Annons

Anders Q Björkman:Would you prefer this text in English?

Moderaterna föreslår att utländska lärare ska kunna undantas från krav på svenskkunskaper. På frågan hur det ska fungera vid föräldramöten där inte alla kan engelska, svarar M-ledaren Ulf Kristersson: ”Jo, det kan finnas en del såna bekymmer, men då får skolan och lärarlaget se till att de samtalen med föräldrar som måste ske på svenska, att de ska ske på svenska ändå.”
Moderaterna föreslår att utländska lärare ska kunna undantas från krav på svenskkunskaper. På frågan hur det ska fungera vid föräldramöten där inte alla kan engelska, svarar M-ledaren Ulf Kristersson: ”Jo, det kan finnas en del såna bekymmer, men då får skolan och lärarlaget se till att de samtalen med föräldrar som måste ske på svenska, att de ska ske på svenska ändå.” Foto: Marko Säävälä/TT

Uppmanar svenska politiker till lagbrott? Ja, ett nytt förslag om att lösa lärarbristen med pedagoger som inte kan svenska rimmar åtminstone illa med språklagen. Kanske börjar det bli dags att inrätta en statlig språkpolis?

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Eftersom Svenska Akademien de senaste veckorna med full kraft har ägnat sig åt inre konvulsioner, misstänker jag att De aderton inte riktigt har haft tid över för det som enligt stadgarna är deras ”yppersta och angelägnaste göromål”: ”at arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”.

Tillåt därför mig att i stället göra det, och låt mig börja med en fråga: hur vore det om jag skrev den här krönikan på engelska?

Sannolikt skulle läsare protestera: artiklar i Svenska Dagbladet ska väl vara på svenska? En del prenumeranter skulle få svårare att ta till sig innehållet och själv skulle jag ha större besvär än vanligt med att formulera mig; att göra texten begriplig, att få till stilistiska vändningar.

Inte heller förväntas författare skriva sina böcker på annat än sitt modersmål (med enstaka lysande undantag, som Joseph Conrad). P O Enquists romaner är författade på svenska, Camilla Läckbergs deckare likaså, Pija Lindenbaums illustrationer är universella, men orden som hör till hennes bilder har svenska som originalspråk. Skulle en internationell efterfrågan föreligga kan man översätta böckerna.

Annons
Annons

För de flesta som skriver är det ett mål i sig att nå så många läsare som möjligt. Men bland skribenter finns en insikt om att texterna blir bäst om man använder sig av det tungomål som ligger en närmast om hjärtat. Och att en översättning blir bäst om den sammanställs av någon som till fullo behärskar det språk som texten ska få.

När det gäller vetenskapliga texter saknas en sådan omsorg om språket. Svenska högskolor och universitet premierar engelska och en absolut majoritet av svenska doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar skrivs på engelska. Man vill nå ut i forskarvärlden och tänker sig att detta bäst åstadkoms med engelskspråkiga texter.

Bland studenter som läser om antikens historia lär det numera talas om civila krig – men de menar inte civilister i handgemäng, utan inbördeskrig.

Så är det naturligtvis. Men en bra översättning (som kostar pengar, jag är medveten om denna komplikation) skulle ha ännu ha större förutsättningar att nå ut, eftersom den sannolikt blir mer njutbar läsning. För precis som fallet är med skönlitteratur och journalistik sjunker läsbarheten om en forskare försöker skriva på annat än sitt modersmål.

Högskolornas inställning till språk påverkar svenskan även bortom forskarvärlden. Nya begrepp riskerar att aldrig få någon svensk översättning, eftersom de sällan eller aldrig omskrivs på annat än engelska. Hela ämnesområden hotar att försvinna ur vårt språk, ett fenomen som brukar beskrivas som domänförlust. För den forskare som skulle få för sig att tala eller skriva om ett sådant ämne inför en svensk lekmannapublik saknas helt enkelt ord att ta till.

Annons
Annons

Och det gäller egentligen inte bara forskare. Psykologistudenter på Karolinska institutet läser om priming, men får ingen svensk term för det som i brist därpå skulle kunna beskrivas som omedveten form av minne. Den som läser affärsjuridik lär sig om due diligence – eller företagsbesiktning, om man mot förmodan får för sig att använda svenska. Och en del studenter som läser om antikens historia talar numera om civila krig – men syftar då inte på civilister i handgemäng, utan på inbördeskrig, exempelvis det mellan mellan Pompejus och Julius Caesar.

I takt med att engelskspråkiga grundskolor och gymnasier lockar till sig svenskspråkiga elever (enligt uppgift för att där är bättre disciplin – går det inte att åstadkomma på svenska?) ökar risken för att svenskan i förlängningen blir ett förkrympt språk utan egna ord för vissa abstrakta begrepp. Om kemiläraren inte lär ut termer som periodiska systemet och grundämnen, hur ska eleverna då kunna tala om dem? Det får bli periodic table och elements i stället. Och långsamt trängs svensk terminologi ut.

Om inte skolor, gymnasier, högskolor och universitet representerar det allmänna vet jag inte vad som gör det.

Verkar det här illa? Nå, bered er på värre. Jag kan inte påminna mig att jag har hört någon svensk politiker dryfta den oro som jag själv här försöker ge uttryck för. Tvärtom. Nyligen rapporterades att Moderaterna vill råda bot på lärarbristen i svenska skolor genom att rekrytera utanför landets gränser. Vackert så, men Moderaterna vill undanta sådana importerade lärare från de krav på svenskkunskaper som i dag är kopplade till lärarlegitimationen. Hur dessa pedagoger ska undervisa elever som är svaga i engelska eller hålla föräldramöten där inte alla förstår språket är en gåta.

Jag misstänker att M-förslaget bryter mot språklagen. Den slår fast att svenskan är huvudspråk i Sverige, det vill säga ”samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden”. Utöver det säger lagen att ”det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”.

Om inte skolor, gymnasier, högskolor och universitet representerar det allmänna vet jag inte vad som gör det.

Så här inför valet råder som bekant politisk högkonjunktur för satsningar på polisen. Låt mig lansera en sådan satsning: inrätta en statlig språkpolis. Om inte annat kan den ju övervaka att våra politiker inte bryter mot språklagen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons