Annons

Då kan fuffens med testamentet misstänkas

För att undvika frågetecken ska ett testamente alltid kunna visas upp i original. Men det kan göras undantag från huvudregeln. SvD:s Caroline Elander svarar på frågor om familje- och arvsrätt.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag och min fru upprättade 2014 ett inbördes testamente. Vi fick det bevittnat och delade ut kopior av testamentet till våra barn.

Av någon okänd anledning har originalet försvunnit.

Gäller kopiorna vid en bouppteckning eller måste vi upprätta ett nytt testamente?

Annons

Finns det endast kopior av ert testamente kan därför någon av era arvingar göra gällande att testamentet är återkallat.

Caroline Elander: Huvudregeln är att testamentet ska vara i original för att vara giltigt. Anledningen till detta är att det annars kan uppstå frågor om varför testamentet inte går att finna i original.

Det vanligaste, när originalet inte går att finna, är att personen eller personerna som har upprättat testamentet har ångrat sig och förstört eller på annat sätt återkallat testamentet. Finns det endast kopior av ert testamente kan därför någon av era arvingar göra gällande att testamentet är återkallat och att det inte ska vara giltigt.

Det finns rättsfall där domstolen har ansett att en kopia har varit giltig som ett testamente. Det går dock inte för mig att avgöra huruvida det kommer att vara tillräckligt med en kopia i ert fall eftersom jag inte känner till bakgrunden eller omständigheterna kring ert testamentes upprättande.

Det man ska ha i åtanke är att testamentet inte per automatik blir ogiltigt. Gör någon av era arvingar gällande att kopiorna av testamentet ska vara giltiga som testamente måste de arvingar som motsätter sig detta väcka talan vid domstol för att få frågan om testamentets återkallande prövad. Görs inte detta inom sex månader från delgivning, det vill säga den tidpunkt som de fick del av en bestyrkt kopia av testamentet, så kan de inte längre göra gällande att testamentet är återkallat och det blir då giltigt.

Min rekommendation till er är således att ni upprättar ett nytt testamente alternativt att ni upplyser samtliga era arvingar om varför testamentet i original inte går att återfinna så att samtliga era arvingar har detta klart för sig och därför inte finner någon anledning till att väcka talan vid domstol.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons