Annons

Dåligt sexuellt rykte – då blev det ingen krona

Inventering av kyrkans kärl och brudkrona i Skara domkyrka.
Inventering av kyrkans kärl och brudkrona i Skara domkyrka. Foto: Västergötlands museum

En symbol för kyskhet och fromhet – bruket av brudkronor härstammar troligen från kulten av Jungfru Maria.

Under strecket
Publicerad
Foto: TTBild 1 av 1
Foto: TTBild 1 av 1

Fråga: Hur långt tillbaka i tiden kan vi spåra traditionen med brudkronor? De finns ju här och var i våra kyrkor och går ibland att låna för bröllop, men de skiljer sig en hel del till utseendet.

Foto: TT

Dick Harrison: Rötterna till brudkronorna är medeltida, och sannolikt går de tillbaka till kulten av Jungfru Maria i hennes egenskap av ”himladrottning”. När Maria avbildas i denna kapacitet har hon en krona på huvudet, oavsett om det rör sig om en målning eller en skulptur. I kyrkor med kronförsedda Mariaskulpturer kunde en brud ibland få låna kronan (om den gick att avlägsna) inför sitt bröllop, detta som en symbol för att hon – liksom Jesu moder – var kysk och from. Kronan förutsatte alltså, åtminstone i teorin, att kvinnan inte hade haft samlag före äktenskapets ingående, något som omöjliggjorde för kvinnor med dåligt sexuellt rykte och kvinnor som gifte sig för andra gången att bära den.

Brudkronan överlevde reformationen, trots att helgonkulten upphörde. Ett av skälen tycks ha varit kronans funktion på moralens fält. Det gällde ju för prästerna och ämbetsmännen att måna om anständighet och kyrklighet, och om drömmen om brudkronan kunde få unga kvinnor att lyda lagens bud – så mycket bättre. Många gamla brudkronor som ännu finns kvar i vårt land stammar från denna period, modellerade efter mönster från renässansens och barockens kunga- och drottningkronor. Kronringen, det vill säga den del av kronan som vilar på huvudet, är i regel bred. De uppåtsträvande partierna (”ståndarna”) är genombrutna, och det finns ofta färgade glasprismor samt löst hängande detaljer.

På 1800-talet började kronornas form förändras, och därefter har föremålet genomgått omfattande modeskiften. En generell trend är att folksagoillustrationernas prinsesskronor har konkurrerat ut föregående seklers kungakronor. Brudkronorna har blivit nättare och lättare, med färre attiraljer, kanske inga alls eller bara pärlor på spetsarna.

En variant av brudkronan är myrtenkronan. Äldsta kända exempel på en krona som flätats av myrten stammar från 1500-talets sydtyska Augsburg. Under 1700- och 1800-talen var myrtenkronan populär, men inte bara vid bröllop utan också som utsmycknad av döda kvinnor. Det hände rentav att kvinnor sparade den myrtenkrona de burit när de gifte sig för att ha när de låg i graven.

Efter reklamen visas:
Harrisons grundkurs – detta bör du kunna om svensk historia
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons