Annons

Därför är beröring av hud så extremt viktigt

Foto: TT

En lätt smekning har visat sig räcka för att minska smärta. En klapp på axeln får oss att lämna mer i dricks. Ett mjukt penseldrag på armen minskar känslan av utanförskap. Idagsidan har gjort en djupdykning i beröringsforskningen.

Under strecket
Publicerad
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Foto: TT
Foto: Therese Jahnson
Foto: Emma-Sofia Olsson
Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Sergio Estrada/TT
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Att hålla sin älskade i handen minskar smärtan

Att beröring har en smärtlindrande effekt vet många av oss intuitivt. Slår vi knät i soffbordet så svär vi kanske en harang medan vi spontant för handen till det onda benet.

Även en sådan enkel sak som att hålla någon i handen kan ha en smärtlindrande effekt. Det visar en studie där 22 heterosexuella par fick hålla varandra i handen eller sitta i samma rum utan kroppskontakt, samtidigt som kvinnan utsattes för fysisk smärta. (Experimentet var enligt forskarna tänkt att påminna lite om en förlossningssituation.)

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Om paret höll varandra i handen så upplevde kvinnan smärtan som mindre intensiv, medan mannen uppvisade större empati än om de inte hade kroppskontakt. Dessutom uppstod något som forskarna kallar ”interpersonell synkronisering”, vilket innebär att två individer synkroniserar sin andningstakt och puls i varandras närhet.

Annons
Annons
Foto: TT

Exakt varför smärtan lindras kunde forskarna inte svara på. Kanske påverkar parets fysiologiska synkronisering smärtupplevelsen? Eller så är beröring ett sätt att kommunicera empati, vilket i sin tur ger smärtlindring, föreslår forskarna bakom studien.

Foto: TT

Skön beröring dämpar känslor av utanförskap

Som de sociala djur vi människor är har vi ett stort behov av att känna tillhörighet och närhet till andra. Blir vi uteslutna ur gruppen, känner vi oss inte bara ledsna i stunden. Mobbning och andra former av utfrysning kan ge livslånga själsliga sår.

Ett sätt att minska den sociala smärta som trots allt drabbar de flesta av oss emellanåt är känslomässig beröring: lätta, långsamma smekningar som framkallar välbehag.

I en finsk studie, publicerad 2017 i den vetenskapliga tidskriften Nature, fick 84 kvinnliga försökspersoner spela ett dataspel som i forskningssammanhang används för att framkalla en känsla av utanförskap. Varje försöksperson fick veta att hen skulle spela med två andra verkliga personer och att de skulle passa en boll emellan sig. Två av spelarna var dock datorstyrda och programmerade så att de i princip bara kastade till varandra medan försökspersonen hamnade utanför spelet.

Efter att ha skattat känslan av utanförskap fick försökspersonerna ögonen förbundna och underarmarna strukna med en mjuk borste. Hälften utsattes för en lätt, långsam och välbehaglig beröring. Andra hälften utsattes för en snabbare och känslomässigt mer neutral beröring.

Annons
Annons
Foto: Therese Jahnson

När deltagarna sedan återigen fick skatta hur exkluderade de känt sig i spelet, uppgav de som fått den behagliga beröring mindre känslor av utanförskap. Enligt forskarna visar detta på vikten av att vid svåra livshändelser inte bara att erbjuda människor psykologiskt stöd utan också fysisk kontakt.

Foto: Therese Jahnson

Minska stressen genom att krama partnern

När vi kramar, klappar, berör eller tänker på någon vi tycker mycket om så frisätts hormonet oxytocin. Ofta kallas det för ”lugn och ro-hormonet” eftersom både puls och blodtryck sjunker när det frisätts. Effekten syns både hos den som ger och hos den som tar emot beröringen. Så har man exempelvis sett höjda oxytocin-nivåer hos både massörer och deras kunder. Även att klappa en hund kan få oxytocinet att utsöndras, hos såväl människa som djur.

Att beröring lindrar stress visar också många studier. I ett experiment fick försöksdeltagare lägga sig i en hjärnavbildningskamera, samtidigt som de utsattes för en hotfull situation. Detta ledde till ökad aktivitet i de delar av hjärnan som hanterar stress. Men om en romantisk partner samtidigt smekte försökspersonens arm så uteblev stressreaktionen.

Annan forskning som gjorts på råttor har visat att om råttmammor slickar pälsen på sina ungar extra mycket, så växer dessa upp till lugnare råttor med större motståndskraft mot stress.

Annons
Annons
Foto: Emma-Sofia Olsson
Foto: Emma-Sofia Olsson

Tolkningen påverkar känslan av beröring

En rad studier har visat på positiva effekter av beröring. Men hur hudkontakt upplevs beror på vem som berör vem – och i vilket sammanhang.

I en studie som forskaren Helena Backlund Wasling redogör för i sin nya bok ”Närmare – om det livsviktiga i att beröra varandra”, fick manliga heterosexuella försöksdeltagare lägga sig med huvudet i en magnetkamera samtidigt som de blev smekta på låret. De såg inte personen som vidrörde dem, men i hälften av fallen sade försöksledaren att beröringen utfördes av en kvinna och i hälften av fallen av en man (i själva verket utfördes alla smekningar av en kvinna). De män som trodde att de blev smekta av en kvinna skattade njutningen högre.

Att vi över huvud taget njuter när någon smeker vår hud, beror på att det finns speciella nerver – CT-fibrer – vilka kan förmedla känslor av välbehag vid beröring.

– Men CT-cellerna bryr sig inte om huruvida det är en berusad person på tunnelbanan som klappar dig på benet eller din partner. De skickar samma elektriska impulser till hjärnan. Där tolkas nervsignalerna dock av hjärnans kognitiva delar. Beroende på sammanhanget kan beröringen då upplevas som djupaste välbehag eller nästan äckel, konstaterar Helena Backlund Wasling, forskare i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademin.

Annons
Annons
Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Anders Wiklund/TT

Mer kroppskontakt i varma länder

I länder med kallt klimat skulle man kunna tro att man rör vid varandra mer – om inte annat för att för att få upp värmen. Istället är det ofta precis tvärtom.

Det visades redan på 1960-talet när psykologiforskaren Sidney Jourard för en studie jämförde hur ofta vänner i olika kulturer rörde vid varandra när de satt på ett kafé och pratade. Britterna höll ett säkert avstånd och rörde i princip aldrig varandra. I USA tog vännerna på varandra i genomsnitt två gånger under en timmes samtal och då främst för att visa entusiasm, medan man i Frankrike vidrörde varandra vid 110 tillfällen. I Puerto Rico – som är ett självstyrande territorium tillhörande USA – tog vännerna på varandra hela 180 gånger under en timme.

En förutsättning för att kunna lägga handen på sina medmänniskor är förstås att man befinner sig tillräckligt nära dem. Även här finns tydliga kulturella skillnader. En studie från 2017 med nästan 9000 deltagare från 42 länder visade att de tre länder där invånarna höll längst fysiskt avstånd till främlingar var Rumänien, Ungern och Saudiarabien. De tre länder där människor stod närmast varandra var Argentina, Peru och Bulgarien. Generellt tenderade människor i varmare länder att ha ett mindre personligt avstånd och mer kroppskontakt än de som levde i kallare temperaturer.

Annons
Annons
Foto: Sergio Estrada/TT
Foto: Sergio Estrada/TT

Allt att vinna på beröring – från pengar till matcher

Beröring kan löna sig, det har forskning visat. När två försöksdeltagare fick spela ett spel där deltagarna antingen kunde samarbeta eller tävla om en summa pengar, så ökade sannolikheten för att de skulle samarbeta om försöksledaren rörde vid dem innan de började spela, visade en studie.

I en annan studie rörde en servitören hastigt vid restaurangbesökares händer eller axlar i samband med att de fick tillbaka växelpengar. Både kvinnor och män lämnade då betydligt mer i dricks jämfört med restaurangbesökare som inte blivit fysiskt berörda av kyparen.

En klapp på ryggen eller en varm kram kan också vara nyckeln till sportslig framgång. För några år sedan studerade forskare från University of California, Berkeley, alla basketlag i NBA och det visade sig då att de lag där spelarna vidrörde varandra mest, också vann oftast. Allt att vinna på beröring, alltså.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons