Annons

Stora frågan – ska de anhöriga få det de vill?

Det råder tvivel kring händelseförloppet på Drottninggatan den 7 april förra året, menar Rakhmat Akilovs advokat. Men SvD:s Mårten Schultz kan inte förutse annat än en fällande dom. Den stora frågan blir ersättningen till efterlevande.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Rakhmat Akilov i tingsrättens säkerhetssal.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 5

En kapad lastbil mejade ner människor på Drottninggatan.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 5

Efter terrordådet vallfärdade människor till platsen för att lämna blommor.

Foto: Torstein Bøe/TTBild 3 av 5

Målsägarbiträdet Jessica Sandberg på väg in i rättegångssalen i Stockholms tingsrätt.

Foto: Christine Olsson/TTBild 4 av 5

Terroråtalade Rakhmat Akilov i rätten.

Foto: Johan Hallnäs/TTBild 5 av 5

Rakhmat Akilov i tingsrättens säkerhetssal.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 2

En kapad lastbil mejade ner människor på Drottninggatan.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2
Rakhmat Akilov i tingsrättens säkerhetssal.
Rakhmat Akilov i tingsrättens säkerhetssal. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rättegången mot Rakhmat Akilov har pågått i över två månader. Fler än 100 vittnen har hörts. På onsdagen avslutades prövningen med försvarsadvokaten Johan Erikssons slutplädering och den 7 juni faller domen. SvD:s Mårten Schultz, som själv har koppling till målet genom att ha skrivit ett rättsutlåtande på uppdrag av en av de efterlevande, svarar på frågor om terrorrättegången.

”Kan fällas för mord och inte terrorbrott”

En kapad lastbil mejade ner människor på Drottninggatan.
En kapad lastbil mejade ner människor på Drottninggatan. Foto: Tomas Oneborg

Hur bedömer du bevisläget?

Det går inte att förutse annat än en fällande dom. Det kan bara bli livstid. Möjligen kan han fällas för mord och inte terrorbrott.

Annons
Annons

Efter terrordådet vallfärdade människor till platsen för att lämna blommor.

Foto: Torstein Bøe/TTBild 1 av 2

Målsägarbiträdet Jessica Sandberg på väg in i rättegångssalen i Stockholms tingsrätt.

Foto: Christine Olsson/TTBild 2 av 2

Akilov erkänner att han kört lastbilen, men försvaret hävdade i slutpläderingen att vissa vittnen inte är tillförlitliga och att övervakningsbilder inte räcker för fällande dom.

Vad är det åklagarsidan och försvaret inte är överens om?

Akilovs försvarare skjuter in sig på att det, trots erkännandet och övrig bevisning, finns tvivel om vad som hänt. Utöver detta, den stora ansvarsfrågan, finns det olika meningar även om andra saker, som skadeståndsfrågan.

Skadestånd för psykisk skada

Efter terrordådet vallfärdade människor till platsen för att lämna blommor.
Efter terrordådet vallfärdade människor till platsen för att lämna blommor. Foto: Torstein Bøe/TT

Vad vill de efterlevande ha ut av rättegången och domen?

De har begärt ersättning för personskada, så kallad anhörigersättning. Denna ersättning följer direkt lagen och syftar till att kompensera de efterlevande för den psykiska skada som de förutsätts ha drabbats av. Ersättningen i dessa är väldigt schabloniserad. Högsta domstolen ändrade schablonen för några månader sedan. Vid mord utgår 60 000 kronor till varje närstående. Men det förekommer att tingsrätterna avviker från schablonen.

Anhöriga kräver skadestånd för kränkning

Målsägarbiträdet Jessica Sandberg på väg in i rättegångssalen i Stockholms tingsrätt.
Målsägarbiträdet Jessica Sandberg på väg in i rättegångssalen i Stockholms tingsrätt. Foto: Christine Olsson/TT
Annons
Annons

Terroråtalade Rakhmat Akilov i rätten.

Foto: Johan Hallnäs/TTBild 1 av 1

Vad är speciellt med ersättningskraven i det här fallet?

Det som är speciellt med detta fall är att de efterlevande även begärt en annan form ersättning, kränkningsersättning. Den utgår enligt lagen till brottsoffer, men tidigare har inte efterlevande vid mord, dråp eller vållande till annans död fått sådan ersättning eftersom brottet inte riktats mot dem utan mot den person som dödats. De efterlevande har då enbart fått anhörigersättning.

Nu finns det dock ett avgörande från Brottsoffermyndighetens nämnd där en anhörig till mordoffer fick kränkningsersättning eftersom brotten riktade sig även mot den efterlevande. Deras beslut brukar ofta påverka domstolarna. I detta fall begär de efterlevande kränkningsersättning från Akilov ovanpå anhörigersättningen.

Kan Akilov betala skadestånd?

Terroråtalade Rakhmat Akilov i rätten.
Terroråtalade Rakhmat Akilov i rätten. Foto: Johan Hallnäs/TT

Hur ska anhöriga få ut ersättning? Har Akilov tillräckligt med pengar till skadestånd?

Om brottslingen inte kan betala skadeståndet kan ersättning ibland utgå ur hemförsäkringen. I tredje hand kan offret få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Hos Brottsoffermyndigheten bedöms ersättningsfrågorna under en egen lag, brottsskadelagen, men när det gäller sådana skador som det är fråga om här är regelverken i princip överlappande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons