Annons

”Polisen måste utveckla omvärldsanalysen”

Inrikesminister Mikael Damberg (S) undviker att svara ja eller nej på frågan om regeringen vill inrätta en polisberedning för att uppnå breda politiska uppgörelser om polisens framtid.

– Jag kan konstatera att det redan i dag råder enighet i riksdagen om mycket när det gäller polisfrågor, säger Damberg till SvD.

Under strecket
Publicerad

”Att bekämpa den organiserade brottsligheten är en av regeringens viktigaste frågor den kommande mandatperioden”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Foto: Johan Nilsson/TT och Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 2

Rikspolischef Anders Thornberg.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2

”Att bekämpa den organiserade brottsligheten är en av regeringens viktigaste frågor den kommande mandatperioden”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Foto: Johan Nilsson/TT och Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1
”Att bekämpa den organiserade brottsligheten är en av regeringens viktigaste frågor den kommande mandatperioden”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).
”Att bekämpa den organiserade brottsligheten är en av regeringens viktigaste frågor den kommande mandatperioden”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S). Foto: Johan Nilsson/TT och Claudio Bresciani/TT

På uppdrag av Polisförbundet har Novus undersökt hur allmänheten ställer sig till förslaget om en nationell polisberedning, motsvarande försvarsberedningens uppdrag att lägga grunden för totalförsvaret. Stödet visar sig då vara mycket starkt.

Totalt svarar sju av tio att man ställer sig bakom förslaget, som SvD berättat.

I gruppen S-väljare – Dambergs eget parti – är stödet som starkast: åtta av tio vill ha en polisberedning. Inrikesministern själv ger däremot inget rakt svar.

I stället hänvisar han till att det redan finns en en bred uppslutning mellan partierna om att ge polisen ”de bästa förutsättningarna att kunna förebygga, utreda och bekämpa brott”:

– Jag upplever att det i dag finns ett starkt och brett parlamentariskt stöd för att åstadkomma detta. Att bekämpa den organiserade brottsligheten är en av regeringens viktigaste frågor den kommande mandatperioden.

Annons
Annons

Rikspolischef Anders Thornberg.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Enligt Damberg råder nu politisk enighet om att polisen ska växa med ”10 000 fler polisanställda i hela landet till år 2024 och att poliserna ska ha attraktiva arbetsvillkor”:

– Detta är en förutsättning för att pressa tillbaka brottsligheten och öka tryggheten. De skillnader som finns handlar främst om hur åtgärderna för att nå dit ska genomföras.

Det är viktigt att Polismyndigheten hela tiden utvecklar omvärldsanalysen och sin strategiska styrning.

Kommer regeringen att tillsätta en polisberedning? Alternativt överväga?

– Vad jag har förstått har förslaget om en polisberedning hämtat inspiration från försvarsberedningen som lämnar förslag till regeringen om Sveriges långsiktiga säkerhetspolitik. Eftersom Polismyndigheten ingår i totalförsvaret och har en mycket viktig roll i landets inre säkerhet – kan man säga att polisverksamheten, åtminstone till viss del, redan ingår i försvarsberedningen.

Kritiken mot Polismyndigheten bottnar i bristande långsiktighet, omvärldsanalys och strategisk styrning – ligger det något i det?

– Det är viktigt att Polismyndigheten hela tiden utvecklar omvärldsanalysen och sin strategiska styrning så att myndigheten är rustad att möta inte bara dagens brottslighet utan också klarar av framtidens. Jag har förtroende för att Rikspolischefen tar dessa frågor på allvar. Jag anser också att det är bäst att polismyndigheten i grunden ansvarar för att utveckla och organisera sin verksamhet.

Rikspolischef Anders Thornberg.
Rikspolischef Anders Thornberg. Foto: Tomas Oneborg

Nej, jag vet inte om det behövs en polisberedning.

Rikspolischefen Anders Thornberg ställer sig tveksam till förslaget om en polisberedning:

– Nej, jag vet inte om det behövs en polisberedning. Jag är ingen politiker, jag är en brottsbekämpare, det har jag varit hela mitt liv.

Thornberg hänvisar också till att det redan finns täta kontakter mellan polisledningen och regering och riksdag, ”att politikerna har en ganska god bild om läget” och att det även finns insynsråd både på nationell och regional nivå:

– Jag tänker att det viktigaste är att när polisen beskriver hur verkligheten är så måste våra politiker förhålla sig till det. Vi har blivit uppmärksammade, vi har sagt som det är, det har varit stor turbulens kring polisen. Det var en enig riksdag som beslutade om en ombildning, säger Thornberg till SvD.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons