Annons
Gäst

Därför ska vi högtidlighålla Veterandagen

Beatrice Ask och Hans Wallmark, om att vi är ett säkrare land tack vare att svenska män och kvinnor är villiga att göra uppoffringar i Sverige, i närområdet och globalt.

Under strecket
Publicerad

Fanborg på Gärdet.

Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

Fanborg på Gärdet.

Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1
Fanborg på Gärdet.
Fanborg på Gärdet. Foto: Christine Olsson/TT

Sverige har en lång tradition av att värna fred och säkerhet i världen. Det arbetet vilar ytterst på de svenska män och kvinnor som deltagit i både civila och militära insatser runt om i världen. Idag firar vi Veterandagen för att hylla dessa svenska hjältar. Veterandagen firas runt om i landet och på Djurgården i Stockholm uppmärksammas dagen med ett flertal aktiviteter och ceremonier där bland andra representanter för kungahuset, regering och riksdag deltar.

I Mali genomförs Sveriges för närvarande största militära internationella insats där närmare 300 svenska män och kvinnor ingår i det svenska styrkebidraget. Mali har de senaste åren varit hårt drabbat av inre stridigheter och terrorism. Sverige bistår inte Mali enbart militärt, utan även civila insatser görs för att skapa långsiktiga förutsättningar för landet att stärkas och utvecklas. Det handlar om att stärka demokrati och försoningsprocesser, men även om att förbättra miljön och stärka kvinnors rättigheter.

Annons
Annons

De insatser som görs av svensk personal i oroshärdar som Mali, Irak och Afghanistan, för att nämna några, innebär inte sällan stora personliga risker. Därför är det bra att stödet för veteraner har förbättrats de senaste åren. Under alliansregeringen infördes en rad åtgärder som uppföljningsansvar för veteranerna hos anställningsmyndigheterna, veteransamordnare på Försvarsmaktens förband och ökat stöd för de anhöriga.

Under Veterandagen kommer även en rad medaljer att delas ut till personal som agerat förtjänstfullt med stort personligt mod under svåra omständigheter. Ett flertal av dem som mottar medaljer i år har tjänstgjort just i Mali. Veterandagen är sedan förra året även allmän flaggdag. Detta är något som vi moderater har drivit under flera års tid och som förra året glädjande nog blev verklighet.

Moderaterna vill nu gå vidare och stärka arbetet med att stödja Sveriges veteraner. Vi vill bland annat att det veterancentrum som etablerats av Försvarsmakten ska ha en bredare verksamhet än vad som är fallet idag så att även de anhöriga inkluderas. Det är också viktigt att fördjupa samverkan med näringsliv och det övriga samhället för att bättre ta vara på kompetensen hos våra veteraner. Slutligen bör även civila som gjort riskfyllda insatser ges ett ökat stöd på motsvarande sätt som den militära personalen.  

Sveriges försvar börjar hemma i vårt eget land, men både de militära och civila internationella insatserna är en viktig del av vårt försvar. Vi lever i en allt mer globaliserad värld på gott och ont där det som händer i andra delar av världen även påverkar oss i Sverige. Tack vare att svenska män och kvinnor är villiga att göra uppoffringar i Sverige, i närområdet och globalt är vi ett säkrare land. De människorna firar vi idag på Veterandagen.

BEATRICE ASK är försvarspolitisk talesperson (M)

HANS WALLMARK  är utrikespolitisk talesperson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons