Annons

”Bruksorterna får inte lämnas åt sitt öde”

Regeringen gör för lite för att stärka näringslivet på mindre orter som är beroende av få stora arbets­givare. Bruksorterna har länge halkat efter resten av landet, skriver Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund.

Under strecket
Publicerad

Regeringen har visat att man förstår sårbarheten hos mindre orter beroende av få stora arbetsgivare, inte minst när Findus flyttade från Bjuv. Men man gör ändå ytterst lite för att stärka dessa orter, skriver Magnus Ek.

Foto: Björn Lindgren/TT (Arkiv 2016) Bild 1 av 2

Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund

Foto: Petra Björk/Cuf Bild 2 av 2

Regeringen har visat att man förstår sårbarheten hos mindre orter beroende av få stora arbetsgivare, inte minst när Findus flyttade från Bjuv. Men man gör ändå ytterst lite för att stärka dessa orter, skriver Magnus Ek.

Foto: Björn Lindgren/TT (Arkiv 2016) Bild 1 av 1
Regeringen har visat att man förstår sårbarheten hos mindre orter beroende av få stora arbetsgivare, inte minst när Findus flyttade från Bjuv. Men man gör ändå ytterst lite för att stärka dessa orter, skriver Magnus Ek.
Regeringen har visat att man förstår sårbarheten hos mindre orter beroende av få stora arbetsgivare, inte minst när Findus flyttade från Bjuv. Men man gör ändå ytterst lite för att stärka dessa orter, skriver Magnus Ek. Foto: Björn Lindgren/TT (Arkiv 2016)

DEBATT | ARBETSMARKNADSPOLITIK

Trots att svensk ekonomi går bra så växer sprickan mellan de som har ett arbete och de som inte kan få ett.

Det finns ett Sverige som riskerar att tappas bort. Landsbygdens ut­maningar och problemen i utanförskapsområdena diskuteras ofta och gärna. Men bruksorterna har länge halkat efter resten av landet. Arbetslöshet och utanförskap är mer utbrett, och det är här de som sägs förlora på globaliseringen bor. Det här är den svenska socialdemokratins vagga, men det är också dessa orter som drabbats hårdast av den social­demokratiska arbetsmarknadspolitikens misslyckanden.

Här finns också en stor del av den grupp ungdomar som varken arbetar, studerar eller ingår i arbets­marknadspolitiska åtgärder. 90 000 ung­domar, en grupp lika stor som Norrköping, riskerar att hamna i utanförskap. Det här är den svenska modellens baksida.

Annons
Annons

Trots en stark ekonomisk utveckling i Sverige finns en tudelning mellan städer med stark privat tjänstesektor och orter beroende av exportindustrier som haft svårt att hantera utvecklingen mot en globaliserad ekonomi, så kallade bruksorter. Det är orter med begränsad marknadspotential och ett stort beroende av industriföretag. År 1970 stod tillverkningsindustrin för 25 procent av Sveriges BNP. 2010 hade andelen sjunkit till 14 procent. Parallellt med detta har antalet arbetstillfällen sjunkit. Även om produktiviteten och tillväxten i industriföretagen varit relativt god har rationaliseringar inneburit att personal förlorat sina jobb.

Sett över hela landet har andra sektorer, främst tjänstesektorn, kunnat ersätta stora delar av de förlorade arbetstillfällena. I bruksorterna har detta inte skett. Villkoren för småföretag att komplettera industrins roll som jobbmotor har varit för dåliga, vilket har gett högre arbetslöshet och sämre tillväxt. Kvar står bruksorterna – utan arbetstillfällen och med få lovande framtidsutsikter. Det påverkar framtidstron och den sociala situationen i orter som Filipstad, Grums och Robertsfors.

2013 konstaterade analysföretaget WSP att de 31 kommuner med bruksortskaraktär som haft svagast ekonomisk utveckling hade en potential att skapa åtminstone 25 000 arbetstillfällen, om de hade en lika välfungerande näringslivsstruktur som de mest framgångsrika landsbygdskommunerna.

De regionala klyftorna har sin spegelbild i klyftorna på arbetsmarknaden. Trots att svensk ekonomi går bra så växer sprickan mellan de som har ett arbete och de som inte kan få ett. Arbetsmarknaden är svår att ta sig in på för den som är utlandsfödd, ung eller inte har gymnasieutbildning. Även om ungdoms­arbetslösheten i Sverige har minskat i flera år och nu ligger kring 19 procent, är det fortfarande en orimligt hög nivå. Situationen är särskilt svår för de drygt 90 000 ungdomar som står sysslolösa utan arbete, utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd. Drygt hälften av dessa hade aldrig arbetat. Ändå var nära hälften arbetssökande.

Annons
Annons

Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund

Foto: Petra Björk/Cuf Bild 1 av 1

Lösningen är en arbetsmarknad som i högre utsträckning tar hänsyn till att industriföretagen inte på egen hand kan utgöra stommen i den svenska arbetsmarknaden. Som ger goda företagsvillkor även för små företag, ökad rörlighet samt bättre möjligheter att få en försörjning som egenföretagare. Det kommer att kräva genomgående reformer, men kan ta sin början med följande förslag:

• Inför ingångsföretag, en företagsform för enmansföretag som innefattar platt skatt och ett minimum av regler.

• Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen och inför en jobbpeng.

• Sänk arbetsgivaravgiften för små och medelstora företag.

• Underlätta för fler enkla jobb till en lägre ingångslön.

• Stryk turordningsreglerna i Las.

• Skrota förslagen om kilometerskatt till förmån för ett bonus-malus-system för lastbilar.

• Inför läroplikt och öka skolans kontakter med närings­livet

• Ge alla medborgare en F-skattsedel och sänk kapital­kravet för att starta aktiebolag.

Regeringen har visat att man förstår sårbarheten hos mindre orter beroende av få stora arbetsgivare, inte minst när Findus flyttade sin tillverkning från Bjuv, men gör ändå ytterst lite för att stärka näringslivet i dessa orter. Liberaliseringar är nödvändiga för att stärka konkurrenskraften i svensk industri, svensk landsbygd och möjligheterna för unga.

Om inte ­regeringen vill erkänna det måste min motpart i SSU, Philip Botström, driva på. Vi är båda från kommuner starkt präglade av industrin och bruksortens verklighet, Philip från Filipstad och jag från Valdemarsvik. Misslyckas vi med att stärka näringslivet och öppna upp arbetsmarknaden är det inte bara våra barndomsvänner som lämnas efter, det är hela vår hembygd.

Magnus Ek

förbundsordförande

Centerpartiets ungdomsförbund

Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund
Magnus Ek, Centerpartiets ungdomsförbund Foto: Petra Björk/Cuf
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons