Annons

Cuf: Har politikerna glömt vår integritet?

Louise Grabo.
Louise Grabo. Foto: Pressbild

I det nya förslaget om datalagring saknas skydd för den personliga integriteten och det finns inga spärrar mot maktmissbruk. Det skriver Louise Grabo, Centerpartiets ungdomsförbund.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | DATALAGRING

Nästa vecka röstar riksdagen om det nya datalagringsdirektivet. Lagen har nu skrivits om efter att det 2016 kom en dom från EU-domstolen om att svensk datalagring bryter mot EU-rätten. EU-domstolen menade att datalagring bör ske för att bekämpa grova brott, men inte för att lagra alla medborgares data om alltifrån dina samtal och var du befunnit dig till dina sökningar på internet. Denna typ av datalagring bedömer EU-domstolen som en kraftig inskränkning i privatlivet som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Det är skarpa formuleringar från en så hög instans som EU-domstolen och man hade kunnat hoppas att regeringen skulle se till att göra stora ändringar för att värna integriteten i den uppdaterade propositionen. Dessvärre verkar det inte bli så.

I det nya förslaget om datalagring vid brottsbekämpning tvingas fortsatt alla internetoperatörer och leverantörer av kommunikationstjänster att lagra data trots att du som medborgare aldrig begått ett brott. I regeringens förslag skjuter man frågan om lagringstider, alltså hur länge medborgares data får sparas, till ansvarig myndighet och har hittat ett kryphål för att kunna lagra persondata längre än tidsgränsen säger. Att inte sätta några skarpa gränser för hur länge vanliga medborgares data får lagras är slappt, rättsosäkert och omotiverat integritetskränkande. Att samla data ökar givetvis även risken för att den hackas och sprids.

Annons
Annons

Inte ens våra egna myndigheter såsom Transportstyrelsen kan på ett säkert sätt ta hand om sin data. Hur ska vi då kunna lita på att andra myndigheter och företag har förmågan att se till att vår data skyddas på ett effektivt sätt?
Med detta förslag saknas skydd för den personliga integriteten och det finns inga spärrar mot maktmissbruk. Telefonoperatören Bahnhof har protesterat högljutt och lovat att stämma Sveriges regering inför EU-domstolen för att bryta mot de mänskliga rättigheterna om propositionen går igenom nästa vecka.

Regeringens förslag är långt ifrån bra och Centerpartistiska riksdagsledamöter som Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson har kämpat för en mer liberal linje. Även om vi i Cuf önskade att partiet stoppat förslaget är C:s följdmotion, som bland annat föreslår tydligare och kortare bortre tidsgränser, ett steg i rätt riktning. Däremot är motförslaget, signerat av Moderaterna och Kristdemokraterna men som ser ut att stödjas av även Sverigedemokraterna och Liberalerna, ännu värre och går ännu längre. I deras förslag vill de förlänga lagringstiderna än mer, inkludera fast telefoni och nämner inte ordet integritet en enda gång.

Vi i Centerpartiets ungdomsförbund saknar integritetsperspektivet i svensk politik och skräms över hur hela debatten kring hårdare tag får även de mest liberala partierna i riksdagen att tappa fotfästet och rösta igenom förslag som bryter mot både EU-rätten och som till och med FN:s högste representant för mänskliga rättigheter tycker är oproportionerliga och onödiga. Integritet är en av grundbultarna i ett demokratiskt och liberalt samhälle, detta får inte kompromissas bort såhär enkelt.

Louise Grabo
första vice ordförande Cuf

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons