Annons

”Områden har försummats av myndigheter och polis”

Inrikesminister Mikael Damberg (S) tror att gängvåldet kommer att minska inom det kommande halvåret.
Inrikesminister Mikael Damberg (S) tror att gängvåldet kommer att minska inom det kommande halvåret. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Innan mandatperioden är slut kommer gängvåldet att ha minskat, lovar inrikesminister Mikael Damberg (S). Han tycker samtidigt att det är ”djupt otillfredsställande” att myndigheterna inte vet varför Sverige nu plågas av skjutningar och sprängningar.

Under strecket
Publicerad

En 15-årig pojke skjuts till döds på öppen gata i Malmö. Politiker och debattörer kräver åtgärder mot det ökade gängvåldet. Oppositionen skyller på regeringen.

Låter situationen bekant?

Så var läget 2012, efter mordet på en 15-årig pojke på Rosengård. I en debattartikel året därpå skrev Morgan Johansson (S), som då var rättspolitisk talesperson, att ”trots kraftigt ökade resurser till rättsväsendet verkar den nuvarande regeringen (Alliansen, red anm) oförmögen att rå på utvecklingen”.

Socialdemokraterna har nu själva haft fem år på sig att visa att de är bättre på att bekämpa kriminaliteten. Men sedan 2014 har antalet skjutningar och sprängdåd ökat kraftigt trots att Polismyndigheten återigen fått ökade anslag.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) är ansvarig för Polismyndigheten. Han säger att gängvåldets utveckling har djupa rötter.

– Den här gängstrukturen har bitit sig fast under lång tid. Segregationen har gjort att vissa bostadsområden har försummats av myndigheter och det offentliga, men också av polisen. Det har skapats parallella strukturer som nu måste brytas ner och pressas tillbaka.

Annons
Annons

Både regeringen och oppositionen talar om längre fängelsestraff och ökade befogenheter för polisen som huvudlösningen mot gängvåldet. Regeringen påstår själva att de initierat över 50 straffskärpningar sedan 2014.

Om inte de här 50 straffskärpningarna har fått någon större effekt, varför skulle ytterligare skärpningar få det?

– Straffskärpningar är en ganska långsam process. Först ska de utredas, och sedan lagstiftas, och sedan ska det implementeras. Men det som spelar in på kort sikt är det som polisen nu gör: kraftsamling, nya helikopterresurser, kameror, närvaro och utredningsresurser. Det är det som ger effekt på kort sikt mot gäng.

Få svenska regeringar i modern tid skärpt lika många lagar som den rödgröna regeringen gjort de senaste åren. I september presenterades ytterligare förslag när en lista på 34 nya åtgärder mot gängvåldet publicerades.

Flera av ändringarna är kontroversiella. Rättsexperter varnar för att ett införande av kronvittnen och anonyma vittnen kan äventyra rättssäkerheten. Datainspektionen anser att förslaget om hemlig dataavläsning hotar medborgarnas personliga integritet.

– Det är sant att förslagen vi nu presenterar och utredningarna vi tillsätter på en del områden går längre än vad vi gjort tidigare i Sverige. Men det beror på att problemen är större än tidigare. Vi måste komma åt gängstrukturerna med nya verktyg, men i det arbetet är det viktigt att vi behåller rättsstatens principer, så det är viktigt att alltid hitta en balans för vi vill inte undergräva det vi vill skydda, säger Mikael Damberg.

Annons
Annons

Han räknar med att gängvåldet kommer att pressas tillbaka de kommande sex månaderna. Påståendet baserar han på Polismyndighetens egna löften om Rimfrost, som är namnet på den så kallade nationella särskilda händelse som inrättades måndagen den 11 november efter mordet på den 15-årige pojken i Malmö förra helgen.

En särskild händelse innebär att polisen står inför en exceptionell situation som inte går att lösa genom den ordinarie verksamheten. Inom satsningen Rimfrost har polisen redan skickat förstärkningar till Polisregion syd. Kommenderingschefen Stefan Hector lovar att insatsen ska uppnå resultat inom sex månader.

Men när kommer regeringens egna åtgärder minska det svenska gängvåldet? Mikael Damberg säger att straffskärpningarna kommer att uppnå resultat de kommande åren.

– Vi kommer att se effekt på gängkriminaliteten den här mandatperioden. Det är jag övertygad om.

Vad är din förklaring till att Sverige sticker ut så mycket vad gäller skjutvapenvåld och sprängningar?

– Jag frågar ju polisen och forskarna och de har lite svårt att förklara varför vi i Sverige skiljer oss åt i det här avseendet. Jag har ingen bättre förklaring än forskarna, men olika länder har olika modus. I Storbritannien har man stora problem med knivvåld i kriminella uppgörelser, och vi har en situation där det just nu är skjutvapen och sprängmedel som används.

Är det inte problematiskt att ni inte vet vad den exceptionella utvecklingen beror på?

– Jag tycker att det är djupt otillfredsställande att vi inte har en bättre lägesbild av varför det har blivit ett sådant här skifte i de kriminellas tillvägagångssätt.

Annons
Annons
Efter reklamen visas:
Varför har inte S lyckats vända gängvåldets utveckling?

Inför maktskiftet 2014 kritiserade Socialdemokraterna regeringen för Polismyndighetens sjunkande resultat. Den så kallade uppklaringsprocenten låg då på 15 procent, vilket var den lägsta andelen på tio år.

”Ansvaret för detta ligger ytterst på regeringen”, skrev Morgan Johansson, som i dag är justitieminister.

Nu har uppklaringsprocenten sjunkit ännu lägre, och låg 2018 på 13,5 procent. Även ett annat viktigt mått, den så kallade utredningsandelen – andelen utredningar som redovisas till åklagare – har minskat jämfört med 2014.

Trots att svensk polis alltså uppvisar historiskt dåliga resultat har regeringen i dag en annan argumentation än vad alliansregeringen hade. 2012 sa den dåvarande justitieministern Beatrice Ask (M) att polisens resultat var ”skräp” och att Polismyndigheten måste bättra sig.

Mikael Damberg säger nu i stället polisens svårighet att bryta den negativa utvecklingen är förståelig. Enligt honom beror problemen till stor del på Polismyndighetens stora omorganisation.

– Då var organisationen inte i sitt bästa skick. Det påverkade nog också deras resultat. Det har också varit så ansträngt att man tvingats prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Det har gjort att det varit en tuff tid för polisen. Men vi är inne i en fas där polisen växer och expanderar och det ställer också krav på att de ska leverera mer.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons