildt: ”Ingen vågar prata om Europasamarbetet”

Europavännen Anna Maria Corazza Bildt kandiderar 2019 till Europaparlamentet. Och hon vill se reformering av samarbetet.

Under strecket
Publicerad

Ledarintervjun | Anna Maria Corazza Bildt

”Vi måste göra mindre men bättre och fokusera på det som ger mervärde på EU-nivå” har du sagt. Vad ska EU göra mindre av?

– Det krävs stora reformer för att få färre regler och mindre byråkrati. Nationella frågor ska vara arbetsrätt, familjepolitik och skatter. Hållbarhet, jobb, migration och säkerhet ska vara gränsöverskridande och kräver samarbete. Rätt fråga på rätt nivå. Och det ska vara tydligt och resultatinriktat.

”Att slarva med det vi har byggt upp utan att föreslå ett bättre alternativ är farligt.” På vilket sätt har vi slarvat med EU?

– I Sverige tar man fred, frihet och tolerans för givet. Man har inte förankrat EU tillräckligt, i politiken och i mediedebatten. Det svenska folket har ingen känsla av samhörighet med EU. Den viktiga läxan av brexit, är faran av att göra Bryssel till syndabock. Ett starkt Europa behövs för fred, frihet och trygghet.

Migrationen i Europa oroar svenska väljare. Vad bör EU göra nu för att hantera flyktingströmmarna?

– Vi har en omfattande lagstiftning, med asylpaketet och migrationspaket. Problemet är att en stor del av medlemsländerna sviker sitt ansvar. Vi reviderar bland annat Dublinfördraget för att få en fungerande solidaritet, men det finns ingen quick fix. Ursprungsländerna behöver hjälp att ta itu med sina problem och stabilitet i Libyen är avgörande. Så skapar vi hållbara lösningar.

Annons
Annons

Det sägs att EU-kommissionen inom kort kommer inom att lägga fram förslag om euro-områdets framtid. Där ingår att Sverige ska ha infört euron senast 2025. Vad är din kommentar?

– Kommissionen kan inte tvinga någon medlemsstat att vara med i euron. Euron är ett frivilligt beslut, som vi visserligen har åtagit oss. Min oro handlar om sammanhållningen och jag vill att Sverige ska vara i kärnan av europasamarbetet. Ett starkt Sverige, i ett starkt EU. Där är euron viktig. Med den frågan är inte aktuell just nu.

Du har suttit i Europaparlamentet sedan 2009. Vilket är det viktigaste beslut du varit med och tagit?

– Matmärkningsförordningen, om information till konsumenterna om maten för att de ska kunna göra ett fritt och medvetet val. Det ökar konsumentmakten.

Vad svarar du när någon påstår att EU är ett elitprojekt?

– Att jag är folkvald två gånger av svenska folket, inkryssad två gånger. Mina kollegor är också folkvalda. Man tror ofta att det är byråkrater som bestämmer. Men det är inte kommissionen som lagstiftar, det är parlamentet och Ministerrådet. Det är de demokratiskt valda som fattar beslut i EU.

Valet av Macron i Frankrike innebär ett starkare Europa, hoppas en del. Tror du så?

– Det väcker mycket hopp att Macron är vald, han tror på Europa. Samtidigt kräver ett starkt Europa att Frankrike får ordning på sin ekonomi. Det måste han klara.

I Tyskland stärks nu den politiska viljan att satsa på försvaret och Tyskland kan komma att axla huvudansvaret för säkerheten i Europa. Hur ser du på det?

– Det är bra att Tyskland har en vilja att stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i Europa. Men Tyskland ska inte axla det ensamt, det är ett gemensamt ansvar. Enad röst eller ingen röst alls, så fungerar det i utrikes- och säkerhetspolitiken i EU.

Annons
Annons

Populisterna försöker säga att om du älskar ditt land så älskar du inte andra länder, eller att du ska ta avstånd från EU.

Efter 1945 var parollen ”Aldrig mer krig”, men sedan fick vi Balkankrigen. Vilka krigsrisker ser du framöver?

– Jag var sex år i Balkankriget. Vi har krig i Ukraina och min erfarenhet från de två krigen är att vi inte kan ta fred och frihet för givet. Jag känner ett starkt ansvar att dela med mig av min erfarenhet från Bosnien.

Vilken är Moderaternas viktigaste fråga?

– Jobb och integration, de går ihop. Jobb är motorvägen till integration. Vi ska bryta utanförskap via jobb, en möjlighet att leva på sin lön och ta hand om sin familj, det ger värdighet.

Du uppfattar din identitet som europé, har du sagt. Vad är det att vara europé?

– Att du kan vara svensk, italiensk och älska båda dina länder. För mig går det hand i hand med att vara europé. Populisterna försöker säga att om du älskar ditt land så älskar du inte andra länder, eller att du ska ta avstånd från EU. Jag vill bygga broar mellan södra och norra Europa.

Du driver matföretag med bas i Italien. Vilken är den största skillnaden mellan att vara företagare i Sverige och i Italien?

– Jag driver det inte längre, jag är grundare och det är ett familjeföretag. Det är ett europeiskt företag. Jag gick in i politiken med entreprenörsglasögon, det ska inte vara skillnad på att verka i Kiruna och Las Palmas. Frihandel inom EU är ett av mina största uppdrag, för jag har sett svårigheterna att sälja över gränserna. Jag vill att den gemensamma inre marknaden ska vara vår hemmamarknad.

Annons
Annons

Vad är det svenskar inte förstår om Italien?

– Svenskar älskar Italien, men litar inte på italienare. Man ska veta att det finns stora skillnader inom Italien. Europasamarbete innebär att förklara och bemöta fördomar och visa verkligheten. Det är mitt uppdrag att se till att norr och söder möter varandra med respekt och tolerans, och att vi samarbetar.

2019 ska jag kandidera till Europaparlamentet.

Du har ett slott, hur ofta hinner du vara där?

– Min familj har en verksamhet med hotell och mat-turism. Det är framtidens levande landsbygd. Jag upplever i min familj den historiska omställningen i Europa, där man lämnar rent jordbruk för multiverksamhet. Då kan människor bo på landsbygden och överbrygga klyftan mellan land och stad. Vi var pionjärer när vi började med e-handel med mat, och jag tar med min erfarenhet som företagare till politiken.

Vad gör du framöver?

– 2019 ska jag kandidera till Europaparlamentet. Jag brinner för mitt uppdrag. Det krävs enorm kraft för att reformera EU, man måste stå upp för det och prata om europasamarbetet i Sverige. Det är ingen politiker som vågar det i Sverige i dag. Nu pratar alla bara om riksdagsvalet 2018. Men valet till Europaparlamentet kommer bara sju månader efteråt, det är nära inpå och det tar tid att förankra europafrågorna i Sverige. Och det är det enda uppdrag jag vill ha.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons