Annons

Viktor Lundquist:Därför är Sverige en tacksam måltavla för informationspåverkan

Viktor Lundquist, om vad ryska troll, rasister och nyttiga idioter har gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Tre fjärdedelar av alla svenska internetanvändande har Facebook, en faktor som gör Sverige till en måltavla för desinformation.

Foto: Marcio Jose Sanchez/TTBild 1 av 1

Tre fjärdedelar av alla svenska internetanvändande har Facebook, en faktor som gör Sverige till en måltavla för desinformation.

Foto: Marcio Jose Sanchez/TTBild 1 av 1
Tre fjärdedelar av alla svenska internetanvändande har Facebook, en faktor som gör Sverige till en måltavla för desinformation.
Tre fjärdedelar av alla svenska internetanvändande har Facebook, en faktor som gör Sverige till en måltavla för desinformation. Foto: Marcio Jose Sanchez/TT

För några dagar sedan stängde Facebook ned fler än 350 grupper och konton med kopplingar till koordinerade desinformationskampanjer. Sidorna kunde kopplas till ett organiserat nätverk som opererade över hela Europa, men som hade sin bas i Ryssland.

I en rapport från Facebooks avdelning för cybersäkerhet går det läsa att det från dessa sidor spenderats uppemot 135 000 dollar på Facebookannonser under de senaste åren, och att uppemot 800 000 Facebookanvändare följde en eller flera av de nu nedstängda sidorna.

Sidorna skilde sig åt gällande tema och inriktning, där vissa föreföll som harmlösa matlagningssidor och andra mer tvivelaktiga med syfte att stödja auktoritära regimer. Det sidorna hade gemensamt var att alla verkade för att stärka det ryska propagandamediet Sputniks anseende världen över.

Annons
Annons

Sidorna samlade och spred ”nyheter” från den Sputnik, en ryskt statligt ägd och kontrollerad nyhetskanal. Syftet med sidorna tros ha varit att dels skapa större genomslag för det narrativ som Sputnik vill förmedla, men också att ge Sputnik större legitimitet som internationell nyhetskanal.

Att det finns direkta kopplingar mellan Kreml och större organiserade nätverk som syftar till att sprida desinformation runt om i världen är ingen hemlighet. Både nyss nämnda Sputnik och RT, för att ta några exempel, är statliga mediekanaler med stora resurser som sprider fabricerade nyheter och pro-ryska narrativ.

Metoderna som används är lika enkla och kostnadseffektiva som de är som de är verkningsfulla, vilket också är orsaken till att de lär fortsätta förekomma en lång tid framöver.

En vanligt förekommande metod innebär att skapa en slags överbelastning av information, ofta i samband med händelser som redan omskrivs i media. Avsändaren försöker då pumpa ut så mycket alternativ information som möjligt, så att mottagare ska bli förvirrade kring vad som egentligen är sant och falskt, och blanda ihop det som är vederlagda fakta med det som är uppenbart fabricerat.

Ett tydligt exempel på detta från fjolåret var efterspelet till försöket att giftmörda den ryska före detta agenten Sergej Skripal och hans dotter Julia i Storbritannien (men som dödade en person som av en händelse kom i kontakt med giftet Novichok). EU East Stratcom Task Force illustrerar hur det under tiden som följde mordet skedde ett intensivt desinformationsarbete i enlighet med beskrivningen ovan.

Annons
Annons

Alternativa förklaringar till dådet avlöste varandra, och det skrevs bland annat om att giftattacken egentligen inte var ett överlagt mordförsök, utan att Skripals skador berodde på en självförvållad överdos eller var en följd av alkoholmissbruk. Det spreds även information att mordförsöket hade kopplingar till aktörer i Ukraina, eller till och med Theresa May.

Det kan låta komiskt att någon anstränger sig för att försöka koppla detta mordförsök till Storbritanniens premiärminister, men för aktörerna bakom denna typen av kampanjer handlar det inte om att ge rimliga förklaringar – det handlar om att förvirra och så ett frö av osäkerhet.

Mottagarna behöver inte tro på någon av de mer eller mindre spektakulära alternativa förklaringarna, det räcker att de börjar tvivla på den officiella.

Syftet med den här typen av informationspåverkan är därför dubbelt. Dels handlar det om att rikta misstankar åt andra håll och förvrida sanningen. Men det syftar även till att runt om i världen skapa misstro mellan etablerade medier och befolkning. Ökad polarisering gynnar icke-demokratiska krafter.

Fake news, eller falska nyheter, är ett begrepp som helt tappat sin innebörd i och med den amerikanske presidentens kamp mot väderkvarnar i form av etablerade mediehus. Men i de här fallen är det exakt vad det handlar om. Fiktion som framställs som fakta – falska nyheter.

Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder, något som givetvis gör oss till ett tacksamt mål för den här typen av desinformation och påverkanskampanjer.

Annons
Annons

I en rapport från Internetstiftelsen i Sverige (IIS) framkommer det att 98 procent av Sveriges befolkning har tillgång till internet, och att 80 procent använder sociala medier varje dag. Bland personer yngre än 26 uppskattar man att 100 procent tittar på Youtube mer eller mindre regelbundet.

Detta är extrema siffror, och givetvis ingenting som undgår aktörer vars syfte är att sprida desinformation online. Under fjolåret spreds flera falska nyheter om Sverige. Dessa blev virala både inom och utanför landets gränser.

Vad gäller Sverige är trenden tydlig kring vilken typ av falska nyheter som ger bäst spridning. Inlägg som berör muslimer och invandrare får återkommande stor viral spridning, hur absurda de än må vara.

Att Sverige skulle bytt namn på julen av hänsyn till muslimer, att svenska skolbarn nu ”tvingas knäböja och be till Allah” och att TV4 avstod från att sända konserten ”O Helga natt” som ett resultat av påtryckningar från muslimer var några av de falska nyheter som blev virala i Sverige och världen under 2018.

Alla som sprider denna typ av fabricerade nyheter är givetvis inte pro-ryska agenter med kopplingar till Kreml. Utöver dessa finns det två andra kategorier av människor som bidrar till att dessa inlägg blir virala.

Dels handlar det om främlingsfientliga individer och organisationer som i flera fall säkert förstår att informationen inte stämmer, men som vill bidra till ökad polarisering och rädsla.

Och dels handlar det om nyttiga idioter, som reagerar instinktivt, brister i sin källkritik och sedan delar dessa inlägg med sensationella rubriker.

Inom socialpsykologin finns det ett begrepp som kallas Downing-effekten. Det är ett kognitivt bias som beskriver människor som konstant överskattar sin egen förmåga och intelligens gentemot andra, trots att de egentligen tillhör genomsnittet. Det kan liknas vid människor som tror sig vara exceptionellt medvetna och att just de således inte påverkas av exempelvis reklam, trots att forskning visar att alla människor påverkas av detta.

Det är inte omöjligt att någon liknande typ av förklaring kan ligga till grund för den sistnämnda kategorin förmedlare av falska nyheter. De flesta verkar tro att de själva kan se igenom falska nyheter, och att det bara är andra som är idioter som sprider sådant.

VIKTOR LUNDQUIST är biträdande redaktör för Säkerhetsrådet och projektledare på tankesmedjan Frivärld.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons