Annons

Daniel Schatz:Löfven bör lära av Persson

S-kongressen 2015. Företrädaren kan lära efterträdaren något om utrikesfrågor.
S-kongressen 2015. Företrädaren kan lära efterträdaren något om utrikesfrågor. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad

Medan utrikesdeklarationen fastslår att Sverige ska vara en brobyggare, illustrerar Israels beslut att Wallström ej längre är välkommen till landet att regeringen har spelat bort sitt politiska förtroende i Mellanöstern. Krisen har sin bakgrund i initiativet att erkänna Palestina med målet att främja fredsprocessen, som i dag har avstannat.
Sveriges långvariga engagemang i Mellanösternkonflikten sträcker sig tillbaka till Folke Bernadottes insats som FN:s första medlare och Palmes engagemang som en av PLO:s främsta understödjare i Västeuropa.

Stödet för den palestinska saken var svårt att förena med Erlander-epokens intima relationer till Israel. Göran Persson upprätthöll de blågula banden med palestinierna samtidigt som förbindelserna med Jerusalem normaliserades vilket medförde att Sverige stod värd för hemliga israelisk-palestinska fredsförhandlingar på Harpsund. Relationerna kvarstod under alliansregeringen, trots frustration i Jerusalem över Carl Bildts uttalanden.

Källor i Israel uppger nu att man överväger att markera ytterligare mot Sverige. Om krisen förvärras och regeringen misslyckas med Perssons bedrift att kombinera kritik med upprättandet av en diplomatisk dialog med såväl Jerusalem som Ramallah, riskerar Sveriges möjligheter till inflytande i regionen att marginaliseras.

Statsministern bör lära av Persson, lägga om Mellanösternpolitiken och resa till regionen för samtal med konfliktens parter. Skadade relationer bör repareras med målsättningen att främja värderingar om fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, liksom den tvåstatslösning som Löfven säger sig vilja uppnå i regeringsförklaringen.

Sveriges internationella förtroende kan endast återupprättas med fler brandmän och färre pyromaner i Arvfurstens palats och i Rosenbads korridorer. Den Wallströmska utrikespolitikens utmaning – som återknyter till Palme-linjen – ligger inte i att värdebaserad eller legitim kritik riktas mot konfliktens parter. De återkommande politiska eldsvådorna tycks snarare handla om bristen på fingertoppskänsla, oundgängligt i diplomatins komplexa värld.

DANIEL SCHATZ är doktorand i statsvetenskap, fristående skribent och Visiting Fellow vid Georgetown University i Washington som forskar om svensk Mellanösternpolitik. daniel@danielschatz.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons