Annons

”BEO:s bedömningar bör granskas öppet”

Roger Haddad.
Roger Haddad. Foto: Henrik Montgomery/TT

Rädslan bland lärare att ingripa är farlig för utvecklingen i skolan. Den överdrivna anmälningskulturen måste granskas. Som ett led i detta bör Skolinspektionen offentliggöra den interna kritiken mot Barn- och elevombudet (BEO), skriver Roger Haddad (L).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | BARN- OCH ELEVOMBUDET

För Liberalerna är frågan om elevernas arbetsro och studiero i skolan mycket viktig. Det gäller elevernas trygghet men även lärarnas. Vi vet att lärare och rektorer i allt högre grad hotas av elever eller deras föräldrar i samband med beslut om betyg men även i andra situationer. Det är fullkomligt oacceptabelt och speglas i ökat antal anmälningar till Arbetsmiljöverket. Detta tyder på att frågan om tryggheten på skolorna måste tas på större allvar.

För några månader sedan begärde vi därför en särskild riksdagsdebatt om detta. När det gäller arbetet mot mobbning är det lika centralt – det främsta ansvaret finns på den lokala skolan, hos huvudmannen och som en sista nivå Skolinspektionen. Problemet är anmälningskulturen och kränkthetskulturen, vilken är förödande för skolan. Och det har utvecklats på ett sätt som skapat en osäkerhet och en rädsla hos lärare att ingripa. Denna kultur är långt farligare och skadligare än de enskilda ärenden som Barn- och elevombudet driver.

Men Barn- och elevombudets bedömningskultur inom Skolinspektionen som växt fram de senaste åren symboliserar den utveckling som Liberalerna inte accepterar. Vi ska inte ha en funktion som underminerar lärarnas ställning när de upprätthåller studiero. Och skulle en lärare passera gränser kan de dels anmälas till Polisen för eventuella brott, dels till Lärarnas ansvarsnämnd som kan återkalla lärarlegitimationen.

Annons
Annons

Liberalerna har inte föreslagit en avveckling av BEO utifrån ett enstaka fall. Det är istället en rad ärenden som har väckt debatt och kritiserats den senaste tiden. Ytterligare ett underlag som bekräftar vår farhåga är en intern skrivelse som 16 jurister undertecknat inom Skolinspektionen där man lyfter fram kritik mot hur Barn- och elevombudet bedömt ett flertal principiella ärenden där personal i skolan är anmälda för kränkning av elev.

Liberalerna kräver att regeringen – som utser BEO – agerar. Det måste även ligga i regeringens intresse att granska varför så många riktar intern kritik mot handläggning av kränkningsärenden. När Liberalerna tidigare i våras begärde ut handlingen meddelade Skolinspektionen avslag. Som debatten utvecklats anser vi att skrivelsen måste offentliggöras. Vi accepterar inte denna slutenhet. Från Liberalerna är vi tacksamma över att några av dem som undertecknat skrivelsen har hört av sig med viktiga synpunkter på förbättringar. Men så länge den nuvarande bedömningskulturen och praxisen råder hos avdelningen inom Skolinspektionen kommer vi inte att se någon förändring.

Vi ställer därför frågan till regeringen: vilka åtgärder kommer ni vidta med anledning av uppgifter om den interna kritiken?

Vidare måste en första åtgärd vara att funktionen avvecklas och Skolinspektionens uppdrag och organisation förtydligas för att slå fast hantering av inkommande mobbningsärenden. När det gäller delen om kränkningsärenden måste skollagen omgående förtydligas och ändras. Det gäller även vilka befogenheter läraren ska ha. Det måste också bli enklare att ingripa mot stökiga elever i klassrummet samt visa ut dessa. Större hänsyn ska tas till övriga skötsamma.

Arbetet kring studiero kräver skarpa förslag; fler speciallärare, satsningar på lärarnas och rektorernas ledarskap, förebyggande elevhälsa. Den kanske främsta åtgärden är att föräldrar tar ett större ansvar för hur deras barn beter sig i skolan, det kan ingen paragraf hantera.

Den överdrivna anmälningskulturen måste granskas och större krav måste ställas på den enskilde att vända sig till huvudmannen, inte direkt till Skolinspektionen.

Roger Haddad (L)
skolpolitisk talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons