Annons

Stefan Fölster:Dags för nästa frihetsrevolution

Bilen som frihetsrevolution.
Bilen som frihetsrevolution. Foto: PRESSENS BILD
Under strecket
Publicerad

För femtio år sedan blev egen bil en frihetsmaskin för var man och kvinna. Nu hägrar nästa revolution – friheten att röra sig obehindrat, men slippa besväras av egen bil. Den nya friheten är dessutom så bra för miljön och ekonomin, att det lönar sig att påskynda paradigmskiftet.

Självstyrande bilar blir inte automatiskt mer miljövänliga, billiga och mindre trängselskapande. Frihetsrevolutionen infrias först när det räcker med ett klick i mobilen för att hämtas hemma eller där man står. Och det inom några minuter, av en bil som man inte behöver sköta och inte heller betala för tiden den rostar på parkeringen. Då kan äldre och tonåringar röra sig fritt. Bilen fås på lösnummer, kanske en tvåsitsare för jobbresan, en minibuss för familjen, eller en pickis för lastning. De som avstår egen bil slipper parkeringstrassel, verkstadsbesök och billån.

För miljön är frihetsrevolutionen ännu viktigare. I dag finns inget seriöst förslag på den politiska kartan som klarar målet om 70 procent minskning av växthusgaser för transporter fram till år 2030. Det kan dock uppnås av en påskyndad övergång till anropsstyrda, självstyrande bilar. Dessa skiftas till eldrift mycket snabbare, eftersom taxibilar omsätts oftare och löser räckviddsångesten. Om elen inte räcker till långturen, planerar en självstyrande taxi in laddning eller bilbyten längs vägen.

Annons
Annons

Många av frihetsrevolutionens vinster kan hämtas snabbare än många har trott, tack vare en rad övergångslösningar. Redan nästa år serietillverkas självstyrande taxibilar som inom avgränsade bostadsområden kan hämta och köra till närmaste tågstation eller annan kollektivtrafik. Dessa kommer till en början att ha medföljande förare eller assistenter. Gradvis kan deras insatser utföras på distans och enbart vid behov.

Med styrmedel som krattar i manegen kan redan år 2030 många egna bilar och även den glesare busstrafiken vara ersatt. I storstäder bör prissättningen för hämta-hemma-resor inkludera en intelligent trängselavgift. Hämta-hemma-transporter blir då billiga i närområdet och till närmaste pendeltåg-, tunnelbane- eller snabbuss-station, men priset stiger genom trängselavgifter för resor där man kan byta till en volymtransport.

I en ny analys beräknar jag de samhällsekonomiska konsekvenserna av att skynda på. De flesta svenskar står att vinna stort i sin egen plånbok. Offentliga kassor stärks också även om det räknas in ett tidsbegränsat skatteavdrag till privatpersoner som sedan gradvis trappas av när skiftet har puttats igång.

I själva verket skulle en kraftfull omstyrning av persontransporter vara vida mer lönsam än något annat infrastrukturprojekt som inkluderats eller övervägts i den nationella transportplanen som sträcker sig till år 2029. Det skulle också skapa större miljönytta än någon av de investeringar i kollektivtransporter eller miljöbilssubventioner som är införda eller som övervägs. Och för gammelfarfar blir det den frihetsrevolution som bilen och bussen inte dög till.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons