Annons

Jenny Jägerfeld:Därför kan långa människor vara smartare än korta

Rob Schneider i komedin ”Deuce Bigalow – Male Gigolo” från 1999.
Rob Schneider i komedin ”Deuce Bigalow – Male Gigolo” från 1999. Foto: TT

Jo, det är sant. Långa människor är i regel mer intelligenta än vi korta. Alltifrån hälsotillstånd till sexuellt urval har lyfts fram – och avfärdats – som tänkbara förklaringar. Kanske ligger svaret i en slags självuppfyllande profetia.

Under strecket
Publicerad

Långa människor är smartare än korta människor. Det är ett faktum som många tycker är ganska förvånande (och om man är kort som jag, dessutom aningen kränkande). Jag säger inte att Goliat var smartare än David, eller att basketspelare alltid är intellektuellt överlägsna gymnaster. Men man kan faktiskt se en liten korrelation mellan att vara lång och att vara intelligent.

När man gjort intelligenstest på långa respektive korta personer och jämfört resultatet framkommer en statistiskt signifikant skillnad på cirka 3–4 poäng på en normalfördelningskurva där 100 är genomsnittet. Skillnaden är alltså inte enorm, men det är ändå ett mönster som återfunnits i en mängd olika studier under de senaste femtio åren. Korrelationen existerar i såväl i rikare som fattigare länder och oberoende av ålder.

Varför är det på det här viset?

Faktum är att man inte vet säkert, men det finns några möjliga förklaringar.

En teori är att möjligheten att bli lång kräver att man är vid god hälsa och får tillräckligt med näring under de kritiska utvecklingsåren, vilket också främjar hjärnan och den kognitiva utvecklingen. Det låter visserligen rimligt, men när man har gjort studier och kontrollerat för individers hälsotillstånd, är det tydligt att hälsa inte korrelerar med intelligens över huvud taget. Korrelationen mellan längd och intelligens kvarstår också när man kontrollerat för faktorer som socioekonomisk status och föräldrars utbildning.

Annons
Annons

De manliga testpersonerna visade lägre romantiskt intresse när de interagerade med en smart kvinna.

En mer evolutionsbiologisk teori är sexuellt urval. Då tänker man sig att längd och intelligens hos en man är kvaliteter som ofta attraherar heterosexuella kvinnor. På så vis kommer långa, intelligenta män ha fler sexuella partners och på så vis ha större chanser att få barn, vilka då kommer att ha gener för både längd och intelligens i sitt DNA.

Men också den här teorin går att ifrågasätta. Bortsett från att längd och intelligens är långt ifrån de enda egenskaper som kan ses som attraktiva så får ju långa män dessutom oftare långa döttrar. Och många heterosexuella män väljer bort långa kvinnor när de letar efter en partner – troligen på grund av de föråldrade maskulinitets- och femininitetsideal som fortfarande råder.

Många män verkar dessutom känna sig hotade av intelligenta kvinnor, något mina smarta heterosexuella singelväninnor har bekräftat genom otaliga rafflande historier från internetdejtingvärlden

En undersökning som en populär dejtingsajt låtit göra visar visserligen att de allra flesta heterosexuella män (87 procent) uppger att de attraheras av intelligenta kvinnor, men enligt en amerikansk studie verkar det främst gälla i teorin. De manliga testpersonerna i studien uppvisade lägre romantiskt intresse när de interagerade med en smart kvinna än när de umgicks med en kvinna som inte beskrevs som lika intelligent.

Det finns faktiskt inte heller några bevis för att kvinnor skulle vara attraherade av intelligenta män i någon högre utsträckning. Självförtroende verkar dock såväl män som kvinnor tycka är attraktivt, och det tycks (dessvärre) inte finnas något som helst samband mellan intelligens och självförtroende. Tvärtom verkar intelligenta eller kunniga människor ofta underskatta sin förmåga inom ett givet område medan inkompetenta och okunniga människor ofta överskattar sin förmåga inom detsamma.

Annons
Annons

Den teori om varför långa människor är mer intelligenta som jag själv tycker verkar rimligast kan bäst beskrivas av den så kallade Pygmalion-effekten (ibland även Rosenthal-effekten). 1968 genomförde psykologen Robert Rosenthal en studie på en grundskola i San Francisco. I början av skolåret fick eleverna göra ett intelligenstest och lärarna informerades därefter om att vissa namngivna elever (runt 20 procent) var särskilt begåvade och med största sannolikhet skulle lyckas mycket väl med sina studier det kommande året.

Eftersom barnen hade blivit behandlade som om de vore smartare började de agera i linje med detta.

När eleverna testades igen, åtta månader senare, låg både provresultat och övriga akademiska prestationer i linje med vad forskarna hade förutspått. Dessutom upplevde lärarna dessa elever som gladare, intressantare och mer välanpassade än de övriga eleverna. Andra elever som inte blivit framhållna som extra smarta, men som också visade på en god utveckling, uppfattades inte som lika duktiga av lärarna.

Saken var bara den att de utpekade eleverna inte alls var särskilt begåvade. De var helt normala barn som hade valts ut slumpmässigt av forskarna utan någon som helst hänsyn till det initiala testresultatet. Men eftersom barnen hade blivit behandlade som om de vore smartare började de agera i linje med detta för att svara upp mot förväntningarna.

Lärarna hade uppmärksammat eleverna mer och genom ord, leenden och blickar visat att de uppfattat eleverna som kompetenta, vilket fått dem att prestera bättre.

Kanske ligger svaret till varför längre människor är intelligentare här? Om du är längre än dina klasskamrater kanske människor behandlar dig som om du vore äldre och därför talar till dig som om du vore mer mogen och kunnig. Vilket får dig och din hjärna att utvecklas lite extra. Som en självuppfyllande profetia. Det innebär att våra förväntningar på andra människor påverkar hur de faktiskt presterar.

Så visst, långa personer är smartare än korta (på gruppnivå!). Men korta lever längre, råkar ut för färre skador och belastar inte klimatet lika mycket som långa eftersom vi förbrukar mindre vatten, el, mat och andra naturresurser. Och det är ju smart om något.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons