Annons

Damm & Adaktusson: Därför säger KD nej till Kuba-avtalet

Socialdemokraterna har en mörk historia när det gäller relationerna till diktaturen på Kuba. Den håller i sig, skriver de kristdemokratiska politikerna Sofia Damm och Lars Adaktusson.

Under strecket
Publicerad

Som hedersambassadör för den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd var Pierre Schori också på Kuba.

Foto: Tina Mangnergård/TTBild 1 av 1

Som hedersambassadör för den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd var Pierre Schori också på Kuba.

Foto: Tina Mangnergård/TTBild 1 av 1
Som hedersambassadör för den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd var Pierre Schori också på Kuba.
Som hedersambassadör för den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd var Pierre Schori också på Kuba. Foto: Tina Mangnergård/TT

Kristdemokraterna har varit tydliga redan från starten: Det samarbetsavtal som har slutits mellan EU och Kuba, och som provisoriskt har trätt i kraft under hösten, ställer inte tillräckliga krav på den kubanska diktaturen vad gäller reformer. Sverige står nu i begrepp att ratificera avtalet och om regeringen låter Riksdagen säga sitt kommer Kristdemokraterna att trycka på nej-knappen.

Avtalet består av tre delar som handlar om politisk dialog, utvecklingsbistånd och handel. Kristdemokraterna välkomnar steg som tas för att stärka dialogen mellan Kuba och EU, liksom initiativ för att öka respekten för mänskliga rättigheter och ett oberoende civilsamhälle. Men dessa steg får inte tas inom ramen för regimens definition av varken mänskliga rättigheter eller civilsamhälle.

Annons
Annons

Enligt regimen är de organisationer som arbetar för ökad frihet, minskat förtryck och respekt för de mänskliga rättigheterna såsom de definieras av FN – inte ens tillåtna att existera. Deras ledare fängslas, familjer trakasseras och medlemmar hindras fortfarande att röra sig fritt på ön.

Den officiella bilden av Kuba har varit att landet öppnar sig mot omvärlden och att regimen är mottaglig för förändringar. Detta är en bild som legat i den kubanska regimens intresse att förmedla och är en bild som många i Europa har trott på. Tyvärr kan vi konstatera att utveckling när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter inte går i rätt riktning:

* Inga oppositionella krafter på Kuba har bjudits in för att delta i utformandet av avtalet.

* Så sent som den 26 november hölls kommunval på Kuba vilket räknades som startskottet för den process som kommer att ersätta Raul Castro vid makten. All form av opposition förbjöds i valet och Kuba fortsätter att vara en enpartistat, där inte några fria- och rättvisa val har hållits i modern tid.

* Kubanska organisationer vittnar fortfarande om godtyckliga arresteringar och bortforsling av människor som samlas för att bilda opinion i olika frågor. Personer från regimkritiska organisationer stoppas och tillåts inte att lämna landet.

* Regimkritiker sitter ännu fängslande på ön. Bland annat har demokratikämpen Eduardo Cardet, ledare för rörelsen Movimiento Cristiano Liberación (MCL), nu suttit fängslad i drygt ett år för att ha uttryckt sig kritiskt mot Fidel Castro i samband med dennes bortgång. Sedan januari 2017 står Cardet på Amnesty Internationals lista över samvetsfångar och organisationen har ett flertal gånger krävt hans omedelbara frisläppande.

Annons
Annons

Dessa punkter visar på att den kubanska regimen inte är öppen för några politiska förändringar. I avtalet saknar Kristdemokraterna tydliga skrivningar som betonar det kubanska folkets rättigheter och rätt att välja sina politiska företrädare och ledare, och själva kandidera i val, samt garantier för att befolkningen får ta del av den ekonomiska utvecklingen.

Socialdemokraterna har en mörk historia vad gäller utbyte med den kubanska regimen. Så sent som hösten 2015 skickade regeringen den hängivne Castrofantasten Pierre Schori till Havanna för att inkassera sina vänners stöd för den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Samtidigt ”firade” Schori och Castro att det var 40 år sedan Olof Palme hyllade kommunistregimen under ett lika omtalat som erbarmligt Kubabesök.

De fromma förhoppningarna om att den rödgröna ledningen för UD skulle ta intryck av den efterföljande kritikstormen och verka för tydligare kriterier vad gäller mänskliga rättigheter i EU:s samarbetsavtal med Kuba har grusats.

Vår förhoppning är att förändringarna på Kuba och den ekonomiska utvecklingen även ska komma den kubanska befolkningen tillgodo samt att detta ska leda till politiska förändringar. Tyvärr finns det inget i avtalet som garanterar detta utan EU och Sverige riskerar i stället att bidra till hålla en regim under armarna som förtrycker sitt folk och oliktänkande.

SOFIA DAMM utrikespolitisk talesperson (KD)
LARS ADAKTUSSON är europaparlamentariker (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons