Annons

”Datalagring krävs för att hitta grova brottslingar”

Om vi inte längre kan komma åt information om datatrafik kommer pedofiler, rånare och mördare att gå fria. Det är inte rimligt att EU-rätten begränsar svensk brottsbekämpning. Regeringen måste agera, skriver fyra kammaråklagare.

Under strecket
Publicerad
Foto: Bertil Ericson/TT
Foto: Bertil Ericson/TT
Foto: Bertil Ericson/TT

DEBATT | DATALAGRING

Det skulle vara önskvärt att operatörerna tar sitt samhällsansvar och inte motarbetar vårt arbete med att lagföra pedofiler och mördare.

EU-domstolen har nyligen i en dom underkänt den svenska lagstiftningen om skyldighet för teleoperatörer att under sex månader lagra trafikuppgifter som senare ska kunna användas som bevis i brottsutredningar. Detta är en katastrof för bekämpningen av allvarliga brott som sexbrott mot barn på nätet och den i övrigt allra grövsta brottsligheten: mord, rån, grova narkotikabrott och de mera kvalificerade ekobrotten. Integritetsdebatten måste nyanseras och regeringen måste nu agera blixtsnabbt med att ta fram ny lagstiftning.

En 16-årig flicka tvingades i juli 2008 genom dödshot att över internet klä av sig framför sin webbkamera och sedan onanera. Gärningsmannen försökte tvinga flickan att hämta en mansperson, vilken som helst, och ha samlag med mannen framför webbkameran, annars hotade gärningsmannen att skära halsen av flickans mamma, som han påstod sig ha kidnappat. Tack vare dataspårning till en man i Uppland kunde en pedofilhärva nystas upp, som slutade med ett åtal med 63 brottsoffer, barn bosatta runt om i hela landet. Ärendet hade varit omöjligt att utreda utan datalagring.

Annons
Annons

2010 sköts en 19-årig kille till döds i Alby. Det var inte fråga om någon gangsteruppgörelse, utan en helt vanlig kille som varit på fritidsgården och kommit i dispyt med en person. De involverades telefonkontakter före och efter skjutningen hade varit omfattande, och de misstänkta hade gjort sig av med sina telefoner direkt efter mordet. De kunde dock inte påverka att telefonernas uppkopplingar på operatörens olika master fanns lagrad. Att vi i brottsutredningen kunde analysera dessa uppkopplingar och få en bild över de misstänktas kontakter och rörelsemönster var helt nödvändigt för mordets lösning.

2011 rånmördades ett äldre lantbrukarpar brutalt i Långared i Västsverige. Det visade sig att den ene mördarens teleadress tagit emot ett sms i trakten av mordplatsen morgonen då brottet skedde. Mobilpositioneringar av teleadresser visade hur de två mördarna rekognoserat vid brottsplatsen veckor innan brottet och att de direkt efter morden lämnade landet med en färja. Utan dessa uppgifter hade vi troligtvis inte kunnat lösa de synnerligen brutala rånmorden.

Förra året utsattes ett 50-tal personer, alla födda på 1920-talet eller tidigare, för så kallade åldringsbrott. Gärningsmännen ringde upp pensionärerna och utgav sig för att vara blomsterbud. Väl framme ville man ha betalt för transportkostnad och andra påhittade avgifter och stack fram en falsk kortläsare. Ytterligare en gärningsman sökte runt i lägenheten efter värdesaker. Det var mycket fula brott, som gjorde brottsoffren mycket rädda och oroliga. Vid utredningen var analys av telefontrafik helt avgörande för utgången av målet. Gärningsmännen använde sig av oregistrerade kontantkort, men analytikerna lyckades hitta nålen i höstacken och spåra gärningsmännen.

Annons
Annons

Det här är några egna exempel från utredningar av grova brott, där lagring av trafikuppgifter har varit helt nödvändiga för att lösa brotten.

Den svenska lagen tvingar teleoperatörer att spara trafikuppgifter i sex månader och därefter ska uppgifterna raderas. Innehållet i kommunikationerna lagras inte, utan endast rena trafikuppgifter. Det finns ingen myndighet som hela tiden övervakar detta och har direkt tillgång till informationen. För att man ska få tillgång till uppgifterna i en brottsutredning krävs det både misstanke om ett allvarligt brott, till exempel mord eller rån, och att just inhämtandet av trafikuppgifterna är särskilt viktigt för utredningen. Det är domstol som ger tillstånd till att trafikuppgifterna ska inhämtas.

Det är en försvinnande liten del av oss medborgare som under vår livstid blir misstänkta för ett så allvarligt brott som möjliggör att myndigheterna har rätt att kartlägga mobil- eller datatrafik. Det är ungefär ett par tusen personer i Sverige årligen som på detta sätt får sin trafik kontrollerad i en brottsutredning. Att den lilla skarans integritet ska väga tyngre än intresset av att bekämpa den grövsta och mest integritetskränkande brottsligheten är en avvägning som är allt annat än rimlig.

EU-domstolen har nu fastslagit att den så kallade generella datalagringen strider mot EU-rätten. Däremot tillåts riktad lagring av misstänktas trafikuppgifter vid utredning av grova brott som begåtts. Problemet är att åklagare och polis knappast i förväg kan säga vilka som kommer begå grova brott i framtiden och be operatörerna att endast lagra dessa personers uppgifter. Vi vet inte om eller när ett mord ska begås eller när en pedofil tvingar ett barn att klä av sig inför en webbkamera. Generell lagring är alltså en förutsättning för att uppgifterna ska kunna användas som bevis i framtiden. Om operatörerna inte lagrar informationen kommer i praktiken pedofiler, rånare och mördare att gå fria.

Annons
Annons

Detta slag mot brottsbekämpningen kommer i ett läge där skjutningar i våra utanförskapsområden är ett eskalerande problem. Bred enighet råder i samhället om att denna utveckling måste brytas. Dessvärre innebär EU-domstolens beslut att våra förutsättningar att göra detta inte bara allvarligt försvåras, utan förhindras.

Det är ett ödets ironi att den fällande hovrättsdomen efter dubbelmordet på Vår krog & bar i Biskopsgården i Göteborg kom dagen efter EU-domstolens dom. Denna gärning, där två personer sköts ihjäl och åtta skadades, hade troligtvis inte kunnat klaras upp om inte polisen kunnat kartlägga de misstänktas rörelser genom positionering av deras telefoner. De misstänktas telefonanvändning kunde hittas i telefontrafiken efter ett omfattande analysarbete och sedan knytas till gärningsmännen. Detta hade varit omöjligt om inte operatörerna lagrat dessa uppgifter.

Regeringen måste föra frågan allra högst på agendan och föreslå en snabb tillfällig lösning. Bara sedan EU-domstolens beslut har ytterligare två skjutningar i utanförskapsområden ägt rum. Hundratals pedofiler i Sverige jagar offer på nätet i samma sekund du läser detta. En lösning skulle kunna vara att ålägga operatörerna att lagra uppgifterna en kortare tid än sex månader och att åklagare skulle kunna gå in med en begäran om frysning av uppgifterna, till exempel de uppgifter som kan fås från en mobilmast i närheten av en brottsplats eller en viss kommunikationsadress som senare kan bli aktuell för inhämtande av trafikuppgifter. Operatörernas lagringsverksamhet kan ställas under säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning så att integritetsskyddet vid den tillfälliga lagringen kan säkerställas.

Annons
Annons

Vidare skulle en bevisförbudsregel kunna införas, att myndigheterna inte får använda uppgifter om vilka vissa personer med tystnadsplikt, till exempel advokater, haft kontakt med. Ett paket med liknande integritetsskyddande åtgärder skulle kunna göra att lagringen vid senare bedömningar i EU-domstolen skulle kunna bedömas som proportionerliga och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att beivra grov brottslighet.

Långsiktigt måste regeringen föra upp frågan till EU:s ministerråd och få fram en gemensam lösning. Det är inte rimligt att EU-rätten begränsar svensk brottsbekämpning.

Tele 2 och Telenor går i täten för att skydda sina kunder mot att behöva bli kartlagda i samband med brottsutredningar och har beslutat att omedelbart upphöra med lagringen. Det skulle vara önskvärt att operatörerna tar sitt samhällsansvar och inte motarbetar vårt arbete med att lagföra pedofiler och mördare. Notera att operatörerna tidigare under i vart fall femton år lagrade trafikuppgifter, utan att det fanns någon tvingande lag. Vi anser att domen inte hindrar operatörerna från att fortsätta lagra upp till sex månader som svenska lagen fortfarande anger att de är skyldiga att göra.

Thomas Bälter Nordenman

kammaråklagare specialiserad på IT-brott

Jerker Asplund

kammaråklagare specialist

Jonas Svanfeldt

kammaråklagare specialist

Daniel Larson

kammaråklagare specialist

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons